Klimaødelæggelse og oliekrig: Den tabubelagte sammenhæng

USA – Dobbeltansvarlig for oliekrig og klimaødelæggelse


Billede af det milliard dyre amerikanske F-35 jagerfly Danmark som lydig USA allieret og Nato medlem har bestilt 27 stk af til en pris af 66 mia. kr.

Nylig britisk rapport fortæller at Pentagon er verdens største klimaforurener og udleder ligeså meget drivhus gas som 140 lande og uden at blive stillet til ansvar for det.

Det er ikke hverdagskost, at der kommer analyser om det amerikanske millitær, verdens største militærmagt og dets enorme påvirkning af klimakrisen. Et forhold som i høj grad har været tabu belagt på de internationale FN ledte klimakonferencer imod global opvarmning.
Spørgsmålet om krig og oprustning har også indtil nu været udeladt i den globalt ledte klimaprotestbevægelse på trods af nyt våbenkapløb, oliekrige, krigstrusler og atomoprustning der alt sammen truer mennesker, klima, miljø og livet på kloden.
Ved FN´s klimatopmøde i Paris i 2015 var der forud udsendt et digert dokument med i alt 32.731 ord, men der var eet ord som ikke fandtes og det var militær!

Det på trods af bl.a. det enorme klimaaftryk fra især det amerikanske militær og dets involvering i militære konflikter som krigene i Irak Afghanistan og Syrien og USA´s mere end 1000 militærbaser.
Samlet gør det Pentagon til verdens største institution med hensyn til forbrug af fossile brændstoffer konkluderer den nylige britiske rapport. Med et USA der samtidig er verdens største CO2 udleder.

(Det er en rapport der alene ser på USA´s klimaaftryk gennem olieindkøb og forbrug og ikke militærets og krigenes samlede ansvar og omkostninger overfor klima, miljø og mennesker med genopbygning og rehabilitering).

I artiklen skriver forsker Benjamin Neimarck bl.a.:
”Det er ingen tilfældighed, at USA’s militære udledninger er tilbøjelige til at blive overset i klimaforskningen. Det er meget svært at få overensstemmende data fra Pentagon og fra dele af den amerikanske regering. Faktisk insisterede USA på at blive undtaget fra at rapportere militære udledninger i Kyoto-protokollen fra 1997. Det smuthul blev lukket med Paris aftalen, men efter Trump-administrationen trak sig fra aftalen fra 2020, vil det blive åbnet igen.”

Det er oplysninger der nødtvunget fortæller at det både udfra et klimamæssigt synspunkt og et antikrigs synspunkt må dreje sig om nedrustning og ikke den oprustnings spiral USA igen har stillet sig i spidsen for og Nato landende herunder Danmark deltager i.

Oliekontrol bag USA´s supermagtsstatus – Dobbelt ansvarlig for oliekrig og klimaødelæggelse

Hverken det amerikanske oliedynasti eller det magtfulde militærindustrielle kompleks er interesserede i at få lagt nogen som helst bånd på hverken oliekrig eller oprustningsindustriens ekspansionsmuligheder. En oprustningsindustri der er skiftende præsidenters vigtigste værktøj for at kunne fastholde USA´s kamp for verdensherredømme.

For USA har dets imperialistiske udvikling og dets supermagts status efter 2. verdenskrig været stærkt forbundet med olie og kontrollen over især Mellemøstens olie.
I dag med et gældsat USA i en global økonomi der stadig er stærkt knyttet til handlen med olie og har den amerikanske dollar som verdens ”reserve valuta” i form af petro dollaren – Men en dollar dominans som sættes mere og mere under pres fra bl.a. kinesisk og russisk side der begynder at udfordre dominansen med handel i Yuan og Rubel.

En udvikling hvor USA efter 2. verdenskrig fik fodfæste i Mellemøsten efter at USA i 1945 oprettede sin første militære luftbase i Dhahran i det olierige Saudiarabien med Mellemøstens nyfundne olieresourcer. Siden da har USA kæmpet for at udvide og fastholde sin kontrol med dette vitale olieområde der i lang tid var helt dominerende ihft verdens olieforsyning men stadig er af enorm betydning. Hvor 30% af verdens olie iflg oplysninger stadig skibes igennem Hormuz strædet imellem Iran og Oman og er med til at understrege USA´s “vitale interesse” i dette område.

Det har været næsten 70 år med amerikansk inspirerede kup og oliekrige, trusler og sanktioner hvor lande er sønderbombede, ødelagte som Irak, Libyen, i USA´s og Natos kampe for at sikre kontrollen over Mellemøstens olie og gas.

Tilbage i 1953 var året hvor Storbritanien og USA sikrede britiske og amerikanske olieinteresser ved at vælte Irans demokratisk valgte Mosaddegh regering, der stod for en selvstændighedspolitik. I stedet fik de indsat Shahen som deres olie diktator og garant for USA´s olieinteresser i Iran indtil Shahen blev væltet ved en folkelig revolution i 1979.

Frem til i dag 40 år efter har USA ikke haft kontrol over Irans olie hvor USA med fornyede trusler om krig vil gøre alt for igen at få indsat en amerikansk olie lakaj som det skete i 1953.

USA´s ulovlige 8 årige olie krig imod Irak fra 2003 – 2011 der blev indledt under påskud af masseødelæggelsesvåben, resulterede i at landet blev tilintetgjort, med hundredetusinder dræbte og millioner på flugt. Ufattelige lidelser og tilintetgørelse af et land og dets infrastruktur og et land med noget af den højeste levestandard i Mellemsøsten i form af sociale ydelser, levealder mv.

Igennem mere end 10 år har USA gennem trusler og sanktioner forsøgt igen at få kontrol over Irans olie. En aggression der er blevet optrappet med USAs fornyede terror imod Iran med nye sanktioner og trusler om tilintetgørelse af iran hvis ”USA´s interesser i området trues”.

Kernen i USA´s ”Iran problem” om krig hvis ”USA´s interesser i området trues” bliver sværere og sværere at skjule. At talen om “demokrati” og “fri adgang til internationalt farvand” er et dække over et USA, der med alle midler forsøger igen at sikre sig oliekontrol over dette vigtige energi område.

En amerikansk tænketank formulerer USA´s imperialistiske og globale rolle således:

“Som verdens eneste supermagt skal [De Forenede Stater] acceptere dets særlige ansvar for at bevare adgangen til [den] verdensomspændende energiforsyning.”

En gang imellem kommer katten helt åbent ud af sækken:

“Jeg er ked af det er politisk ubelejligt at anerkende, hvad alle ved: Irak krigen handlede stort set om olie. ‘
Sådan skrev USA´s nationalbankdirektør igennem næsten to årtier Allan Greenspann i sine memoirer og med dyb kendskab til USA´s skrantende kapitalistiske gælds økonomi som hidtil har kunnet redde sig igennem ved at trykke nye dollar sedler mens der endnu er efterspørgsel efter dem.

Selvom USA snart forventes at være selvforsynende med olie, især gennem udvindelse af den endnu mere miljø og klimaskaldelige olieudvindelse ved hjælp af fracking og skiferolie, så vil global kontrol over olie stadig være et vigtigt spørgsmål for USA politisk økonomisk og militært. Det gælder med en amerikansk økonomi og supermagts status der er så tæt knyttet til kontrol over olie og handel med den amerikanske petrodollar.
Selvom stadig flere vestlige lande vil gå bort fra olie som energiform og gå over på bæredygtig energi uden CO2 udledning forventes det at den kapitalistiske efterspørgslen af energi på globalt plan vil være så enorm at olie og gas stadig vil være en meget  eftertragtet vare i årtier frem.

En efterspørgsel der kommer ikke mindst fra de enorme kapitalistiske økonomier i Asien med Kina, Indien og Japan, selvom atomenergi og bæredygtig omlægning også indgår i deres energipolitik.

Den kamp der lige nu foregår for at underlægge sig Irans olie og gas kan næppe ses adskilt fra USAs handelskrig imod Kina USA´s erklærede hovedmodstander ved siden af Rusland. For USA vil et Mellemøsten, Afrika og Sydamerika uden amerikansk oliekontrol være et skrækscenarie og trussel mod dets dominans der er mere og mere truet økonomisk af Kina og fortæller også om noget af baggrunden for USA´s krigstrusler imod det olierige Venezuela.

En klima kamp uden kamp imod oprustning og krig vil være noget af en kastreret modstand imod de monopol kapitalkræfter som kun har maksimalprofit som drivkraft.  Kræfter der,  hvis de ikke bliver standset, om nødvendigt vil føre krig for at trække profitter ud af olie og gas eller andre resourcer så længe det er muligt, uanset konsekvenser for mennesker, klima og miljø.

Link:
USA’s militær forurener lige så meget som 140 lande

Læs  også KPnet artikel:
Klimabevægelsen må forbinde sig med modstanden mod kapitalismens rovdrift og de imperialistiske krige

Klimakamp og kamp imod krig en del af klassekampen –
Læs APK´s Enhedsplatform for fælles kamp:
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater