Nej til undertrykkelse – Nej til kriminalisering af migranterUDTALELSE FRA CIPOML, Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

Den reaktionære, racistiske og fremmedfjendske præsident Donald Trump har annonceret, at USA’s regering vil lukke grænsen til Mexico for at forhindre migranter fra lande i Latinamerika og Caribien i at komme ind i landet.

Med sin fascistiske og racistiske retorik anklager han migranter for at være kriminelle og terrorister – for at være en trussel mod ”De Forenede Staters sikkerhed”.

Det der truer sikkerheden for millioner af mennesker verden over er krig, aggression og udplyndring. Det er USA-imperialismen, europæisk imperialisme, der med deres politik for at skabe elendighed øger bølgen af immigranter.

Masse-migration er et fænomen der finder sted i Afrika, Europa, Latinamerika og Asien. Immigranterne flygter fra krig, undertrykkelse og fattigdom.

Dens årsager er en følge af imperialistiske handlinger.

CIPOML fordømmer beslutsomt USA-imperialismens racistiske, migrantfjendske handlinger. De er krigs- og elendighedsfremmende handlinger vendt imod verdens arbejdere og folk.

CIPOML kæmper sammen med migranterne og de der organiserer og stiller sig solidarisk med migranterne, for at fastholde deres rettigheder og beskytte dem. Vi opfordrer demokratiske og progressive kræfter til at løfte deres stemmer og handle til forsvar for migranternes, såvel som alle menneskers ret til at bevæge sig frit. Intet menneske er illegalt.

Vi tager afstand fra og kæmper imod de undertrykkende handlinger fra de bevæbnede styrker og statens vold mod migranter

Kampen mod denne reaktionære politik fra imperialistiske landes side er en del af den almene kamp mod det imperialistiske system.

Lad os kæmpe konsekvent mod racisme, fremmedfjendskhed og nationalisme.

Mexico, November 2018
CIPOMLs 24. plenarmøde

Læs også

Til arbejderne og folkene! Til de revolutionære og kommunisterne!
KPnet 2. december 2018

Mexico i forandring: Til kongres med marxist-leninister og revolutionære
KPnet 1. december 2018

Politisk erklæring – af de Latinamerikanske partier i CIPOML
KPnet 30. oktober 2018

Vi støtter Venezuelas arbejdere og befolkning mod den imperialistiske aggression
KPnet 29. december 2018

Følg

CIPOML’s hjemmeside

logo_mundo-cipoml

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 3. december 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater