Norden skal ikke være krigsskueplads! Gadeaktioner mod Trident Juncture i København og Århus

NATO’s krigsøvelse Trident Juncture blev blæst i gang torsdag d. 25. oktober. Det er Norge der i disse uger bliver invaderet af 50.000 soldater og deres tunge våben, men det er hele Norden der lever med truslen om at blive til krigsskueplads. Tid til Fred i København og Århus mod Krig og Terror i Århus har været på gaden og protesteret mod NATO’s optrapning af krigsfaren.


Solidarisk hilsen til demonstrationerne i Oslo, Bergen, Kristianssand, Tromsø m.fl. -Tid til Fred udtaler:

Med NATO-øvelsen Trident Juncture 18 på norsk jord oprustes til et hidtil uset
niveau, faren for krig i de nordiske lande øges, ustabilitet og usikkerhed i regionen
optrappes.
Vi vil ikke se passivt til i Danmark.

Trods omfattende fortielser i pressen mødtes vi i dag ved øvelsens start og fordelte
løbesedler på Nørrebro i København, med protest mod den omfattende øvelse, hvor
også Danmark deltager.

Vi vil i de kommende dage protestere mod oprustning og krigshysteri ved forskellige
danske militære begivenheder.
Deltagerne i dag sender jer vores solidariske støtte.
Det er hele Norden, der trues af de krigsforberedelser, der foregår. Det er med
opmarch over dansk, norsk, svensk og finsk jord NATO planlægger en krig mod
Rusland.

Vi bemærker at dele af den norske fagbevægelse deltager i protesterne mod Trident
Juncture og opfordrer norske og danske arbejdere til at rejse faglig modstand mod
de krigsforberedelser, der koster vores liv og velfærd.

Med en amerikansk base og oplagring af militært udstyr i Norge, med 50.000
soldater, tunge våben og kampfly ligner øvelsen en okkupation.
Vi vil ikke være krigsskueplads. Vi vil ikke trues af atomkrig. Vi vil ikke være med til at
ødelægge verdens miljø og natur.

Nordiske fredsorganisationer må sammen forlange at freden får førsteprioritet, med
forhandlinger, internationale konfliktløsninger og diplomati. Men så længe NATO og
USA får lov at sætte dagsordenen, vil det ikke ske. Derfor må kravet vi sammen
rejser være:

Nedrustning NU
Norge og Danmark Ud af NATO
Ophæv samarbejdet med NATO og værtslands-aftalerne i Sverige og Finland
Ingen NATO / USA baser i Norden

Solidarisk hilsen til demonstrationerne i Oslo, Bergen, Kristianssand, Tromsø og andre steder.

Tid til Fred – aktiv mod krig
www.tidtilfred.nuwww.facebook.com/groups/tidtilfred

 

ÅRHUS MOD KRIG OG TERROR: STOP NATO’S KRIGSØVELSER!

I Århus gik krigsmodstandere d. 20.10. gennem byen med fløjter, skralder og grydelåg – og denne tekst:

STOP NATO’S KRIGSØVELSER!

Fra d. 25. oktober til d. 7. november samler NATO 60.000 soldater i Norge i militærøvelsen Trident Juncture 2018

NATO øver:

– Krig mod Rusland
– Transport af tunge våben på Danmarks veje
– Krig i Arktis
– Krig i Østersøområdet

NATO sikrer ikke freden, men trækker Danmark ind i krigsforberedelser og aggression. Oprustningen gør Danmark til et bombemål.

Derfor siger vi:
STOP NATO’S KRIGSØVELSER DANMARK UD AF NATO!

Se: Århus mod Krig og Terror på facebook

Læs også

NATOs og EUs militarisering og oprustning – Det er lige nu det foregår
Af Dorte Grenaa, indlæg holdt på Århus Fredsfestival 14.10.2018
KPnet 25. oktober 2018

UDTALELSE FRA FREDSFESTIVAL ÅRHUS 2018
Nej til NATOs militærøvelser – de er forberedelse til virkelig krig! Udtalelse fra Fredsfestival i Århus
KPnet 15. oktober 2018

38 nordiske organisationer bag fælles udtalelse: STOP OPRUSTNINGEN AF NORDEN!
KPnet 12. juli 2018


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 26. oktober 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater