Reportage fra Fredsfestival i Århus: NATO opruster både militært og gennem styring af medierne

Lørdag holdt Århus mod Krig og Terror Fredsfestival i Århus – og som tidligere år blev det en dag hvor der blev diskuteret nogle af de mest presserende spørgsmål omkring krigsfaren og opbygningen af en folkelig bevægelse mod de stadigt mere alarmerende krigsforberedelser som vi placeres lige midt i gennem vores medlemskab af NATO. Fredsfestivalen bød også på en række kulturindslag og hyggeligt samvær blandt en god flok engagerede deltagere.

Fredsfestival_Theorin

Danmark har fået en vigtig rolle i NATO i oprustning af Norden og herunder militariseringen af Østersøen. Regeringens udspil til det ny forsvarsforlig vil sætte milliarder af til netop dette. Til missilbevæbning af danske fregatter, F35-bombefly, en udrykningsstyrke på 4000 mand rettet mod Baltikum er nogle af elementerne. Det er en helt aktuel opgave for fredsfolk at sikre et højlydt Nej til denne udvikling. Og i denne ånd var fredsfestivalen bygget op.

Nej til NATO-diktat: Sverige vil bestemme sin udenrigspolitik selv

Maj Britt TheorinFra Sverige talte Maj Britt Theorin, en kendt og respekteret skikkelse i kampen for fred, som genem en årrække har arbejdet for en total afskaffelse af atomvåben, bl.a. som nedrustningsambassadør i FN. Theorin er en stærk modstander af NATO.

I sit oplæg beskrev hun hvordan NATO allerede efter indgåelsen af Værtslandsaftalen forsøger at kontrollere Sveriges udenrigspolitik. Sverige har bakket op FNs forbud mod atomvåben, og inden ratificeringen modtog regeringen en henvendelse fra den amerikanske forsvarsminister.
Hvis Sverige fastholdt sin støtte til et forbud ville det få betydning for ‘det gode samarbejde’, og Sverige ville miste sit guldkort til NATO.

”USA ville ikke længere kunne forsvare Sverige” og ”Hvis Sverige ratificerer aftalen om kernevåben indebærer det ikke alene et nej til NATO. Det umuliggør et medlemskab af NATO i mere end en umiddelbar fremtid”. (fra Maj Britt Theorins citat af brevet).

Det står klart, at en tilknytning til NATO vil bygge på atomvåben. Herunder brug af trusler om brug af samme.

”Skal USA og NATO virkelig bestemme svensk udenrigspolitik?” spurgte Maj Britt Theorin – og gav selv svaret med et højlydt NEJ.

Hele indlægget, der også gav en historisk beskrivelse af arbejdet i FN mod atomvåben vil senere blive tilgængeligt på nettet. Maj Britt Theorin betonede hele vejen igennem vigtigheden af at kunne sikre et neutralt Sverige uden tilknytning til stormagtsalliancer.

Journalister i krig – embedded med CIA

Lars JørgensenLars Jørgensen, der er sociolog af profession har sat sig grundigt ind i kildematerialet til pressens fremlægning af USA’s, NATOs og Danmarks krige. Resultaterne af hans undersøgelse havde chokeret ham selv, så entydige og løgnagtige var de fremstillinger pressen bringer holdt op imod de fakta som kun er tilgængelige ved grundigt gravearbejde og i alternative medier. Disse oplysninger bliver konsekvent holdt udenfor den vestlige presse.
At ærlige journalister findes var kildematerialet i sig selv et bevis på, men ligeså klart fremstår det, at mainstream medierne er benhårdt kontrolleret af krigens kræfter. Når krigen forberedes er mediernes entydige fremstilling af krigens ‘nødvendighed’ en yderst vigtig faktor.

Krigsmodstanderne har en kæmpemæssig opgave i at gennemhulle løgnene, og her tog Lars Jørgensen godt fat i bl.a. systemet med ’embeddede’ journalister i krigszoner. Alle de rapporterende journalister taler ud fra kilder kontrolleret af CIA, ofte direkte fra terrororganisationer som Al Nusra.

Oplægget gav en livlig debat.

debat fredsfestival
Kamp mod krig og krigsforberedelserne har i de senere år ikke kunnet samle til demonstrationer i massemålestok. En af forklaringerne finder vi uden tvivl i netop propagandakrigen, der giver krigens fortalere fuld plads, mens de ramte befolkningers og landes stemmer lukkes hermetisk ude. Men ikke desto mindre udvikles krigsmodstanden i disse år. Vi fik to eksempler på større manifestationer.

Demonstration ved NATO-topmødet i Bruxelles

USA og EUFlemming Agri Jensen berettede og illustrerede gennem filmklip den store og spraglede internationale demonstration mod NATOs topmøde i Bruxelles som han havde deltaget i.

Trump besøgte i forbindelse med mødet Europa for første gang som amerikansk præsident, hvilket i høj grad prægede bannere og happenings.
Demonstrationen samlede et bredt udsnit af retninger og områder indenfor freds- og antikrigskamp, modstand mod imperialismen og klima- og miljøkamp.

Stoppa Aurora – NATO øver krig i Norden

En gruppe af danskere deltog på den svenske demonstration mod militærøvelsen Aurora17 i september og indgik i nordisk sektion med deltagelse fra Norge og Finland. Officielt var det ikke en NATO-øvelse, men i praksis var det.
Hvad NATO da også efterfølgende EI-5bekræftede, som Gerd Berlev fra Tid til Fred – Aktiv mod krig kunne berette. Hun deltog i demonstrationen og sad også som paneldebattør i et seminar under aktionsweekenden i Göteborg. Tid til Fred havde også været primus motor i at samle danske fredsorganisationer omkring en fælles udtalelse til støtte for den svenske bevægelse. Her var Århus mod Krig og Terror også medunderskriver. Samarbejdet omkring modstanden mod NATO og oprustningen af Norden vil fortsætte og kontakter er skabt på kryds og tværs, bl.a. gennem Stoppa Aurora.

Oprustningen truer freden

Carsten Andersen, aktiv i Århus mod Krig og Terror holdt oplæg om Danmarks sikkerhedspolitik. Han lagde vægt på at NATO’s politik og den såkaldte ‘sikkerhedspolitik’ Danmark fører overhovedet ikke skaber sikkerhed. Tværtimod er den en trussel for freden i de europæiske lande. Han sagde bl.a.:

fredsfestival_2017_aarhus_logo“Forholdet til Rusland er blevet kernepunktet i dansk sikkerhedspolitik, og Østersøområdet er sammen med Ukraine blevet stedet, hvor konflikten udfolder sig og optrappes.
Politikere og medier fortæller os, at russerne truer. Det ensidige fjendebillede, der tegnes af Rusland og Putin, skal få danskerne til at acceptere, at vi skal købe kampfly, øge forsvarsbudgettet og danne en ny kampklar brigade til indsats i Baltikum. Problemet er, at vi derved kommer til at indgå i en oprustningsspiral, og det øger faren for at udløse en krig bevidst eller ved en fejltagelse.
Oprustningen skader altså Danmarks sikkerhed”.

Fin stemning og spændende kulturindslag

Hele fredsfestivalen var præget af engageret debat, snak mellem folk, der blev livet op at kulturprogrammet. Det hele var pakket ind i tilbuddet om dejlige hjemmelavede  caféretter.

Visesanger Gudmund Auring fremførte fredssange og stod i spidsen for fællessange. Tomas Dalgaard læste op af han egne finurlige og rammende digte og det internationale kor med basis i folk fra byens sprogskole imponerede med deres flotte sange.

Tak til Al Pace
Fredsfestivalen sluttede af med at vedtage to resolutioner. Den ene fokuserede på vigtigheden af at Danmark bør underskrive FN’s forbud mod atomvåben. Den anden opridsede den farlige situation i verden og de vigtige opgaver som antikrigskampen står overfor.  Se Udtalelse – Fredsfestival 2017 Aarhus

Se også Fredsfestival Århus

KPnet 9. oktober 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne