Nyt nummer af tidsskriftet Enhed og Kamp (2, 2018) er udkommet

Tidsskriftet ENHED OG KAMP – Kommunistisk Politik 2, 2018 – udkom april – har en lang række spændende og aktuelle artikler fra udviklingen af klassekampen i Danmark og Verden, og oversatte artikler fra CIPOML’s internationale tidsskrift Unity And Struggle.
Tidsskriftet er en god mulighed for at få viden, du ikke kan få andre steder. Læs bl.a. om:

Protesterne mod den de nyliberale arbejdsmarkeds-og sociale reformer i Brasilien, Danmark, Ecuador, Elfenbenskysten, Frankrig, Mexico. Selv fra det pæne Frederiksberg ses at den danske velfærdsmodel for længst er en illusion. Man ser den fælles kæmp på trods forskellige betingelser og kontinenter.

OK-18 kampen har vist at EU-staten spiller med som blind makker. Gennem flere artikler belyses både illusionerne om EU og om at det kan ændres indefra, hvordan vi kan forstå det nationale spørgsmål i en global verden og hvorfor højrepopulismen bl.a. bruges til at få os til at føle lede ved alle andre end de ansvarlige magthavere. Ikke mindst EU’s kriminelle og imperialistiske grænse- og migrantionspolitik i Middelhavsområdet belyst fra Italien.

Den økonomiske og militære rivalisering mellem supermagterne om omfordeling af magt og herredømme er i fuld gang. Læs om hvorfor Rusland og Kina i dag er etablerede imperialist magter, der styrkes og hvorfor USA’s Trump ikke bare er en gal mand, men et farligt forsøg på at fastholde USA’s verdensherredømme.

Viden til at forstå og forandre verden.

BLIV ABONNENT -TEGN ABONNEMENT I DAG

Som abonnent modtager du tidsskriftet tilsendt 4 gange årligt i en lukket kuvert. Pris: 325 kr. inklusive forsendelse. Øvrige Norden 385 kr..

Betales til Foreningen Oktober Forlag
Konto: 1551 – 166 34 271 eller Giro 1-663-4271 eller MobilPay: 89496.
Skriv til: info@oktobernet.dk

Artikler i nr. 2, 2018

Arbejdsmarkedsreformen og løgnen om frie forhandlinger. Af Luiz Falcão, Det Revolutionære Kommunistiske Parti (RCP), Brasilien.

Hvad kampen om den offentlige sektor har afsløret. Af Dorte Grenaa, APK.

Macron kan blive mødt af nyt maj-oprør. Af Jan R. Steinholt, Revolusjon Norge

Højrepopulismen – Rænkespil, metaspil og tæppefald. Af M. Dalgård, APK.

Rusland – anti-imperialistisk fredsmagt eller kapitalistisk-imperialistisk stormagt? Af Arbeit Zukunft, Tyskland.

I Kina er det kapitalismen, som konsolideres, ikke socialismen. Af Ecuadors Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti, PCMLE.

USA’s nye strategi i kampen om verdensherredømmet. Af Dorte Grenaa, APK.

Store klassekampe i Mexico op til valget i 2018. Af Mexicos Kommunistiske Parti (Marxister-Leninister) PCM(ML).

Den aktuelle situation i Elfenbenskysten og arbejderklassens opgaver. Af Elfenbenskystens Revolutionære Kommunistiske Parti, PCRCI.

Situationen i Ecuador og dens udsigter. Af Ecuadors Kommunistiske Parti Marxister-Leninister (PCMLE).

Det nationale spørgsmål – og kampen om UD af EU. Af Lisbet Bonde, APK.

EU’s Fort Europa – en kriminel imperialistisk politik. Af Kommunistisk Platform – for Italiens proletariske kommunistiske parti.

Illusioner om EU. Af Franz Krejberg, APK.


ENHED OG KAMP 1, 2018

Tidsskriftet ENHED og KAMP nr. 1, 2018 – udkom januar – indeholder en række vidt forskellige temaer og emner med stor relevans for dagens diskussioner om udviklingen af klassekampen og den revolutionære bevægelse.

 

Temaerne er :

Hvordan vil en revolutionær platform for kvindekampen i dag se ud – Et kritisk syn på Enhedslistens feminismeprogram

Klasseinteresserne bag Danmarks krigsdeltagelse

Varig fred får vi kun med socialisme

Kommunistisk parti – kommunistisk strategi

Arbejderaristokrater og intellektuelle – opportunismens sociale grundlag

Bitcoin og kryptovaluta – en ny IT-boble eller frigørelse fra bankernes kontrol?

Deleøkonomi i ordets egentlige forstand betyder socialisme

Den internationale Konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer CIPOML: Sluterklæring fra Verdensmødet 2017  

Trotskijs løgne – Hvad er de, og hvad betyder de – Af Grover Fuur, USA

Drømmen om at være i Donbass – Af Sergej Golovtjenko

Tidsskriftet er en modvægt mod den platte reformisme. Det undersøger betingelser og forudsætninger for en arbejderrevolution i Danmark, støttet på flertallet af befolkningen og for en vellykket opbygning af et socialistisk samfund. Artiklerne i dette teoretiske tidsskrift er samtidig en del af de politiske diskussioner op til APKs 7.kongres i år.

Det giver input og ballast til alle, der vil have et andet Danmark. Læs det, vær med til at udbrede det – og tegn abonnement! Det udkommer hvert kvartal, fire gange årligt.

ENHED OG KAMP rummer en blanding af artikler om centrale spørgsmål i den danske revolution og oversættelser af artikler fra Unity & Struggle og forskellige af CIPOML’s partier. Næste nummer udkommer 1. maj 2018.

Det sælges i løssalg i Oktober Bogbutikkerne i København, Odense og Århus. Løssalgsprisen er 60 kr. Men vær sikker på at få det, når det udkommer! Tegn et årsabonnement – så sendes det til dig i en lukket kuvert, når det udkommer.

Bliv abonnent – tegn abonnement i dag!

Som abonnent får du tidsskriftet sendt hjem. Et årsabonnement (4 numre indbefattet dyr porto) koster 325 kr. Øvrige Norden 385 kr.

Send navn, adresse og emailadresse til info@oktobernet.dk
eller benyt abonnementsblanket.

Abonnementet betales til Foreningen Oktober Forlag
Konto: 1551 – 166 34 271 eller Giro 1-663-4271

Eller Udskriv fra pdf og brug tilmeldingskupon
Og send til Oktober Forlag, Vesterfælledvej 1B, 1750 Kbhvn. V

Se også

Kommunistisk Politik som elektronisk nyhedsbrev

 

Dette er en artikel fra KPnet. 
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater