Pesticidrapport: Masser af gift og grænseværdierne hæves

Med en frist på kun 2 dage blev et forslag om at hæve grænseværdierne for indhold af 12 sprøjtegifte sendt til høring i EU. For nylig udkom den årlige danske pesticidrapport, hvor Fødevarestyrelsen endnu engang bryster sig af, at dansk frugt og grønt indeholder mindre gift end det vi importerer. Men kan vi føle os trygge ved det?“Spis frugt og grønt” – og sprøjtegift

Grænseværdierne for pesticidrester i frugt og grønt hæves endnu engang for en række stoffer der bruges i EU-landene. Forslaget blev sendt i høring (vi lever jo i et demokrati) d. 11. november og svarene skulle være inde d. 13. november!

Den helt useriøse høringsperiode viser, at EU ikke ønsker befolkningens eller organisationernes mening om de stigende giftmængder i vores fødevarer.

Sprøjtegiftene forurener både vores mad og naturen. De ophober sig og indgår i en coqtail, hvis virkning er ukendt. Som NOAH skrev i deres høringssvar er der alvorlig grund til at være på vagt.

Der ses i disse år en opblomstring af sygdomme med ukendte årsager, f.eks. demens og visse kræftformer. Der er grund til at tro, at dette har forbindelse med kemikalier i vores omgivelser”.

Mange sprøjtegifte har østrogenlignende effekt og kan derfor være både kræftfremkaldende og give skader på frugtbarheden. Selv ganske små mængder af de nervegifte der bruges kan give skader på børns hjerner. Lavere intelligens og dårligere motorik er nogle af følgerne, ligesom også ADHD forbindes med udsættelse for sprøjegifte.

Svangerskabsforgiftning er en anden risiko der forbindes med pesticidrester. Dette blot for at nævne nogle få af de kæmpe store problemer der er ved at fylde miljøet med gift og mere gift igen.

Hvorfor sættes grænseværdierne op?

Den grundlæggende årsag til at grænseværdierne hæves er naturligvis, at brugen af giftmængder, typer og giftighed øges. Grænsen for hvad EU’s sundhedskontrol EFSA anser for uskadeligt følger med opad. Og coqtaileffekten, der øges med den store påvirkning fra alverdens forskellige kilder lades helt ude af betragtning.

EU’s begrundelse for at hæve værdierne er konkurrencehensyn. EU’s regler skal harmoniseres med lande hvor grænseværdierne i øjeblikket er højere – og sættes endda i nogle tilfælde endnu højere. Et klart fingerpeg om hvad der vil ske med fødevaresikkerheden, hvis EU indgår handelsaftalen TTIP med USA. Her er idéen, at alt skal harmoniseres for at fjerne handelshindringer i kæmpe målestok.

Politikernes løfter og påstande om, at EU ikke under nogen omstændigheder vil give køb på forbrugerbeskyttelsen, afsløres som den løgn den er.

Det er et faktum, at man i EU-systemet i øjeblikket holder lovgivning tilbage for ikke at støde USA og altså allerede tilpasser reglerne efter det amerikanske marked.

I videoen her om TTIP fortæller Dagmar Roth-Behrend, vicepræsident i EU parlamentet om hvordan hun har fået besked på at holde reguleringer tilbage. The Faitytale of the Job Miracle

Forslaget til ændringen af grænseværdierne i EU er kommet på opfordring fra de store kemivirksomheder, der producerer midlerne.

Fødevarestyrelsen pesticidrapport for 2013

Som sædvanlig er det glade budskab fra Fødevareministeriet, at vil man undgå giften skal man spise dansk, for her er der mindre sprøjtegift.

”Det er glædeligt, at den årlige rapport igen sætter en tyk streg under, at hvis man vil undgå kemi og mindske sit indtag af pesticidrester, skal man vælge dansk frugt og grønt allerhelst selvfølgelig økologisk, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Når der bliver fundet rester af sprøjtemidler i danske afgrøder, er det typisk i mængder, der ligger langt under grænseværdierne” (Pressemeddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri).

Det siger dog intet om hvorvidt mængden i dansk frugt og grønt er acceptabel og er ingen sikring for hvordan det vil være i fremtiden, når grænseværdier som man kan forvente fortsat hæves.

En grænseværdi er blot en fiktiv grænse, der ikke er videnskabeligt begrundet, og på 49 % af dansk frugt og på 18 % af grøntsagerne blev der fundet giftrester. Skal vi bare være glade over, at det ikke er henholdsvis 75 % og 54 % som man finder på de udenlandske? Det er alt sammen giftigt, og de udenlandske bliver altså også spist.

Fødevareministeren glæder sig også over, at der ikke er fundet giftrester på økologiske produkter. Det er selvfølgelig positivt – selvom man ved at f.eks. økologiske frugtavlere har problemer med sprøjtegift der driver ind over plantagerne og at giften findes overalt i vores luft i en eller anden mængde.

Men hverken økologisk frugt og grønt eller dansk for den sags skyld er hverdagskost for alle, så nogen sikring af folkesundheden er der ikke tale om.

Pressemeddelelse med link til Pesticidrapporten 2013
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 12. december 2014

Læs også

Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol
Tema om TTIP – CETA – TISA

Den europæiske Fødevareautoritet – EFSA: At godkende for industrien og berolige befolkningen
Netavisen 1. november 2013

Netavisen 22. december 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater