Iran fængsler faglige aktivister: Løslad Reza Shahabi der nu sultestrejker i Rajaei Shahr fængslet

Styret i Iran benytter sig af dybt udemokratiske metoder. Opbygningen af fagforeninger er kriminaliseret og i fængslerne sidder faglige aktivister og andre politiske fanger. Reza Shahabi har siden 2010 siddet fængslet pga hans arbejde med at organisere buschaufførerne i Teheran. Her har han været udsat for tortur og mishandling, der har nedbrudt hans helbred. Efter afsonet dom er han nu igen indsat i fængsel, hvor han straks er gået i sultestrejke. Iran Arbejdets Parti opfordrer til solidaritet med Reza Shahabi med krav om løsladelse af ham og alle landets politiske fanger.

reza-shahabi-itucReza Shahabi – fængslet og tortureret af styret pga hans organisering af iranske buschauffører

Af Iran Arbejdets Parti (Toufan)

Styret I den islamiske republik Iran sendte d. 9. august 2017 Reza Shahabi, der er bestyrelsesmedlem i fagforeningen for Teherans Busselskab tilbage til Rajaei Shahr fængslet.

Reza Shahabi blev arresteret I juni 2010 på grund af hans faglige aktivitet. Den islamiske revolutions domstol rettede falske anklager mod ham for “Propaganda mod staten” og for at “handle imod den nationale sikkerhed” i april 2012. De dømte ham til 6 års fængsel og udelukkede ham for 5 år frem fra enhver form for faglig aktivitet.

Den islamiske revolutions domstol har sendt Reza Shahabi tilbage til fængslet på en anklage om, at en del af Shahabis lægeligt begrundede orlov ikke var godkendt.

Shahabi gik øjeblikkelig i sultestrejke, da han vendte tilbage til fængslet d. 9. august, og han har fortsat sultestrejken lige siden.

Reza Shahabi blev groft mishandlet i fængslet gennem perioden 2010-2015. Under hans arrest og forhør blev han udsat for grov vold og sat i isolation i månedsvis. Som en følge heraf blev Reza Shahabis helbred hurtigt forringet under fængselsopholdet, og han udviklede nakke- og rygsmerter og følelsesløshed i ben og hånd. Selvom lægeundersøgelser viste, at han behøvede en rygoperation, gav fængselsledelsen ham ikke straks mulighed for lægebehandling udenfor fængslets mure.

Reza Shahabi har gennemført flere sultestrejker i protest mod mishandlingen af arbejderaktivister og politiske fanger. Som et resultat af nationalt og internationalt pres bevilgede Den islamiske anklagers kontor Shahabi en medicinsk orlov i januar 2013, men han blev tvunget til at vende tilbage til fængslet i april 2013.

Reza Shahabi gennemgik en rygoperation og lider nu af konstante nakke- og rygsmerter. Han sluttede afsoningen af sin reducerede fængselsdom I maj 2015.

Kære kammerater

Det kapitalistiske styre i Den islamiske Republik frygter dannelsen af uafhængige arbejderorganisationer. Det islamiske regime ser afslutningen på dets snyltertilværelse foran sig, når arbejderklassen og folket står forenet, og forsøger at kvæle ethvert forsøg på at opbygge uafhængige og demokratiske arbejderorganisationer, det tilbageholder og anklager arbejderaktivister for konspiration mod “statens sikkerhed”.

Men kampen for skabelsen af fagforeninger har en lang historie i Iran og hverken arrestation eller frihedsberøvelse fra Shah-styrets eller Den islamiske Republiks side har kunnet stoppe denne kamp.

Gennem en intensivering af kampen imod Den islamiske Republik vil arbejderne rejse deres krav overfor regimet.

Irans arbejdets Parti (Toufan) fordømmer på det stærkeste mishandlingen, presset, torturen og fængslingen af Reza Shahabi og alle andre arbejderaktivister. Vi kræver øjeblikkelig løsladelse uden betingelser af alle politiske fanger. Vi opfordrer broderpartier og -organisationer, demokratiske og progressive kræfter, arbejderaktivister og progressivt indstillede mennesker til at fordømme Den islamiske Republiks kapitalistiske regime for at sende Reza Shahabi tilbage til fængslet og for andre forbrydelser. Vi opfordrer til solidaritet med de iranske arbejderes kamp og kravet om øjeblikkelig løsladelse uden betingelser af alle fængslede arbejderaktivister og alle politiske fanger.

Løslad Reza Shahabi øjeblikkeligt og uden betingelser!
Løslad øjeblikkeligt alle fængslede arbejderaktivister!
Længe leve de iranske arbejderes kamp!

Iran arbejdets Parti (Toufan)

August 27, 2017

Iran Arbejdets Parti (Toufan) er som APK tilsluttet Den internationale konference af marxstisk-leninistiske partier og organisationer (CIPOML)

Se også Toufan.org

 

KPnet 30. august 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater