Erklæring fra Irans Arbejderparti (Toufan) om terrorhandlingerne i Teheran: Fordøm ISIS (daesh) kriminelle terrorangreb!

Parlement Teheran

Onsdag den 7. juni trængte 3 mænd ind i Parlamentets besøgs sektion (Majles) og åbnede ild imod sikkerhedsvagterne. Et par minutter senere rapporterede medierne om to selvmordsbombere i Khomenis Mausoleum i det sydlige Teheran. Ifølge de officielle rapporteringer blev 12 mennesker dræbt og mere end 40 blev sårede. Den kriminelle Islamiske Stat ISIS (DAESH) bande har påtaget sig ansvaret for disse angreb.

Erklæring fra Irans Arbejderparti (Toufan) om terrorhandlingerne i Teheran: Fordøm ISIS (daesh) kriminelle terrorangreb i Teheran!

1) ISIS og de hændelser der foregår i Syrien, Irak, Yemen, Afghanistan … er resultatet af den politik der er forfulgt af den vestlige imperialisme og deres Saudi ledede allierede i regionen. Disintegration af landene i regionen finder steder i overensstemmelse med det zionistiske Israels og imperialistiske USA´s interesser og tilskyndelser.

2) Terrorhandlingerne i Teheran er også resultatet af præsident Trump´s besøg i Saudi-Arabien, hvor han underskrev en militærkontrakt på 110 milliarder dollars med det saudiske kongedømme. Donal Trump hældte benzin på spændingerne i regionen, især imellem Saudi-Arabien og Iran.

Spændingen imellem Saudi-Arabien og Qatar som følge af etableringen af tættere bånd imellem Qatar og Iran., og den økonomiske blokade af Qatar kan forklares i denne kontekst.

3) Terrorangrebene i Teheran er uanset den islamiske republiks reaktionære karakter, udført med det formål at generere, forstyrrelser, borgerkrig og i sidste ende desintegration af landet. Drab og nedslagtning vendt mod det iranske folk kan ikke accepteres af nogen som helst progressiv kraft eller fredselskende person. Terroroperationen i Iran fordømmes stærkt over hele verden.

4) For effektivt at kæmpe imod fremmede magters plots og den imperialistiske terrorpolitik for destabilisering af Iran, er en masseopbakning absolut nødvendig. I stedet udnytter regimet i den islamiske republik situationen til at styrke egne interesser ved at indføre en politik der går ud på at intensivere undertrykkelsen af massernes krav og behov. En sådan reaktionær politik fra den islamiske republiks side kan ikke give indenlandsk sikkerhed, stabilitet, ro og normalitet. Kun frihed, velfærd og ordnede forhold og enhed kan garantere sejr over terrorisme og over imperialismens lakajer.

Irans Arbejdets Parti (Toufan) udtrykker vores kondolencer overfor familier til ofrene for terrorhandlingerne. Vi fordømmer kraftigt de barbariske og terroristiske handlinger i Teheran og opfordrer folk til at være årvågne og forenede imod de farer der truer Iran.

Irans Arbejdets Parti (Toufan)

7. juni 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater