Regeringen bulldozer fattigkvarterer – Af Oktober Radio Århus

Udsendelsen 3. marts 2018

I dagens udsendelse i Oktober Radio kommer vi først ind på sammenbruddet i offentlige overenskomstforhandlinger hvor der forberedes konflikt fra 4. april.
Sammenbruddet handler bl.a. om at arbejdsgiversiden ikke vil indgå en aftale om arbejdstiden med lærerne. Det er et levn tilbage fra storkonflikten under Helle Thorning i 2013 hvor Kommunerne lockoutede lærerne og Folketinget efterfølgende ophævede et mæglingsforslag til lov. Kerneargumentet i striden var en skolereform der krævede mere ”tavletid”, altså en reform der nægtede at anerkende at der skal betales for forberedelsestid, hvis man ønsker kvalitet i undervisningen.

Læs mere her:
Støt de offentligt ansattes krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold – Gør strejke og kampskridt effektive!

Næste indslag handler om regeringens hetz mod de udsatte boligområder og i særdeleshed almennyttige boliger med en attraktiv beliggenhed. Regeringen kom 1. marts med sit udspil til en plan der skal eliminere udsatte boligområder. Den bygger på 22 forskellige angreb på den almennyttige sektor, og det går alt sammen i retning af at de almene boligområder skal bulldozes, og grundene sælges til private ejendomsspekulanter.

Indbyggerne skal ikke genhuses, men sættes på gaden. Det bliver de facto forbudt for folk på overførselsindkomster at bo i billige lejligheder, og dermed – at selve formålet med en anden af regeringens tiltag fra 2016 om at skabe billige lejligheder ved at kræve besparelser i driften af den almene sektor på flere milliarder – reelt dokumenteret som ren svindel.

Borgerskabets angreb på almennyttige boligsektor skyldes i virkeligheden at huslejen her er i ro, og der ikke kan spekuleres i ejendommene. Og ved at bruge beboere som syndebukke har man med løgn og manipulation fundet en vej til at få nedrivning og privatisering vedtaget i folketinget.

Læs mere her:
Regeringens ghettoplan buldozer og privatiserer den almene boligsektor – med penge stjålet fra lejerne

I det sidste indslag kommer vi ind på en skandale, der har været under opsejling siden Folketinget besluttede at nedlægge amterne, og centraliserer og udliciterer analyser af miljøets tilstand herunder vandprøver.
Danmark har sammen med andre lande omkring Østersøen oplevet perioder med iltsvind i de indre farvande, og det er bl.a. knyttet til algeopblomstring, der igen hænger sammen med forurening, der i hovedsagen bliver ført ud til søer og havmiljø gennem vandløb.
Kilden til denne forurening er udvaskning fra marker. Og selvom der igennem mange år har været fokus på problemet og der er rettet op på nogle ting, viser det sig, at der reelt ikke er sket en forbedring af havmiljøet de sidste 10-15 år.
Et af problemerne er at det firma der fik til opgave at udføre analyserne dengang amterne blev nedlagt ikke har gjort det med en korrekt metode, og ingen myndighed har opdaget denne fejl før nu, fordi der reelt ikke er en ordentlig kontrol, og en masse viden er gået tabt, da man sammenlagde og privatiserede de offentlige laboratorier.
Det betyder også at de tal som diverse landbrugspakker har baseret sig på er forkerte, og det må forventes at forureningen reelt er stigende.

Læs mere her:
Rystede forskere: Analysefejl sår tvivl om det danske vandmiljø

HØR HELE UDSENDELSEN HER

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 

KPnet 4. marts 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne