Imperialistisk indblanding i Mali – Danmarks deltagelse med soldater og materiel vedtages torsdag

Torsdag andenbehandler og beslutter Folketinget regeringens forslag om at sende danske soldater og materiel til Afrika. Både Frankrig og EU er dybt involveret i at pleje imperialistiske interesser i Sahel-området, og herhjemme har S-regeringen overtaget VLAK-regeringens forslag om at sende bidrag til både FN’s mission i Mali og til Frankrigs militære mission Bakhane. To operationer i regionen, der er tæt forbundne.

Den aktuelle indgriben i området omkring Mali gennemføres i et miskmask af fælles koordinerede missioner mellem FN, EU, Frankrig og andre EU-lande. Det er bl.a. Frankrigs gamle koloniinteresser der føres videre. Afrika er et kæmpe interesseområde for europæisk imperialisme, der gennemføres med både militære og civile redskaber. Tankerne om en fremtidig EU-hær må bl.a. ses i forbindelse med at skabe magtbaser på det afrikanske kontinent  og sikre sig adgang til mineraler, olie, landbrugsjord, afsætningsmarkeder mm.

I beslutningsforslaget foregiver regeringen, at Danmark har en adkomst til at gribe militært ind i Afrika med begrundelsen terrorbekæmpelse og faren for immigration fra Afrika.

Regeringen opererer i to spor, og der behandles to Folketingsbeslutninger. Dels bidrag til FN’s såkaldt fredsbevarende mission, og dels bidrag til den franske militæroperation Barkhane. Men det er en kunstig adskillelse. De to missioner kører i et samarbejde, og med fælles formål – politisk, økonomisk og militær magt i Afrika.

Ved 1. behandlingen stemte Enhedslisten nej til den franskledte militære mission, mens de, sammen med Folketingets øvrige partier, stemte ja til den FN-ledte. Enhedslisten ser helt bort fra den sammenkædning og overensstemmende formål der er mellem de to operationer. Den bagvedliggende politik, som regeringen under ét kalder ”samtænkt udenrigs-, sikkerheds-, udviklingspolitisk og humanitært engagement”.

I den fransk ledte militære mission, Operation Barkhane skal Danmark bidrage med

– to EH101-helikoptere og op til ca. 70 personer til indsættelse til støtte for Operation Barkhane samt styrker, som Operation Barkhane støtter, herunder G5 Sahel Fællesstyrken fra december 2019 og 12 måneder frem

– 1-2 stabsofficerer til Operation Barkhanes hovedkvarterer i operationsområdet.

Operationen vil dække fem forskellige lande i Sahel: Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Her skal man ’bekæmpe terrorister’, som vi har set det i f.eks. Irak og Syrien. Med den ene hånd skaber man kaos gennem krig og giver penge, træning, udstyr og våben til terrorister, som man herefter går til kamp imod. Krigene og konflikterne holdes i gang, og i den urolige situation kan de imperialistiske magter operere for egne interesser.

Militæroperationen Barkhane opererer i et bredt bælte i det vestlige Afrika. Som billedet herunder viser, forsøger fransk imperialisme i dag at sikre sig magten i de områder, der tidligere var franske kolonier – med dansk hjælp

Kolonimagter i Afrika 1914

I FN-missionen skal Danmark bidrage med
– et transportfly med mandskab i ca. 6 måneder fra november 2019. 65 personer forventes at blive udsendt
– et personbidrag på ca 10 personer til en tysk efterretningsenhed i ca et år (2020)

Dansk militær har været involveret i Mali siden 2013, hvor EU på samme tidspunkt iværksatte en militær træningsmission i Mali, under FN-mandat.

I Operation Barkhane deltager omkring 4.500 franske soldater, og desuden soldater fra Storbritannien og Estland.

Grundlæggende set er problemer med terror i Sahel-området skabt af Vestens krige, hvor det kaos der er skabt i bl.a. Libyen har opfostret terrorister, der har bevæget sig videre til Sahel-området. At sende militær og forsøge at skabe magtbaser i området er blot med til at fortsætte og optrappe konflikterne. Siden 2013 er missionerne fra FN og EU-landenes side opgraderet, men har ingen positiv effekt haft.

Også på dette punkt tager Mette Frederiksens S-regering over hvor Løkke-regeringen slap.

Danmark har intet at gøre i Mali. Deltagelse i missionerne har udelukkende baggrund i at pleje danske imperialistiske interesser i Afrika.

Læs også
Danske tropper til Mali: Et militært EU-projekt
KPnet 22. oktober 2015

Penge, løgne og soldater: Dansk imperialisme i Burkina Faso og Vestafrika
KPnet 3. december 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne