Kommunistisk Politik 10,2017 er udkommet – Fra næste nummer teoretisk tidsskrift

Hovedtemaerne for dette nummer af bladet er NATO’s krigsforberedelser og det modsvar der er ved at udvikle sig fra antikrigsbevægelsen, den voksende græsrodsbevægelse til forsvar for sociale rettigheder og deres Nej til fattigdomsreformerne og endelig de uddannelsessøgendes landsdækkende demonstrationer.

Forside2017-10Dette nummer af Kommunistisk Politik (10, 2017) er det sidste af bladet i det format og udseende, som det med små ændringer har haft i de sidste 20 år.

Den daglige dækning af klassekampen vil ske på APK’s netavis KPnet og facebookside.

Der vil samtidig hver 14. dag blive udsendt en digital udgave af Kommunistisk Politik med de vigtigste artikler – nyhedsbrevet Kommunistisk Politik Digital.

Fra næste nummer hedder bladet Kommunistisk Politik/ENHED og KAMP og bliver til et teoretisk og politisk kvartalstidsskrift med nyt udseende og med det dobbelte sideantal af det nuværende månedsblad.

Hvert nummer vil udover danske indlæg og analyser rumme en række oversatte artikler fra CIPOML’s internationale halvårlige tidsskrift Unity & Struggle.

I 2018 vil det udkomme omkring den første – i februar, maj, august og november.

Det første nummer udkommer 1. november i år op til markeringen af 100-året for Oktoberrevolutionen.

Det vil være et særnummer om den store socialistiske revolutions historiske og aktuelle betydning med artikler fra Unity & Struggle særnummer herom.

Det vil samtidig udgøre et dobbeltnummer af Kommunistisk Politik (11-12, 2017) og dermed afslutte indeværende årgang. Alle abonnenter vil automatisk få det tilsendt.

Samtidig opfordres alle til at gentegne deres abonnementer for 2018.

Den nye udgave betyder også ændringer af både løssalgs- og abonnementspriser. Det nuværende årsabonnement på månedsbladet inklusive forsendelse har været 425 kr. Med det nye format på kvartalstidsskriftet bliver forsendelsen endnu dyrere.

Prisen for et årsabonnement (4 numre) vil i 2018 være 325 kr. inklusive forsendelse til jeres adresse.

Løssalgsprisen bliver 60 kr. pr. nummer.

Vi benytter lejligheden til at sige tak til alle abonnenter og læsere for godt kammeratskab omkring månedsbladet – og velkommen til det nye tidsskrift.

Tag godt imod det nye
Kommunistisk Politik /
ENHED og KAMP!

Tegn eller gentegn abonnement for 2018!

 

Læs Kommunistisk Politik 10,2017 i pdf her


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne