Nu 38 nordiske organisationer bag fælles udtalelse: STOP OPRUSTNINGEN AF NORDEN!

En lang række fredsorganisationer i Norden er gået sammen i et initiativ, der vender sig imod NATO’s oprustning af og i Norden. Med NATO-topmødets beslutninger om at skrue yderligere op for militarisering og oprustning er den mere aktuel end nogensinde. Overalt betyder oprustningen nedskæringer på velfærd, mens krigsfaren øges.
Udtalelsen opfordrer til fælles kamp mod krigsforberedelserne. Bl.a. mod den store NATO-øvelse Trident Juncture, der finder sted i Norge i oktober og november. Dags dato står 38 organisationer i Norge, Sverige, Finland og Danmark bag udtalelsen som underskrivere.
Udtalelsen er oversat til engelsk, fransk og tysk:
STOP REARMAMENT IN THE NORDIC COUNTRIES
STOP AU RÉARMEMENT DES PAYS DU NORD DE L’EUROPE 
STOPPT DIE AUFRÜSTUNG IM NORDEN

Pressemeddelelse og udtalelse

STOP OPRUSTNINGEN I NORDEN
Fred skabes med fredelige midler

Hele Norden oprustes under ledelse af Nato og faren for krig øges. Fredsbevægelser i alle de nordiske lande, Norge, Danmark, Sverige og Finland peger på, at militariseringen leder til øgede spændinger og risiko for krig i vores nærområde. Vi opfordrer vores regeringer, parlamentarikere og medier til at arbejde for fredelig konflikthåndtering.

Udtalelsen er underskrevet af en række fredsorganisationer i Norden, og findes i sin helhed med underskrifter publiceret på hjemmesider og Facebook, f ex www.laraforfred.se, www.kvinnorforfred.se og www.tidtilfred.nu .

Udvidelsen af Nato’s aktivitet er de seneste år vokset hurtigt både mod nord og øst og foregår tæt på russiske grænser. Det er en udvikling som øger spændingen og faren for krig med Rusland.

Det etableres faste militærbaser i Norden
300 marinesoldater er på plads i Værnes ved Trondheim og endnu en base planlægges i Setermoen i Troms. I Norge oplagres store mængder militært udstyr. Der er planer pom et centralt trænings- og kommandocenter for samtlige nordeuropæiske F-35 kampfly i Jylland. De kan bære kernevåben og krydsermissiler. Kernevåben moderniseres for uhørte summer.

USA’s og Nato’s raketforsvar integreres i Nordens militærapparat
Den nye radar Globus 3 ved Vardø i Finmarken vil give Norden en ledende rolle. De aftaler, der blev indgået i november 2017, betyder at information fra Finland og Sverige er tilgængelig for Nato.

Verdens største downloadstation, Esrange, ved Kiruna sælger vigtige fotos til Nato og USA. Kiruna er blevet en del af Galileo satellitovervågningen

Østersøen militariseres
De vestallierede gennemfører årligt store øvelser i Østersøen, og i Danmark skal Nato-tropper samles i tilfælde af krig mod Rusland.

Stor militærøvelse i Norge i efteråret
I oktober 2018 skal Norge være værtsland for en stor militærøvelse i Natos regi, Trident Juncture 18, som foruden Norge skal omfatte Sverige, Finland, Island og Østersøen. 35 000 soldater fra 30 lande, 150 kampfly og 70 skibe skal deltage. Scenariet er at Norden angribes af Rusland.

Brug viden om konflikters årsager, dynamik og håndtering
Udenrigs- og sikkerhedspolitikken domineres af magttænkning. Alle stater bruger trusler, afskrækkelse og forskellige slags vold for at nå sine kortsigtede mål. I den sidste ende kan det føre til total ødelæggelse i atomkrig. Det findes viden der ikke udnyttes. Den ligger til grund for FN-charteret og diplomatisk mægling. Skab fred med fredelige midler!

LÆS UDTALELSEN HER

Udtalelsen Stop for oprustningen i Norden er 10. juli – 2018 underskrevet af

Danmark:

Tid til fred – aktiv mod krig –  – tidtilfred@tidtilfred.nu / kontakt Gerd Berlev og Lizette Lassen

Århus mod Krig og Terror/ kontakt Helge Ratzer

Stop terrorkrigen – Ud af NATOwww.facebook.com/stop.terrorkrigen.dk / kontakt Tine Spang Olsen

Fredsvagtenfredsvagt@fredsvagt.dk / kontakt Inge Paaske og Jessie Seehuusen

Kunstnere for fred – / kontakt Kuki Lise Møller Christensen

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed –  / kontakt Ida Harsløf

Fredsministerium / kontakt Hasse Schneidermann

Aldrig mere krig / kontakt Tom Vilmer Paamand

Silkeborg for Fred – facebook / kontakt Nils Eigil Christensen

Esbjerg Fredsbevægelse – / kontakt Poul Eck Sørensen

Nordtyskland:

Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, Hamburg-Schleswig-Holsteinflensburg@bundeswehrabschaffen.de / kontakt Ralf Cüppers

Sverige:

Nej till NATO Sverige / ordf. Staffan Ekbom,

Fredsrörelsen på Orust / ordf. Ola Friholt

Sveriges Fredsråd –  / ordf. Agneta Norberg

Katarinauppropet –  – Facebook: Katarinauppropet / samordnare Fredrika Gårdfeldt, ärkebiskop emeritus KG Hammar, Kerstin Bergeå utbildare i konflikthantering

Föreningen Nej till Nato, Helsingborg / ordf. Jan Fredriksson

Kvinnor för Fred  twitter.com/kvinnorforfredinfo@kvinnorforfred.se / kontakt My Leffler

Kvinnor för Fred i Sundsvall / kontakt Ulrika Hådén

Svenska Kvinnors Vänsterförbund / ordf. Ianthe Holmberg

Fredens Hus Göteborg / ordf. Karin Utas Carlsson

Stockholmsavdelningen av föreningen Folket i Bild Kulturfront   / kontakt Anders Romelsjö

Svenska Freds, Göteborg/ ordf. Tomas Magnusson

IKFF, Göteborgskretsen – / ordf. Anita Wahlberg

Aktivister för fred / kontakt Tord Björk

Svenska Fredskommittén / styrelsen v. Agneta Norberg

Norge:

Stopp NATO –  – Facebook: Stopp NATO / Kontaktperson Steinar Eraker

Norge ut av NATO

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Norge/ kontkatpersoner Liss Schanke og Kari Nes

Bestemødrene for fred

Ingen amerikansk base på Værnes / kontakt Rolf Bunes

Arbeidsgruppe mot NATO-øvelsen Trident Juncture (Trøndelag) / kontaktperson Jens Frøseth

Norge for fred / ordf Ingrid Schanche

Rødt

Norges kommunistiske parti

Finland:

Amandamaji rf, Helsingfors (Registered Association) – / ordf. Marika Lohi

Kvinnor mot Atomkraft, Helsingfors –  / kontaktperson Ulla Klötzer

Kvinnor för fred / kontaktperson Lea Launokari

Suomen Rauhanpuolustajain Lpin piirijärjestö r.y. (Fredskämparnas i Finland Lapplands distriktsorganistaion rf) / ordf. Tuula Sykkö

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne – FACEBOOK

KPnet 12. juli 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater