Irans Arbejderparti (Toufan): Leve det iranske folks frembrydende kamp!

Udtalelse fra Irans Arbejderparti (PLI Toufan)
3. januar 2018

Revolution er ethvert gammelt samfunds jordemoder, når det går svangert med et nyt. Græsrodsbevægelsen i Iran, der nu er på femtedagen, er et udtryk for en forkastelse som heldhed af den kriminelle mafia, som er ved magten – en magt som ikke står til regnskab over for folket og som forsøger at presse livet ud af de forarmede masser.

Det er en bevægelse af viden og visdom mod uvidenhed, en bevægelse mod fattigdom, arbejdsløshed, korruption, embedsmændenes underslæb for milliarder af dollars, plyndringen af millioner af arbejdendes magre opsparinger, og mod politisk undertrykkelse. Det er et vredesudbrud fra millioner af mennesker, der i årevis har rustet sig med tålmodighed og som nu udfordrer Den Islamiske Republik og regimet og ryster dets grundvold.

Denne opstand er et udtryk for massernes opsparede vrede og utilfredshed med regimets nyliberale økonomiske politik – en vrede som er opbygget gennem flere årtier.
Den Islamiske Republik har forstærket implementeringen af verdenshandelsorganisationen WTOs, Den internationale Valutafonds og Verdensbankens diktater.
Som følge heraf er massernes økonomiske situation hurtigt forringet, fattigdomsniveauet øget, inflationen taget til med raketfart, leveomkostningerne kraftigt forøgede, og det store flertals købekraft forringet. Prisen på vand, olie og benzin, elektricitet og anden energi er skudt i vejret.

I de senere år, ikke mindst i 2017 har der været mange strejker, demonstrationer og protester fra forskellige dele af samfundet – arbejdere, lærere, pensionister, arbejdsløse, sygeplejersker, af tusinder af mennesker, der er direkte ofre for plyndring af deres bankopsparinger osv. Det er forventeligt at en generel protest vil udvikle sig som svar på disse forhold.
Dertil kommer en forstærket magtkamp mellem Den islamiske republiks forskellige fraktioner. De protesterende udnyttede denne kamp til deres egne formål og rettede angreb mod alle regimets fraktioner.

Alle sociale og politiske dele af samfundet deltager i disse protester, både kommunister og revolutionære, organiserede kræfter og uorganiserede masser, og også monarkister og reaktionære og pro-imperialistiske mujahedin’er og individuelle agenter for zionismen og imperialisterne. Denne opstand er spontan, især præget af unge, og har i dette øjeblik ingen organiseret ledelse.

Alle mangler til trods er denne opstand et ægte udtryk for den almindelige befolknings utilfredshed med det kriminelle herredømme i fire årtier med Den islamiske republik. Protestbevægelsen startede med økonomiske krav og bevæger sig hen mod politiske spørgsmål.

Irans Arbejderparti (Toufan) hylder det iranske folks retfærdige og modige bevægelse mod Den iranske Republik, der har hersket i næsten fyrre år ved hjælp af undertrykkelse og ekstrem vold. Vi insisterer på massernes enhed og på en klar og skarp holdning imod de aggressive imperialistmagter og deres agenter, som søger at afspore bevægelsen.

Der er endnu ikke tegn på, at et større antal arbejdere går på gaden. En generalstrejke vil tvinge regimet på tilbagetog og vil give demonstranterne på gaden en mulighed for at fortsætte protesten med færre omkostninger. Den manglende balance af klassekræfter, mangelen på politisk organisering og ledelse og en udmattelse af demonstranterne på gaden vil ikke fremkalde en situation til bevægelsens fordel.

I Mellemøsten forsøger de amerikanske imperialister og de israelske zionister at infiltrere enhver bevægelse imod de regimer, der ikke bøjer sig efter deres diktater. Dette gælder ganske særligt Iran. Men at agenter og lakajer for de amerikanske imperialister og de israelske zionister er tilstede i en bevægelse udtrykker ikke nødvendigvis bevægelsens karakter. I den nuværende opstand i Iran er disse agenters rolle ikke dominerende. Dette er en spontan bevægelse nedefra, den er ikke topstyret. Samtidig må kommunisterne, venstrekræfterne og de progressive kræfter være stærkt på vagt og analysere fejlagtige paroler og holdninger, som kommer til udtryk under protesterne, og afsløre deres karakter over for masserne.

Hvis kravene ‘brød, arbejde, boliger, frihed, social retfærdighed og imod Republikken’ bliver udtrykt stærkere, og hvis parolerne til støtte for det gamle omstyrtede system – det arvelige monarki – og de slogans, som lægger op til forsoning med regimets fraktioner, bliver udelukket fra bevægelsens rækker, kan man håbe, at denne bevægele vil nå sine mål – ikke mindst med fremvæksten af revolutionære kræfter, i særdeleshed marxist-leninisterne, som er de sande repræsentanter for de mest radikale sociale krav og som er stærke modstandere af imperialistiske interventioner.

Irans Arbejderparti appellerer til masserne, der er gået på gaden, om at være på vagt og undgå for tidlig vold og voldsprovokationer. Imperialismen og zionismens agenter og de forræderiske kredse har ingen respekt for menneskeliv. De har kun øje for deres egne interesser. Enhver appel til masserne må grundigt overprøves og kilden til den undersøges.

Retten til dannelse af uafhængige fagorganisationer, retten til arbejde og bolig og arbejdsløshedsunderstøttelse, forenings- og forsamlingsfrihed, adskillelse af religion fra staten og undervisningen, afskaffelsen af adskillelse mellem kønnene og tvungne slør og påklædning, samt løsladelse af alle politiske fanger er en del af kravene fra de demonstrerende i gaderne. Irans Arbejderparti giver sin helhjertede støtte til disse krav og er af den opfattelse, at ingen af det islamiske regimes fraktioner har viljen til at opfylde disse retfærdige og populære krav fra masserne.

Irans Arbejderparti (Toufan) fordømmer på det kraftigste de brutale drab på demonstranter og opfordrer søsterpartierne og -organisationer i Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer (CIPOML) og revolutionære og progressive kræfter og enkeltpersoner om at fordømme styret i Den islamiske republik Iran for dets forbrydelser og forlange den øjeblikkelige og betingelsesløse frigivelse af alle arresterede demonstranter.

Enhed og organisation er arbejdernes og det arbejdende folks løsning!

Se også video fra PLI

Irans Arbejderparti (Toufan) er forbudt i Iran og ligesom Arbejderpartiet Kommunisterne APK, medlem af Kommunisterne medlem af CIPOML – Den internationale konference af marxistisk-leninstiske partier og organisationer.

Se også af PLI (Toufan)

Iran fængsler faglige aktivister: Løslad Reza Shahabi der nu sultestrejker i Rajaei Shahr fængslet
KPnet 30. august 2017

Erklæring fra Irans Arbejderparti (Toufan) om terrorhandlingerne i Teheran: Fordøm ISIS (daesh) kriminelle terrorangreb!
KPnet 9. juni 2017

Om den kriminelle aggression mod Syrien – Af Irans Arbejdets Parti (Toufan)
KPnet 13. april  2017

De kriminelle, umenneskelige, krigsophidsende og ulovlige sanktioner mod Iran
KPnet 24. februar 2012

KPnet 4. januar 2018Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater