Etisk Råd anbefaler GMO – mens EU forsøger at luske godkendelse af nye GMO’er igennem

Et snævert flertal i Etisk Råd besluttede i sidste uge, at anbefale brugen af GMO i fødevarer. Deres argumentation var ren efterplapren af firmaer som Monsanto-Bayer og de amerikanske fødevaremyndigheder. På samme tid fifler EU-Kommissionen med at holde de nyeste GMO-teknikker udenfor regulering, mens de så diskret som muligt forsøger at få to nye GMO’er godkendt – på trods af kritik af deres effekt på sundhed og miljø.

get-monsanto-out-of-my-food-copy
‘GMO afhjælper sult i verden og adskiller sig ikke fra naturlige fødevarer’ var essensen af  holdningen hos et flertal i Etisk Råd. Begge dele er forkert og ren afskrift af industriens egne kampagner.

Den effekt der til gengæld er helt sikker, er det stærkt øgede forbrug af sprøjtegift, men den tages overhovedet ikke i betragtning. Heller ikke advarsler om teknikkens risiko for sundheden, spredningen til andre afgrøder og til naturen tages med i overvejelserne.

I virkelighedens verden betyder GMO i fødevareproduktionen at firmaer som Bayer-Monsanto, sælger patenterede frø i kombination med sprøjtegift. Fattige bønder bliver gjort afhængige og betaler ågerpriser for både frø, kunstgødning og sprøjtemidler. Deres produktion bliver baseret på den kemi, der udgør en væsentlig del af forretningen for de multinationale agro-kemiske firmaer. Det drejer sig ikke om at udrydde sult, men om at gøre hele lande afhængige og sikre et fast marked.

‘Vi vil redde verden fra sult’-argumentet er gennemhullet af tørre tal. Efter at GMO-afgrøder har været produceret i en årrække kan man konstatere, at genmodificering ikke har øget produktionen.

En undersøgelse offentliggjort i New York Times viser, at i de sidste 20 år hvor GMO har været anvendt i amerikansk og canadisk landbrug, men kun i meget beskedent omfang i europæiske lande har kurven for væksten i udbyttet været ens.

Sult skyldes i det hele taget ikke mangel på fødevarer globalt, men at en stor del af verdens befolkning er for fattige til at købe dem.

I GMO afgrøderne optræder desuden nye problemer med resistens overfor sprøjtemidler, der har betydet at nye og stærkere midler tages i brug i en stadig mere giftig cocktail.

Er produktionen ikke øget, så er det til gengæld sket for profitten hos firmaer som Monsanto og Syngenta, der har 6-doblet deres omsætning over de sidste 15 år.

I Europa har modstanden mod GMO indtil videre forhindret at GMO er udbredt i fødevarer, mens husdyrfoder i ikke-økologisk produktion overvejende er genmodificeret. Men monopolerne har ikke givet op i forhold til det europæiske marked for fødevarer.

TTIP-forhandlingerne og de nyeste GMO-teknikker

Nye teknikker er under udvikling, og lobbyisterne forsøger at holde dem udenfor regulering. Lykkes det for dem vil GMO med ét slag være at betragte som naturlige afgrøder, ganske som i USA. EU-Kommissionen har ikke lagt sig fast på en beslutning, men den nye teknik indgår i forhandlingerne om TTIP mellem EU og USA. Forhandlingerne er ganske vist stødt på grund på baggrund af den massive modstand, og er nu ifølge Merkel og Obama ‘lagt på hylden’, men det betyder ikke at TTIP er opgivet.

I forhandlingerne har USA krævet at de nye GMO-teknikker ikke skal reguleres under de gældende regler for GMO i EU-landene. De skal blot være lovlige og frit kan indgå i fødevarecirkulationen helt uden mærkning.

USA’s pres på at tillade de nye teknikker under TTIP og gøre det til et krav i aftalen fik EU kommissionen til at udsætte deres vurdering der ellers var fastsat til 2015.

EU presser på for nye GM-afgrøder – i det skjulte og på trods af advarsler

Lige nu presser EU-kommissionen på for nye dyrkningstilladelser. De håber at kunne gå under nyhedsradaren mens fokus har været på vedtagelsen af CETA og udsættelsen af TTIP. Mødetidspunkter og dagsordener er blevet forsøgt skjult og spørgsmål fra organisationer ikke besvaret.

Det drejer sig om to nye genmodificerede majs fra Pioneer (1507) og Syngenta (Bt11), samt en fornyelse af Monsanto’s MON810. Ender det med en ny godkendelse vil det være den første i 18 år.

EU’s fødevaremyndighed EFSA har givet grønt lys for de nye majs på baggrund af en mangelfuld undersøgelse, og uden at forholde sig til at en af dets egne paneldeltagere, den franske allergiekspert Jean-Michel Wal er kommet med advarsler. Der er mistanke om at majs med tilsvarende gener som disse har allergifremkaldende egenskaber. Wals kritik retter sig også mod EFSA’s generelt lemfældige undersøgelsesmetoder og manglende lyst til at inddrage ny viden.

Cøliaki og andre former for allergi er stærkt på vej frem, og GMO’s indflydelse på immunsystemet bør undersøges. De to nye majs producerer selv en gift, der virker mod skadedyr, mens den skadelige virkning på andre insekter kun er mangelfuldt undersøgt, lyder nogle af advarslerne fra forskere.

Også bufferzonen der kræves omkring GM-dyrkning vil EU-kommissionen ændre. Den alt for ringe bufferzone på 30 m fjernes nu helt i deres oplæg til de nye godkendelser! Kun et par meters buffer til beskyttede naturområder vil blive krævet, og opretholdelsen af denne vil ikke blive kontrolleret af myndighederne, men blive overladt til biotekfirmaet

Mødet i EU-kommissionen er udskudt til d. 9. december. Her hjemme forsøger Etisk Råd at berede vejen for GMO.

Læs også

GMO lobbyen presser på for nye EU-regler inden TTIP
KPnet 22. april 2016

Smag Bill Gates lækre vegan-burger – den drypper af GMO
KPnet 9. august 2016

Advarsel fra genforsker: GMO er giftigt – og livsfarligt
KPnet 15. februar 2015

 

 

KPnet 21. november 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater