Otte fagforeninger for offentligt ansatte: Indfør 30 timers arbejdsuge i København

6 timers arbejdsdag og en 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation er et vigtigt krav for alle arbejdende, som værn mod øget arbejdspres og tempoopskruning, for familierne, for kvinderne og for de arbejdsløse.

sextimmarsdag

Otte københavnske fagforeninger foreslår afprøvning af forsøgsordning med 30 timers arbejdsuge i Københavns kommune. Det drejer sig om LFS, FOA SOSU, FOA / KLS, FOA 1, Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, BUPL Hovedstaden, Københavns Lærerforening og HK Kommunal Hovedstaden.

– Den offentlige sektor er generelt under pres – og især medarbejderne er pressede. Arbejdstempoet er accelereret gennem flere årtiers nedskæringer og målstyrings-tyranni. Stadig flere medarbejdere får arbejdsrelaterede skader, især stress,  hedder det i indledningen på udtalelsen fra de otte københavnske fagforeninger.

Der lægges op til en forsøgsordning  med 30 timers arbejdsuge med fuld personale- og lønkompensation i alle Københavns Kommunes syv forvaltninger.

-Nu er tiden kommet til at lave forsøg med nedsat arbejdstid på 30 timer, som samtidig kan give 30 timers stillinger til deltidsarbejdende, vikarer og andre i få timers job, eksempelvis rengøringsmedarbejderne i Københavns Kommune.

Gør som Göteborg – arbejd 30 timer om ugen i ældreplejen

I Göteborg er et forsøg allerede i gang. En gruppe ansatte i den kommunale ældrepleje arbejder 30 timer om ugen til fuld løn. Forventningen er, at sygefraværet bliver sænket, og engagementet hos medarbejderne bliver øget. Andre svenske kommuner er i gang med lignende forsøg.

1. maj 1904 var parolen 8 timers arbejde, 8 timers frihed og 8 timers hvile. Det blev kæmpet igennem ved overenskomsterne i 1919. Arbejdstiden er på papiret, men sjældent i virkeligheden, blevet reduceret en smule, mens arbejdsmængden er blevet mere intens.
Mon ikke det er på tide at prøve noget nyt efter 100 år med plus /minus 40 timers uge,  afslutter udtalelsen spørgende.

Læs hele udtalelsen fra de otte fagforeninger her:
Udtalelse fra LFS, FOA SOSU, FOA / KLS, FOA 1, Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, BUPL Hovedstaden, Københavns Lærerforening, HK Kommunal Hovedstaden

Læs om tidligere  svenske erfaringer:
6 timers arbejdsdag og en 30 timers arbejdsuge
KPnet 27. marts 2016

En forsøgsordning med 30 timers arbejdsuge i Københavns kommune kan være en murbrækker for at bringe dette krav frem på landsplan og et krav der også burde frem ved de kommende overenskomstforhandlinger 2018 for de offentligt ansatte.
Men et krav som kun kan finde vej via massivt pres nedefra.  Det er ikke  tanker der fødes i LO/FTF og forbundstoppene eller nyder fremme her, tværtimod, som man kunne se på det private område ved OK17 med Forbundstoppenes og LO´s  accept af reel længere fleksibel arbejdstid efter arbejdsgivernes behov.

Læs også

Kortere arbejdstid kan ikke løses individuelt – Af Dorte Grenaa
KPnet 17. januar 2017

Borgerløn indføres i Finland som pilotprojekt: Hjælp til arbejdsgivere i en kriseramt euro-zone
KPnet 27. december 2016

KPnet 16. oktober 2017

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater