Nej til USA’s nye missilforsvars strategi – med stjernekrig og fuld dominans over verden

Trump har fremlagt en ny strategi for USA’s missil’forsvar’under sloganet: “anywhere, anytime, anyplace”. Det drejer sig om en optrapning af midlerne til imperialistisk dominans gennem overvågning og militarisering af rummet. En overvågning der skal kombineres med USA’s atomvåben og konventionelle våben til lands til vand og i luften. USA’s strategi er udset til også at blive NATO’s og Danmarks – og medlemslandene i NATO skal betale “deres del”.

Af Stop Terrorkrigen – Ud af NATO

Der har været store protester i Sydkorea mod USA’s missilforsvarssystem THAAD

USA er allerede i fuld gang med at opsige aftaler mellem stormagterne om våbenkontrol og begrænsninger. Det gælder i første omgang INF-traktaten, der forbyder opstilling af mellemdistanceraketter i Europa, og flere vil følge efter.
Man vil satse på fuld dominans gennem nyudviklede våbentyper og dertil hørende radarer og sensorer i rummet. Missilforsvaret og den globale overvågning skal kombineres med hele arsenalet af atomvåben, til lands til vands og i luften, der skal kunne placeres uden begrænsninger og suppleres med nye rumbaserede våben. Hvis den gennemføres, vil Danmark blive dybt involveret i USA’s strategi.

De kommende F-35 kampfly, bygget til at bære atomvåben vil være en vigtig del, Danmarks fregatter med missiler og radarsystemer, lyttestationerne – ikke mindst i Grønland, de øgede forsvarsbudgetter, udrykningsstyrkerne og de fremskudte tropper tæt på Rusland – alt vil arbejde i denne retning, og arsenalet kan blive yderligere udbygget med nye våben og installationer. Nye baser og aftaler med Norge er bl.a. på vej.
Pentagon ga millioner til omstridt samarbeid med Norge – ukjent for norske politikere

Målet er at sikre USA’s militære overlegenhed, og officielt, at ingen former for missilangreb kan nå USA.

Ikke desto mindre kræver Trump/USA, at ’de allierede’ i NATO kommer til at betale ”deres del”. Der vil blive lagt endnu stærkere pres på alle medlemslande om at skrue krigsbudgetterne op til forsvar for Big Brother USA, der spiller rollen som garant for de vestlige interesser overfor imperialistiske konkurrenter som Kina og Rusland.

Det skal være slut med begrænsninger i oprustningskapløbet:

”Alt for længe er vi blevet holdt tilbage af selvpåførte begrænsninger, mens udenlandske konkurrenter styrkes og vinder hurtigere frem end vi har gjort det gennem årene”, udtalte Trump ved lanceringen af den ny strategi i januar.

Og:

”Vi er besluttet på at etablere et missilforsvarsprogram der kan beskytte enhver by i USA, og vi vil aldrig forhandle os fra retten til at opbygge dette”.

Mens missil’forsvaret’ i Europa officielt har skullet være et forsvar mod ’slyngelstater’ rettes hele systemet nu mod det der betegnes som hovedfjenderne – Rusland, Kina, Nordkorea og Iran.

Hvordan?

Hele rummet skal inddrages i den nye strategi, og samtidigt udbygges også våben og radarsystemer på landjorden, bl.a. i Europa.

Rummet bliver inddraget som krigsskueplads med opbygning af ny teknologi. Den nye militære gren ”rumstyrken” (Space Force) blev annonceret af Trump i juni 2018 og vil efter planen være etableret i USA i 2020. Gennem Space Force samles al militær information fra USA’s baser og radarer over hele verden. Herunder andre nationers våbensystemer, og rumvåben vil blive udviklet.

Våben, ammunition og soldater vil kunne leveres på få timer overalt på kloden. ”At få 2000 amerikanske ’boots on the ground’ vil med nye metoder nedkastet fra rummet kunne klares på få timer”, som en militær talsmand udtaler i en propagandavideo

”Vi vil sikre, at intet fjendtligt missil finder helle noget steds – på landjorden eller i himmelrummet”

Evnen til at kunne destruere enhver form for missilangreb skal være til stede, om det er mellemdistancemissiler, krydsermissiler eller hypersoniske missiler.

Målet er, atUSA skal være ”uden rivaler” ”uden ligemænd” noget sted i verden.

Demokrater og republikanere er enige om militærbudgettet

USA er i gang med at forny atomvåbenarsenalet så det er tilpasset den ny atomvåbenstrategi der blev vedtaget i 2018. Herunder brugen af ‘mini-nukes’, der opfordrer til brug af atomvåben i kommende konflikter, som et ‘anvendeligt redskab i værktøjskassen’. Til dette og til det udbyggede missilforsvar og den generelle oprustning bevilges milliardbeløb uden offentlig debat eller større uenigheder mellem de ledende partier.

I 2018 godkendte det amerikanske senat med stort flertal Pentagons budget med en forøgelse på 82 milliarder dollars, og de nye planer for et udbygget missilforsvar vil betyder enorme ekstrastigninger.

USA’s strategi vil også blive NATO’s og Danmark vil blive gjort til den del af planerne. NATO vil kun blive endnu mere aggressiv og farlig.

Antikrigsbevægelsen må sige fra og gøre det klart, at der er tale om en yderst farlig krigsoptrapning, som vi i Danmark ikke kan være en del af.

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne


KPnet 24. januar 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne