200 fuldtidsstillinger skæres væk på erhvervsskolerne – Regeringen og DF kalder det ’et ekstraordinært løft’

Regeringen har en stærkt udviklet evne for manipulation. De iscenesætter ’sejre’ , ’løft’ og ‘forbedringer’ hvor de lader sig hylde for deres gode vilje, mens de bag scenen fjerner de tilførte penge – og mere til. Nedskæringerne på arbejderungdommens uddannelse er et aktuelt eksempel.


Ved trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i dette efterår slog regeringen sig op på at have skaffet 150 millioner kroner ekstra til erhvervsskolerne. Ved den netop indgåede finanslovsaftale praler de af, at have fundet 170 millioner kroner til en “ekstraordinær kvalitetsudviklingspulje”.

”Erhvervsuddannelserne skal være attraktive, så flere tager en erhvervsuddannelse, særligt efter grundskolen”, skriver regeringen og Dansk Folkeparti i deres reklamemateriale for finansloven.

Men gør man det endelige regnestykke op og husker at medregne de nedskæringer regeringen har sikret gennem omprioriteringsbidraget (for erhvervsskoler, gymnasier og videregående uddannelser), der fjerner 2 % af budgettet ender man med et minus på 100 millioner kr, hvis finansloven bliver vedtaget.

Omsat i ansatte betyder det at 200 fuldtidsstillinger vil blive skåret væk. Det giver uundgåeligt en generel forringelse, nogle uddannelsestilbud vil måske blive lukket helt ned, og det opsøgende arbejde med at finde praktikpladser og kontakt til elever i folkeskolen vil blive svækket.

Den officielle målsætning siger, at mindst 25 procent af de unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, mens andelen i 2025 skal op på 30 procent.

Nedskæringerne for 2018 lægger sig oveni i seneste års store nedskæringer på arbejderungdommens uddannelse. Den forkromede erhvervsuddannelsesreform fra 2014 er siden dens vedtagelse fulgt op af massive nedskæringer.

Regeringens politik er helt igennem arbejderfjendsk og ungdomsfjendsk. EU-reformer skaber konsekvent ulighed, mere fattigdom og en stor ungdomsgruppe der reelt kasseres. Antallet af elever på erhvervsskolerne er allerede nu halveret på grund af karakterkrav og nedskæringer.

Læs også

Reaktionær finanslov følges op af to sorte følgelove
KPnet 9. december 2017

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

Bestil eller afbestil det på mail kpnet.dk/kontakt/

 

 

 

KPnet 11. december 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater