Giftindustrien er rigtig god til at frikende sig selv

Bier og andre insekter dør og er truet af udryddelse, mange arter er allerede væk pga sprøjtegifte i landbruget. Hvordan er mon virkningen på mennesker af disse stoffer, når de indtages som giftrester i vores mad? Og hvordan virker de sammen med alle de andre miljøgifte? Forskere fra DTU frikender i en undersøgelse bestilt af kemigiganten Bayer fuldstændig cocktaileffekten – uden reelt at have undersøgt den.

Det konventionelle landbrug med monokultur og sprøjtegift

Rester af sprøjtegift på danske fødevarer er i stigning, og stadig flere grundvandsboringer må lukke pga fund af sprøjtegifte. Målinger af sprøjterester i frugt og grønt vakte i 2017 stor bekymring.

Det kunne konstateres at de mest anvendte ikke-økologiske grøntsager og frugter indeholdt en stigende mængde rester af sprøjtegift. De danske grøntsager, som tidligere lå væsentligt lavere end de udenlandske var kommet godt med. At spise dansk er ikke nogen garanti.

Særligt den såkaldte cocktaileffekt bekymrer. Giftvirkningen kan mangedobles når den lange række af hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende stoffer indtages på samme tid, selv i små mængder. De kan tilsammen skabe helt ny effekter og kan have langt større giftvirkning end de har enkeltvis.

Og med Danmarks nye pesticidaftale (2017-2021) vil risikoen øges. Aftalen hæver – igen – grænseværdierne og åbner for brug af midler der før har været forbudt i Danmark.

Cocktaileffekten blev slet ikke undersøgt!

Nu har en ny dansk undersøgelse fra DTU angiveligt undersøgt cocktaileffekten, og vi skulle kunne ånde lettet op – ingen problemer der. Men både navnet på firmaet bag forskningen og forskeren selv får alarmklokkerne til at ringe.

Det er sprøjtemiddelgiganten Bayer der har bestilt og finansieret undersøgelsen og forskeren bag er Nina Cedergreen, der i EU-systemet sidder som medlem af EFSA, EU’s organ for fødevarekontrol. EFSA er berygtet for at bygge sine vurderinger på industriens egen forskning – den gængse model når nye produkter og stoffer skal godkendes i EU. Et aktuelt eksempel er godkendelsen af sprøjtegiften Glyphosat/Roundup fra Monsanto (på vej til at blive opkøbt af Bayer), der bygger på hemmeligholdt ‘forskning’ fra firmaet selv.

Studiet på DTU har undersøgt 198 sprøjtemidler, som er godkendt til produktion af fødevarer i EU. Tallene er derefter lagt sammen og holdt op mod til ADI (‘Acceptabelt Dagligt Indtag’ ansat af EU). ADI er derefter lagt sammen i det såkaldte Hazard Index (HI).

Ingeniøren skriver:

– Princippet kan sammenlignes med det, man i bruger til at beregne indtag af alkohol, hvor HI i dette tilfælde svarer til den samlede mængde af ’genstande,’ man har indtaget. ’Genstandene’ bliver så lagt sammen og skal helst lande på et tal under 1 for at anses for uskadeligt.

Men her viser det sig, at cocktaileffekten overhovedet ikke er undersøgt. Mængderne er blot lagt sammen, deres indbyrdes påvirkning er hverken undersøgt eller beregnet.

Nina Cedergreen forklarer:

– Synergier har vi ikke taget med. Men når vi ser på de koncentrationer, der er i fødevarer, har vi ingen data, der peger på, at der skulle opstå skadelige synergier. Og selv om den samlede giftighed bliver fordoblet, ligger vi stadig på et niveau under ADI.

Altså en undersøgelse af cocktailvirkningen mellem miljøgifte der ikke undersøger cocktaileffekten. Og studier viser, at netop dette kan mangedoble eller skabe en helt ny risiko.

Den eneste sikre løsning vil være at fjerne sprøjtegiftene fuldstændigt.

Læs mere om studiet hvor industrien frikender sig selv
Dansk studie: Få dråber rødvin er mere giftigt for kroppen end sprøjterester
Ingeniøren 11. januar 2018

Om pesticidaftalen fra 2017
Politikere tillader 7,5 gange flere kemi-rester i grundvandet
Ingeniøren 21. april 2017

Læs også

Industrien fik lov at censurere EU’s forskningsrapport – Stop den nye godkendelse af Roundup!
KPnet 15. juli 2017

Sprøjtegift i grundvandet – en tikkende bombe
KPnet 5. april 2016

Pesticidrapport: Masser af gift og grænseværdierne hæves
KPnet 22. december 2014

 

Dette er en artikel fra KPnet. 
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

 

KPnet 13. januar 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater