Flere fattige i Danmark: Usikre lavtlønsjob, kontanthjælp osv

Danmark er hurtigt på vej i Tysklands, UK og USAs fodspor. En stadig større del af befolkningen er regulært fattige. Arbejdende fattige må have et, to eller flere småjobs for at klare sig igennem. ‘Working Poor’udgør en voksende andel af arbejderklassen. Lars Løkke talte derimod i sin tale ved folketingets åbning om at ‘Vi’ er blevet rigere.

demo0310_3_apk

Folketinget blev ved åbningen mødt af fattige, klædt i laser og pjalter fra aktionsgrupper mod fattiggørelsen, der har grebet om sig i Danmark i de senere år.

Lars Løkke meddelte i sin åbningstale, der også var en valgtale op til kommunalvalget. at ‘Danmark er blevet rigere’ og at der skal dels ud af ‘rådighedsbeløbet’for at de rige kan blive rigere endnu. Han overså og overhørte fuldstændigt de titusindvis af ofre for hans egen fattigdomsskabende politik, demonstranterne fra Jobcentrets Ofre, Næstehjælperne m.fl. repræsenterede.

‘Fattige åbner folketinget’ erklærede  derimod:

‘Politikerne har via skiftende regeringer gjort udsatte mennesker mere og mere fattige gennem de sidste par år. Ligeledes er dagpengesystemet blevet kraftigt forringet – hvilket leder flere ind i en udsat position og gør arbejdsmarkedet prekært og usikkert. Og kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen har slået sømmet i kisten og ledt mange ud i desperation og armod.’

Og de tilføjer:
‘Uligheden stiger og stiger, og flere end 60.000 børn betegnes nu som “reelt fattige”.
Flygtninge der kommer fra krig og rædsler er blevet sat på en regulær sultecirkulære-ydelse.
Det er stort set umuligt at få en førtidspension. Istedet tvinges borgere ud i årelange forløb med jobprøvning, ressourceforløb, sengepraktikker, virksomhedspraktikker uden løn, udnyttejobs mm. ‘

Se også

Støtteerklæring fra Jylland til “De fattige åbner Folketinget”

demo0310_7_apk2

Men der findes endnu flere fattige i Danmark. Det er ikke alene dem, der er tvunget på kontanthjælp og de laveste overførselsindkomster. Det er også folk i arbejde. Tilmed ofte ikke bare med et, men også to eller tre jobs. Hvoraf ingen kaster nok af sig til at leve anstændigt for.

Det er dem, man på engelsk kalder ‘Working Poor’ – fattige i arbejde, fattige på trods af arbejde. Dem er der også titusinder af. Folk med deltidjobs, og deraf rigtig mange kvinder

Det officielle Danmark med Løkke og Co. i spidsen vil  ikke drømme om at indrømme, at de ikke bare producerer ludfattige udstødte, men også skaber arbejdende fattige.

Men et af hovedformålene med VLAK’s og de tidligere regeringers  fattigdomsskabende politik – som også er EU-politik – er at presse lønningerne nedad. Der bliver flere og flere, der arbejder på de laveste satser og i såkaldt ‘usikre jobs’. Også i Danmark.

Hver gang der bliver skabt fem nye job i EU, er de fire af dem på deltid eller midlertidige.

Se
Fire ud af fem nye job i EU er usikre job

Inden for rengøring, hotel- og restaurationsbranchen findes der en stor gruppe, der er nødt til at have to eller tre job for at kunne klare sig. Mange af dem arbejder under 15 timer om ugen.

Tina Møller Madsen, formand for 3F Privat Service, Hotel og Restauration, siger det sådan:
– Mange kan ikke leve af deres løn, og er nødt til at have tre jobs, hvis det skal løbe rundt. Det er working poor, der er kommet til Danmark.

– Det har konsekvenser: Mange medlemmer kan ikke bare gå i banken og få et lån til en bil eller en bolig, fordi deres jobs med få timer ikke bliver set som fast beskæftigelse
– Vi ser kontrakter på alt mellem 0 og 15 timer, og det kan man simpelthen ikke leve af.
– Det ligner mere og mere Tyskland og Sydeuropa, hvor man gør rent for ti euro eller mindre i timen, siger  Tina Møller Madsen.

Det er en stor fed statsministerløgn, at ‘Vi’ – underforstået ‘Vi alle’ – er blevet rigere.
Et begrænset  lag i toppen med egen regering er til gengæld blevet det.

Se også

Det er de riges paradis: Fattigdommen breder sig
KPnet 23. marts 2017

KPnet 3. oktober 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne