Tysk IG Metall OK2018: Historisk gennembrud med 28 timers arbejdsuge? – Eller skønmaling med endnu flere på 40 timers arbejdsuge?

Stor tysk kampvilje for højere løn og nedsat ugentlig arbejdstid i en tid hvor kapitalen på europæisk plan overalt kræver arbejdstids flexibillitet. Påtvingelse af en udvidet daglig arbejdstid når hr kapital kræver det, samt større og større brug af billigere deltidsarbejdere.  Direkte på kollisionskurs med de arbejdendes øgede krav om lønsikring og nedsættelse af den ugentlige normalarbejdstid, vel at mærke med fuld lønkompensation.

Tysklands største fagforening IG Metall gennemtrumfer 28 timers arbejdsuge lød det fortryllende i de europæiske og danske medier da IG Metall indgik en ny 27 måneders overenskomstaftale. En aftale med 4,3 % lønstigning og en “flexibel” arbejdstidsaftale med arbejdsgivernes udvidede ret til indførelse af 40 timers arbejdsuge. Det sidste fandt ikke de store overskrifter frem i medierne.  Forud havde der været massive 24 timers advarselsstrejker med tusinder på gaden.

Den tyske avis Arbeit Zukunft, organ for „Organisation für den Aufbau einer kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands“, konstaterer, at der er et stort ”aber dabei” i denne aftale og påpeger, at der er tale om et skønmaleri, og at aftalen som helhed yderligere undergraver den eksisterende normalarbejdstid på 35 timer.
-Muligheden for at en del ansatte med særlige behov (som skiftehold, pasning og pleje ) midlertidig kan gå ned på 28 timer i op til 2 år er dyrt betalt.
-Der er ikke lønkompensation, folk må selv til lommerne og aftalen er strikket sådan sammen, så endnu flere vil blive pålagt arbejdsgivernes 40 timers arbejdsuge.
-En arbejdsgiveraftale med en åben bagdør for øget brug af 40 timers ugentlig arbejdstid som underløber 35 timers arbejdsugen konstaterer Arbeit Zukunft.

En arbejdsgiver ”flexibilitet” der også blev indført i Danmark under store protester ved den seneste danske industrioverenskomst med arbejdsgivernes historiske mulighed for nu at kunne forøge arbejdstiden til 42 timer. Gennemført på trods af stort nej hos bl.a SID medlemmerne, men påtvunget via udemokratiske sammenkædningsregler.

Det tyske LO (DGB) og EURO-LO, (ETUC) derimod er ved at koge over i begejstring og håber denne ”flexible arbejdstids aftale” vil danne precedens i hele Tyskland, ja i hele Europa skriver ETUC:
“En banebrydende aftale mellem den tyske fagforening IG Metall og arbejdsgivere i Baden-Württemburg er en præcedens, der sandsynligvis vil blive fulgt op i hele Tyskland og giver et godt eksempel for hele Europa.”

Arbeit Zukunft har givet IG Metall aftalen en helt anden sammenfattende vurdering og advarer:

“Abschluss Tarifrunde Metall 2018 – Das kennen wir doch: Große Erfolgsmeldungen, aber real ein harter Rückschritt!”
Metal 2018 afslutning – Det ved vi da: Meldinger om store resultater, men i virkeligheden et hårdt tilbageskridt.

Herunder på dansk uddrag af artiklen med dens afsnit “Arbeitszeitverkürzung – nicht wirklich!!” med dens problematisering af aftalens “arbejdstidsforkortelse” og “flexibel arbejdstid”:

…………………………….

Arbeitszeitverkürzung – nicht wirklich!!”
“..IG Metall kunne ikke på nogen måde sætte sig igennem med arbejdstidsspørgsmålet. I teorien får alle ansatte, der er skifteholdsarbejdere eller ansatte der har ansvar for at se efter børn eller plejetsager mulighed for individuelt at reducere arbejdstiden ned til 28 timer om ugen. Efter maksimal to år har de ret til at vende tilbage til fuld tid eller reducere deres arbejdstid igen. Dette er selvfølgelig en vis succes. Imidlertidig får de ansatte ingen lønkompensation fra arbejdsgivernes side, men må betale arbejdstidsforkortelsen ud af egen lomme. Eller de kan også forvandle ”ZuG” til 8 ekstra fridage hvoraf arbejdsgiverne stadigvæk skal betale to af dagene.

Men prisen overtrumfer successen!
Arbejdsgiverne jubler, de har hermed sat en bremse i i forhold til kravet om betalt arbejdstidsnedsættelse. Endnu værre: De har også i vid udstrækning gennemført arbejdsgivernes krav om fleksibilitet og udvidelse af arbejdstiden. De har kun pligt til at godkende maksimal 10 procent af de ansatte til denne ”forkortede fuldtid”, eller de kan helt afvise det såfremt virksomheden trues af ”Tab/mangel på ansatte med vigtige kvalifikationer ”
Men endnu meget værre: De har opnået en opblødning af 35-timers arbejdsugen: Hidtil har maksimal 18% af alle arbejdskontrakter der er indgået kunne være med en 40 timers arbejdstid om ugen- men mange ansatte arbejdede trods 35 timers kontrakter allerede betydeligt længere.
Med den nye forordning kan bedriftsrådet overhovedet først komme med en indsigelse ved en kvote på 22%.
Ikke nyt men heller ikke mindre dramatisk: I tilfælde af arbejdsgiveren kan påvise ”mangel på faglært arbejdskraft” kan kvoten øges til 30% ved en virksomhedsaftale. Hvis mindst 50% af de beskæftigede i (EG12) tjener mere end 5.500 Euro, kan kvoten sågar forhøjes til 50%. Dermed skal arbejdstiden især udvides på området med teknisk udvikling.

Omgåelse af kvoteregulering gennem “lokalaftaler”
En anden nyskabelse eliminerer fuldstændig enhver arbejdstid: Virksomhederne kan oveni selv omgå disse kvotereguleringer, idet de kan overgå til ”kollektive arbejdstidsaftaler på virksomheden”.
Dette er muliggjort ved den nye kollektive overenskomst. Alle arbejdstimer lægges sammen og deles med antallet af beskæftigede. Dermed bliver det gjort muligt med en forlængelse af arbejdstiden fra f.eks. 3 beskæftigede på 40 timer pr uge ved ansættelse af deltidsansatte. Arbejdsgiverforeningen har dermed opnået sit mål med blødgøring af 35 timers ugen, som blev tilkæmpet og opnået gennem lange, bitre strejkekampe.

Skønmaling
Jôrg Hofmann, formand for IG Metall, så i aftalen en milepæl: ”Denne overenskomstaftale markerer et vendepunkt i forhold til arbejdstiden. Alt for længe har fleksibilitet været et privilegium for arbejdsgiveren. For første gang har medarbejderne nu bindende krav på at kunne beslutte sig for kortere arbejdstid – for sig selv, for deres sundhed, for deres familie”.
Dette fremskridt blev købt dyrt med afvikling af 35-timers ugen.

Vilje til kamp
24 timers punkt-strejkerne har vist, at de ansatte havde været klar til at gå i fuld-skala strejke. Mange andre fagforeningsafdelinger i DGB og organisationer solidariserede sig allerede med kampen. En reel arbejdstidsforkortelse med lønkompensation eller i det mindste en ægte tilbagevenden til 35 timers ugen ville have været et signal for mange andre overenskomsttvister.

En løbetid på 27 måneder – endnu en foræring til Kapitalen! ——-”

————————

En fortsat kamp for nedsat ugentlig arbejdstid, med fuld lønkompensation for de arbejdende i Europa sker på trods af Euro LO´s og landenes LO Forbundstoppes forståelse og opbakning til hr. kapital´s krav om “flexibilitet”.

Arbeit Zukunft´s hjemmeside 

Læs også:
Kortere arbejdstid kan ikke løses individuelt – Af Dorte Grenaa

Kampen om 30 timers arbejdsuge – BJMF Ungdom

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet. 
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 21. februar 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater