Et NEJ til enhver dansk flådestyrke i Hormuzstrædet

Alle fremmede flådestyrker må ud af Golfen– Ingen krig for olie

Lige nu er der en intens aktivitet fra amerikansk og britisk side for at sikre en ”bredere” vestlig militær tilstedeværelse i Hormuz Strædet og Golfen iøvrigt rettet imod Iran.
Med amerikansk aggressiv optrapning ved  Hormuz Strædet der er et Mellemøstligt knudepunkt hvorigennem 30% af verdens olieforbrug passerer i en smal passage imellem Iran og Oman, uden internationalt farvand.


Det amerikanske flådefartøj Roosevelt i Hormuz Strædet omgivet af iranske patruljefartøjer

Iflg. Forlydender har USA sendt opfordringer ud til en række europæiske lande om at sende militære styrker til Den Persiske Golf for at deltage i en international flådestyrke, ”som skal beskytte skibstrafikken mod iransk indblanding”.
Regeringerne i både Holland og Norge har bekræftet, at de har modtaget en sådan henvendelse. Hverken Forsvarsministeriet eller Udenrigsministeriet vil bekræfte eller afkræfte at Danmark har modtaget en sådan henvendelse. Og som et ekko har Storbritanniens udenrigsminister, Jeremy Hunt, nu åbent opfordret blandt andet USA, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Finland og Danmark til at indgå i en fælles flåde koalition.

Den danske regering har ikke udtalt sig om dansk mulig deltagelse i fælles flådestyrke i Golfen,  men både Venstre og Dansk Folkeparti har begejstret støttet op om ideen med dansk flådedeltagelse og med påskuddet om det naturlige for Danmark som en af verdens største handelsflåde nationer.

Opfordringen sker i en højspændt situation hvor USA eskalerer konfrontationen imod Iran hvor de gennem handelsterror forsøger at forhindre enhver iransk olieeksport og med sanktioner imod alle der bryder USA´s olieblokade. En terrorblokade ledsaget af krigstrusler med om “nødvendigt”  at tilintetgøre Iran og med en krigs flåde, aggressioner og krigsforberedelser i forsøget på at få det iranske samfund til at bryde sammen og omdanne Iran til et nyt olie lakaj regime for USA imperialismen og Vesten.

En oliekontrol USA mistede med Shahen´s fald ved den folkelige revolution i 1979.

Med et imperialistisk USA der befinder 10.000 km afstand fra Iran og hvor præsident Donald Trump fornylig stolt fortæller at USA næsten ikke selv har skibe i området, fordi de nu næsten er selvforsynende med olie.  Derimod har USA massive  flådestyrker i området,  der er klar til krig hvis ”USA´s interesser i regionen bliver truet” af Iran, fremturede præsidenten.

Storbritannien har også vist USA at de står helt bag USA´s imperialistiske forsøg på at få kontrol over Iran med den britiske flådes pirateri overfor iransk olietanker på vej med olie til Syrien. Storbritannien bistod også USA da de i 1953 gennemførte kuppet imod den sekulære demokratiske Mossadegh regering og i stedet fik indsat Shahen som amerikansk lakaj og garant for oliekontrol.

Hele manøvren med forsøget på bred vestlig imperialistisk  flådetilstedeværelse under påskud af ”sikring af færdslen på havet i internationalt farvand” kan ikke skjule USA´s & Co´s dagsorden: Forsøget på kontrol over Irans olie.

Enhver udenlandsk militær tilstedeværelse i Golfen og optrapning i området udfor Iran er med til at skabe en endnu mere farlig situation som kan true med at sætte Mellemøsten i brand og må fordømmes.

Læs også:
Den tabubelagte sammenhæng:
USA – Dobbeltansvarlig for oliekrig og klimaødelæggelse


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater