Løgn og latin

Leder i det antifascistiske tidskrift Håndslag nr. 4/2019

Efter at nazisterne havde taget magten i Tyskland i 1933 sænkede den mørke nat sig over Europa. I 12 år herskede nazismens iboende, uvidenskabelige og forbryderiske racehad og absurde erobrings og herrefolksdrømme – alt sammen bygget på krig, terror og menneskeforagt. Kun ved modstand og kamp med tunge ofre blev det igen muligt for menneskeheden at ånde frit. Nazismen kostede over 50 millioner mennesker livet.

Det er denne historie der nu skal skrives om, iflg. et flertal af EU-parlamentet. De har vedtaget en resolution, der vender årsagerne til udbruddet af Anden Verdenskrig på hovedet. Fra at være nazismen og de store tyske monopolers krav om »Lebensraum« – den imperialistiske rivalisering, der fik verden til at bløde, er det nu det daværende socialistiske Sovjetunionen og Nazityskland i fællesskab, der bærer ansvaret. De indgik nemlig en ikke-angrebspagt – den såkaldte Molotov-Ribbentrop pagt den 23. august 1939, hvad der angiveligt så skulle betyde, at Hitler derved blot 8 dage senere skulle være klar til at overfalde Polen den 1 september 1939. Absurd. Overfaldet var planlagt lang tid før. Faktisk havde Hitler den 11. april 1939 sat sin underskrift under Fall Weiss (plan hvid), der var kodeordet for Hitler-nazisternes feje og brutale overfald på Polen den 1. september 1939, hvormed Anden Verdenskrig blev skudt i gang.

Resolutionen lægger op til forbud mod kommunistiske symboler, og til at ethvert forsvar for Stalins og Sovjetunionens kamp mod nazismen vil være at betragte som misinformation og fake news. Og i det omfang Rusland måtte fremstille Sovjetunionens politik positivt, må dette anses for: »et farligt element i den informationskrig, der føres mod et demokratisk Europa, og som har til formål at splitte vores kontinent; opfordrer derfor Kommissionen til at imødegå disse bestræbelser på en beslutsom måde«.

Den berømte engelske grafitti-kunstner Banksy – der på trods af skyhøje priser for hans kunstværker, har formået at holde sig anonym – rammer fuldstændig plet i hans værk hvor »sandheden« i den kendte sentens »når en løgn gentages tilstrækkelig mange gange bliver det til sandheden« erstattes af »politik«.

Det er en politik, der ikke er til at misforstå. Fuld opbakning til videre EU’s stormagtsdrømme med oprustning og opbygning af en EU-hær. Det er reaktionen, der her taler og forsøger at dæmme op mod ungdommens afstandtagen til det kapitalistiske system og søgen efter retfærdighed og en fremtid.

10 af de 12 danske EU-parlamentarikere har stemt for resolutionen – man græmmes.

Glemmes skal den såkaldte appeasement-poltik, eftergivenhedspolitik, hvor vestmagterne skridt for skridt søgte at vende krigen mod øst – mod det dengang socialistiske Sovjetunionen. Glemmes skal den skændige München-pagt, hvor Chamberlain og Daladier sammen med Mussolini i 1938 forærede Hitler et helt land – Tjekkoslovakiet. Glemmes skal den Røde Hær, der med umådelige menneskelige ofre – mere end 25 millioner døde – var hovedkraften bag sejren over nazismen.

Det amerikanske institut for propaganda, opstillede i forbindelse med 2. Verdenskrig en række grundprincipper for effektiv propaganda, nemlig følelses-argumentation (det onde/det gode), vedholdende gentagelse, påstand (forenklet/slogan), generalisering, autoritetsudsagn (eksperter), frontdannelse (ansporing til adfærd).

Der er nogle parlamentarikere, der grundigt har læst på lektien.

Nazisternes kunne bare det dér. Før hvert større angreb iværksattes en pressekampagne beregnet på at svække deres ofre og forberede det tyske folk psykologisk på angrebet.

»Krystalnatten« eksempelvis den 9.-10. november 1938 var en statslig organiseret pogrom i hele det Hitlertyske rige, der rettedes mod alle tyskere af jødisk herkomst. Deres synagoger blev brændt ned under velvilligt opsyn af myndigheder og brandvæsen. Deres boliger, plejehjem, børnehjem og forretninger blev ødelagt og plyndret under tilsyn af politiet. 26.000 jøder af alle aldersgrupper blev den dag slæbt i KZ-lejre, tortureret og mishandlet.

Krystalnatten« var forvarslet om gaskamre og tilintetgørelse. Og derfor har datoen den 9. november siden da været brugt til at huske på sejrens løfte:

Aldrig mere nazisme! Ikke mere krig!

Læs  også

Håndslag -Tidsskriftet mod fascisme og krig – Nyt nummer udkommet

Læs mere fra og om Håndslag her.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne