Unionstale fra Jean Claude Juncker: Hurtig indførelse af fælles udenrigs-, arbejdsmarkeds-, finans- og økonomipolitik i EU

Det kom ikke som en overraskelse, at EU-Kommissionens formand Jean Claude Juncker i sin årlige ‘Unionstale’ kørte frem med en plan for et totalt topstyret europæisk diktatur – der ønskes klappet og klart i 2025. Fra EU-styret arbejdsmarkedspolitik til fælles hær og alle lande med i Euro’en.

Juncker_Merkel
Blandt de punkter han fremhævede som mål eller skridt frem mod den fuldt udbyggede unionsstat finder vi:

– Alle medlemslande skal med i euroen og i bankunionen, og økonomi- og finanspolitik skal styres af EU centralt med en fælles EU-økonomi og finansminister, som samtidig skal være vicepræsident i kommissionen. Skattepolitik skal kunne fastlægges med kvalificeret flertal.

– EU skal have én præsident. “Det vil gøre EU lettere forståeligt, hvis kun en kaptajn styrer båden”, som han udtrykte det.

– Pan-europæiske lister skal opstille til valg til Europa-Parlamentet. Et skridt af mange i retning af afskaffe national selvbestemmelse identitet.

– Fælles EU-hær og beslutninger om udenrigspolitik tages med kvalificeret flertal.

– Udvidelse af EU. Som NATO rykker også EU stadig længere mod øst. Flere lande fra det vestlige Balkan skal indlemmes i EU, bl.a. Serbien og Montenegro.

  – EU-styring af arbejdsmarkedet med “fælles myndighed for tilsyn med arbejdsmarkedet, der sikrer lighed på vores indre marked”.

Se

Glem Brexit, nu skal der fart på EU: Juncker vil have ny magtfuld præsident og euro i alle EU-lande
Politiken 13. september 2017

Læs også

Junckers 5 veje – vælg frit – alle veje fører til Rom!
KPnet 3. marts 2017

EUs køreplan for Euroens Forenede Stater i 2025
KPnet 15.juli 2015

 

 

 

 

 

 

KPnet 13. september 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne