Nej til NATOs militærøvelser – de er forberedelse til virkelig krig! Udtalelse fra Fredsfestival i Århus

UDTALELSE FRA FREDSFESTIVAL ÅRHUS 2018

Deltagere på Fredsfestival Århus 2018 har d. 14. oktober diskuteret oprustning og krigsfare i Norden, og på den baggrund har vi vedtaget følgende udtalelse:

I de seneste år har NATO indledt en heftig oprustning i alle de europæiske medlemslande, og ikke mindst i Norden. Der er opbygget en militær front mod Rusland, og alle NATO-landes militære budgetter øges kraftigt. Samtidigt er beskrivelsen af Rusland som en farlig og truende magt blevet gentaget igen og igen som et tyndt alibi for de mange krigsforberedelser.

Om kort tid starter NATO-øvelsen Trident Juncture med hovedområde i Norge, en øvelse der træner en virkelig krig mod Rusland. 60.000 soldater fra alle NATOs medlemslande samt Sverige og Finland deltager i dette set-up, der skal teste tropperne i krigsførelse under kolde og arktiske forhold.

Tunge militærkøretøjer tromler fra Tyskland gennem Danmark på vej til Norge. De afprøver de danske veje og deres egnethed som transportnet for kampvogne mm i smidige og hurtige troppetransporter til Danmark, hvor det er NATOs plan at soldater og materiel skal samles i tilfælde af krig mod Rusland. Et scenarie der kan blive til uhyggelig virkelighed.

Denne krigsparathed og aggression er ikke til gavn for fred i Europa. Den er ikke et værn mod krig!
NATO puster til ilden, og ønsker at udvide indflydelsessfæren mod øst.

Norden, Arktis og Østersøen bør ikke have rollen som en aggressiv militærbastion, men være et område af fredelige og uafhængige nationer, der arbejder for fred i verden.

Vi bakker op om Sverige og Finlands ret til at forblive neutrale lande. Et Danmark som et neutralt land udenfor NATO og udenfor EU, der er godt på vej mod militarisering vil være et vigtigt skridt i retning af fred. Dette vil være en langt mere realistisk sikring af fred end den nuværende krigsophidselse og optrapning på alle fronter, herunder stormagternes opbygning af et nyt atomvåben-arsenal.

Lørdag den 20. oktober samles modstandere af oprustning og krig til en protest mod den kommende militærøvelse Trident Juncture, der starter d. 25. oktober i Norge. Vi mødes kl. 11 ved Banegården og bevæger os gennem byen.

Vi siger:

Stop oprustningen – stop krigsforberedelserne!

Nej til NATOs militærøvelser – de er forberedelse til virkelig krig!

Nej til dansk krigsdeltagelse! – ingen krig mod Iran!

For en fredelig udenrigspolitik og et neutralt Danmark udenfor militæralliancerne!

Fredsfestival Århus d. 14. oktober 2018

Se folder i pdf
FREDSFESTIVAL 2018 folder s. 1-4-1
FREDSFESTIVAL 2018 s. 2-3

Se begivenhed på facebook


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 15. oktober 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater