Make Peace Great Again! International appel til handling mod NATO-topmødet i Bruxelles 11.-12. juli 2018

Af deltagerne i det første forberedelsesmøde for protesten mod NATO-topmødet i Bruxelles juli 2018

Opdateret 21. februar 2018

Verden bliver stadig farligere dag for dag, og behovet for handling for fred har aldrig været mere påtrængende end nu. Med den fremstormende militarisering har nødvendigheden af et folkenes globale alternativ – for retfærdighed, bæredygtighed og fred – aldrig været mere presserende.

Siden NATO’s topmøde i 2017 har vi set en optrapnning af en kernevåbensretorik mellem Trump og Nordkorea, og tilbagevendende debatter om risikoen for en tredje verdenskrig.
Det er ikke acceptabelt for menneskeheden at leve i skyggen af tilintetgørelse. Og vi, verdens befolkning afviser denne krigspolitik.

Vi opfordrer alle fredselskende mennesker og organisationer til at demonstrere deres ønske om fred ved det kommende NATO topmøde i Bruxelles i juli 2018.

NATO presser alliancens medlemmer til at bruge 2 % af BNP på militærbudgetterne for at finansiere krig og aggression. De økonomiske interesser i det militært-industrielle kompleks er godt tilgodeset, eftersom NATO-alliancen har besluttet, at øremærke mindst 20 % af militærbudgettet til indkøb af materiel.

Siden sidste år har dette også været en pligt for de fleste medlemslande i EU, gennem samarbejdet i PESCO (Permanent Structured Cooperation) selvom landene er underlagt en hård sparepolitik.

Vi afviser stigningen i militærudgifterne på bekostning af social sikring og offentlig velfærd

USA har annonceret et billiondollars program for ’modernisering’ af atomvåbenarsenalet, der indbefatter mere ’anvendbare’ våben. Dette kommer samtidig med en ny atomdoktrin, der udvider anvendelsesmulighederne for brug af atomvåben.

Samtidig fortsætter NATO’s rolle som atombevæbnet alliance, med B61 atombomber, der nu opgraderes til B61-12, der skal gøre dem mere ’brugbare’. Disse våben stationeres i fem europæiske lande – Belgien, Tyskland, Nederlandene, Italien og Tyrkiet.

Der findes en stærk modstand imod at placere disse våben i Europa, også fra regeringer i nogle af disse ‘værts’-nationer.

Vi vender os imod NATO’s rolle som atommagt og imod alle atomvåben

Vi tilskynder vores regeringer til at underskrive aftalen om forbud mod atomvåben, og til at arbejde henimod atomafrustning.

NATO’s udvidelse er fortsat med Montenegros optagelse som dets 29. medlem i juni 2017, på trods af en overvældende folkelig modstand i landet selv.
Også Bosnien-Herzegovina ligger i forhandlinger om tilslutning til alliancen.

Denne fortsatte ekspansion har bidraget til den internationale spænding, eftersom Rusland ser sig selv stadig tættere indkredset af USA- og NATO-baser.

Vi vil fortsat yde modstand imod den destabiliserende udvidelse af NATO

NATO’s handlinger og den opflammende retorik fortsætter med at optrappe spændinger i forhold til Rusland: NATO’s øgede tilstedeværelse i regionen var en stærkt medvirkende faktor til konflikten mellem Rusland og Georgien i 2008 og i den fortsatte krise i Ukraine.

NATO har fornylig forværret situationen ved at annoncere nye baser i det østlige Europa. Tropper er i løbet af 2017 ankommet til Estland, Litauen, Letland og Polen.
EU er i stigende grad knyttet til NATO. Etableringen af PESCO er et af de seneste tegn på en hurtig og farlig militarisering af EU-søjlen i NATO.

Vi vender os imod den tiltagende militarisering af Europa, mod enhver form for såkaldt ‘Europæisk forsvarspolitik’ og mod NATO’s fremme af en ny kold krig

NATO’s krig fortsætter i Afghanistan: Startet af Bush i 2001 – som det første skridt i hans ’krig mod terror’ – fortsætter den i dag, som den længste krig i USA’s historie, og som involverer alle NATO-lande.

Angiveligt med formålet at drive Taliban ud af landet og smadre al-Queda, hjalp krigen med at skabe og forbedre betingelserne for en bølge af terrororganisationer og deres tilknyttede kampgrupper, der fortsætter den dag i dag.

’Krigen mod terror’ overtrumfer international ret og giver carteblanche til nye interventioner.

Vi kræver en afslutning på denne krig og et stop for NATO’s militære indblandingspolitik

NATO’s ’krig mod terror’ er nået Afrika, hvor Libyen er blevet smadret; tusinder er blevet tvunget på flugt, mens flygtninge mødes af militær brutalitet i Middelhavet

Vi kræver, at militariseringen af Middelhavet og alle militære angreb på flygtninge bringes til ophør.

NATO’s såkaldte forpligtelse til fred og stabilitet er falsk. Atomvåben, militærudgifter og interventionisme kan aldrig tjene freden – kun vold og krig. NATO’s baser, aktiviteter og våbensystemer er en afgørende kilde til forurening. Dets ’krig mod terror’ er ansvarlig for utallige ofre, ødelæggelser og fordrivelse, der giver grobund for bølger af migration når mennesker søger sikkerhed og beskyttelse.

Verden over har mennesker behov for ægte fred, hvad der er ensbetydende med social retfærdighed,   miljømæssig sikkerhed, lige adgang til ressourcer og en varm velkost til flygtninge, der forsøger at undslippe krig, undertrykkelse og andre forhold.

Vi kræver afrustning for at kunne skabe udvikling

I fredens navn og for menneskehedens fremtid opfordrer vi til verdensomspændende aktion under topmødet onsdag d. 11. juli kl. 17 – som en støtte til demonstrationen ’Modtopmøde’ og alle de øvrige former for fredelige protester under topmødet.

Vores krav til vores regeringer er klar: Vi må ud af NATO og NATO må opløses

Bruxelles 29. januar 2018

Gengivet efter
Tid til fred/Aktiv mod krig

Oversat fra
Make Peace Great Again
No  to War .- No to NATO

Se også

Opbygningen af EU som stadig stærkere militær- og krigsmagt
KPnet 17. februar 2018

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 

KPnet 17. februar 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater