Politisk strejke i Finland: Nej til skærpede krav til arbejdsløse

Fredag d. 2. februar finder en landsdækkende strejke sted indenfor både industrien, byggeriet, havnene og den kollektive trafik. Strejken er vendt mod en ny skærpelse af kravene til dagpengemodtagere. En stor demonstration er ved at samle sig i Helsingfors.


En ny aktiveringsmodel for arbejdsløse kræver, at man arbejder mens man er arbejdsløs. I stil med de danske regler for kontanthjælpsmodtagere vil man miste indtægt, hvis ikke en vis mængde arbejde kan dokumenteres.

I en periode på 65 udbetalingsdage skal man udføre lønnet arbejde i mindst 18 timer, have en indkomst på minimum 241 euro fra selvstændig virksomhed eller deltage i aktivering minimum 5 dage.

Det nye angreb på arbejdernes vilkår kommer efter indgåelsen af den såkaldte konkurrenceevne aftale fra 2016, der betød direkte reallønsnedgang på både det offentlige og det private område. bl.a. blev arbejdstiden forlænget med 24 timer årligt uden betaling.

Dagpengeperioden er ligeledes forkortet med 100 dage.

Der var givet løfter om at man skulle slippe for yderligere forringelser hvis man slugte aftalen, der blev godtaget af fagtoppen. Nu kommer så det nye angreb der presser de arbejdsløse til at tage underbetalte løse jobs og tab af indtægt.

Aftalen betød en række forringelser ud fra den uholdbare påstand: Når arbejdsgiverne får øget profit vil de skabe nye arbejdspladser. Overenskomsterne blev forlænget på samme lønniveau, og i den offentlige sektor blev feriepengene beskåret med 30 % i en treårs periode.
Efter først at have truet med regeringsindgreb indgreb fik regeringen de faglige organisationer til at acceptere aftalen og love ro på arbejdsmarkedet.

Desuden blev støtten til voksenundervisning/efteruddannelse erstattet med lån. Arbejdsgivernes bidrag til sygeforsikring blev sænket. Betalingen for arbejdsløshedsforsikring steg for arbejderne mens arbejdsgivernes bidrag til pension blev sat ned, og arbejdernes bidrag blev øget tilsvarende. Der blev desuden grebet ind overfor retten til at at forhandle centrale, kollektive aftaler.

Flere strejker og aktioner mod den nye aktiveringslov forventes, og et medborgerinitiativ har samlet 150.000 underskrifter mod loven.

Læs også
EU-reformer i Finland: Kollektive overenskomster skal afskaffes og borgerløn indføres
KPnet 29. januar 2016

Finland: Frontalt EU-angreb på retten til kollektive overenskomster
KPnet 11. december 2015


Dette er en artikel fra KPnet. 

Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

 

 

KPnet 2. februar 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater