EU tager nye skridt i planen for Europas Forende Stater: Finanspagten skal gøres lovpligtig – fælles økonomi- og finansminister – og alle lande skal med i Euroen

Frankrig, Tyskland, EU-Kommissionen, NATO – alle har fremlagt konkrete planer, der vil betyde nye skridt frem mod EU’s udvikling til en fuldt udbygget overnational og krigsklar stat for monopolkapitalen.


EU-kommissionen fremlagde den 6. december en pakke, der vil gøre Finanspagten til lov for EU, lægger op til et euro-budget for alle EU’s medlemslande og en overnational styring af bankerne. Alle skal med i Euroen eller trækkes ind under euro-zonens regler.

Udspillet er en del af EU’s 2025-plan for en fuldt udbygget unionsstat, der bl.a.er kommet til udtryk i De 5 præsidenters udspil i 2015 og Jean Claude Junckers ‘State of the Union’-tale fra 2017. Man følger den to-årige køreplan ‘Leaders agenda’ og det næste skridt vil blive taget på et euro-topmøde d. 15. december. (Se link til baggrunden sidst i denne artikel).

Macron i Frankrig, Merkel og Schultz i Tyskland, alle er de klar til de næste store ryk frem mod en fuldt udbygget union. Som Macron tidligere har udtalt ville han aldrig have lanceret sin ‘vision for Europa‘, hvis ikke Tysklands kansler Angela Merkel havde været med ham. Nu har også formanden for de tyske socialdemokrat  Martin Schultz, meldt ud: “Der skal skrives en ny forfatning for Europa”.

Mere union er listet ind gennem frivillighed

Taktikken for at gennemføre overgangen til en fuldt centraliseret union har bl.a. været at liste en række afgørende ændringer ind på basis af frivillighed.

Et flertal i folketinget vedtog i 2012 at træde ind i EU’s finanspagt, som ellers kun gælder for euro-landene. Da Danmark har stemt nej til Euroen var det på frivillig basis, og beslutningen ville kunne ændres igen, og blev vedtaget uden folkeafstemning.

Nu vil EU gøre finanspagten til lov allerede i starten af 2018 – hvorefter det ikke vil være muligt at træde ud af den igen.

Alle Danmarks nedskæringsreformer fra underminering af dagpengene og efterlønsordningen til pension og kontanthjælp er født i EU som ‘anbefalinger’ og derefter gennemført med kyshånd af skiftende danske regeringer fra begge blokke. Nu vil EU gøre denne mekanisme for EU-diktat traktatfæstet.

Der skal oprettes en europæisk økonomi- og finansminister, der skal sikre at landene overholder de fastsatte budgetter og retningslinjer. Denne person skal være næstformand i EU-Kommissionen og samtidig være leder af euro-zonen og en ny europæiske valutafond, der afløser euro-landenes redningsfond. EU-Kommissionen håber på at gennemføre disse traktatændringer og sammenfletninger af euro-lande og ikke-eurolande uden det store bøvl. For alt i verden uden folkeafstemninger, da EU’s superstatstanker absolut ikke nyder opbakning i medlemslandene.

Stoltenberg: “Samarbejdet mellem Nato og EU skal op på et nyt niveau”

Tidligere på ugen holdt EU og NATO et fælles pressemøde under NATO’s udenrigsministermøde i Bruxelles, hvor de fremlagde deres opdaterede og kooordinerede plan for krigsforberedelser i Europa. Den indeholder bl.a. det såkaldte ‘militære Schengen-samarbejde’, der skal fjerne de indre hindringer for effektivt at kunne transportere krigsmateriel rundt i Europa.

Et andet område er øget våbenproduktion i EU. Militærbudgetterne skal skrues op, og “udviklingen af forsvarsudstyr i EU og Nato må hænge sammen” udtalte Stoltenberg.

Oveni alt dette kommer EU’s fremskredne planer om at gøre Lissabon traktatens tekst om fælles EU-angrebshær tilvirkelighed.

Se EU-Kommissionens pressemeddelelse fra 6. december 2017
Commission sets out Roadmap for deepening Europe’s Economic and Monetary Union

Læs også

Nye krigsforberedelser: NATO gør Europas veje klar til tunge våben
KPnet 17.november 2017

Elitens toårs-plan for EU sat på skinner: 13 topmøder skal tage nye skridt mod Europas Forenede Stater
KPnet 21. oktober 2017

Macron sætter turbo på EUs plan: Unionsstat med egen angrebshær i 2020
KPnet 27. september 2017

Unionstale fra Jean Claude Juncker: Hurtig indførelse af fælles udenrigs-, arbejdsmarkeds-, finans- og økonomipolitik i EU
KPnet 13. september 2017

Dette er en artikel fra KPnet. 
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

 

 KPnet 8. december 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne