Lovforslag op til Oktober: Sikkerhedspolitik skal kunne give dansk Nej til Nordstream 2 – Avaaz til kamp for amerikansk skifergas

Regeringen ønsker at Danmark skal markere et dansk Nej til russisk gaseksport gennem dansk farvand. Da dette ikke er muligt af miljømæssige grunde vil man tilføje en sikkerhedspolitisk begrundelse i loven. Beslutningen vil ikke betyde noget i praksis for Nordstream 2, men et dansk Nej vil være en opbakning til USA og NATO’s oprustning mod Rusland.

truet artDen ‘truede art’ som Avaaz vil støtte med et Nej til Nordstream 2

Det betyder intet i praksis om Danmark afviser rørledningen i dansk farvand, da de internationale regler og Danmarks folkeretlige forpligtelser giver mulighed for transport genne rørledninger i internationalt farvand. Og dette giver rig mulighed for at Nordstream 2 kan føres gennem Østersøen. Men med et muligt Nej til Rusland kan Danmark tage endnu et skridt i oprustningen mod Rusland og vise sin opbakning til USA og NATO. Miljømæssigt vil det være meget mere ødelæggende at flytte placeringen. Dette var i sin tid begrundelsen da Danmark gav tilladelse til Nordstream 1 gennem dansk farvand. Gennemføringen med dansk placering ville være den mindst skadelige for sårbare naturområder.

Regeringens bebudede lovforslag behandles umiddelbart i det nye Folketingsår i den første uge i oktober.

Lars Løkke – ven med både Trump og Merkel

Lars Løkke kan med ændringen af loven på  den ene side give fuld opbakning til Trump og de skærpede sanktioner mod Rusland, mens man ikke rigtig generer tysk kapital eller kansler Merkel, der har store kapitalinteresser i Nordstream 2.

I begrundelsen for lovændringen anføres:

“Formålet med lovforslaget er at etablere et klart lovgrundlag for myndighederne til at tage hensyn til rigets udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser i vurderingen af, hvorvidt der skal meddeles tilladelse til at nedlægge rørledningsanlæg på dansk søterritorium”. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget – bilag 284

Avaaz manipulerer til fordel USA-imperialismen og amerikansk skifergas

Avaaz har i sommer gjort sig til talsmand for et dansk Nej til Nordstream 2 og har startet en underskriftsindsamling på nettet. I opfordringen får den ikke for lidt med appel til vores afsky for profit på bekostning af miljøet, multinationale mastodonter osv. Men hvad er det reelt de går i brechen for? Hvorfor overhovedet interessere sig for danske forhold?

Avaaz skriver:
“Seks giganter indenfor fossile brændstoffer ønsker at føre en massiv gasrørledning gennem et naturreservat fuld af truede arter af ørne og sæler – mens de efterlader Europa i afhængighed af beskidt olie i generationer. Danmark alene kan stoppe det”.

I praksis bliver dette tilsyneladende miljøvenlige ‘Nej’ en støtte til en amerikansk olieindustri, der vil afsætte skifergas til Europa!

Sagen drejer sig 100 % om de amerikanske interesser, der vil afsætte den uhyrligt miljøødelæggende og beskidte skifer- og tjæregas til det europæiske marked. Her er Ruslands gas i vejen og skal stoppes. Vejen gennem Ukraine skal være den eneste og magten over Ukraine er helt central for USA.

Hvad er Avaaz?

Avaaz er en organisering der opererer på internettet, hvor det stiller sig i spidsen for kampagner, der umiddelbart kan synes progressive og vendt mod den imperialistiske verdens dårligdomme som miljøødelæggelse, krig, uretfærdighed osv.

De er imidlertid også berygtede for at stille sig på den forkerte side under dette skin af ‘kampen for det gode’. Det gælder f.eks. deres faktiske støtte til Israel og støtte til USA’s krigsførelse i Syrien med opbakning til Den Frie Syriske Hær, De hvide Hjelme mm.

Lovforslaget fremlægges i Folketingets åbningsuge og skal være gældende fra 2018. Det bliver udenrigsministeren der skal vurdere de ‘sikkerhedspolitiske hensyn’ og herefter sende en indstilling til Energi-, forsynings- og klimaministeren.

Læs også


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater