Krigen om energien raser i Europa – EU overtager afgørelsen om Nordstream 2 fra Danmark

Hvilke kapitalkræfter skal høste profitten på energiforbruget i Europa? Slaget om den russiske Nordstream 2 er trådt ind i en ny fase, mens Trump netop i sin tale om USA’s sikkerhedsstrategi slog fast, at det er USA’s mål at blive dominerende på verdens energimarked.

Udskibning af amerikansk skifergas til Europa

USA presser på for at stoppe Nordstream 2 og har skærpet sanktionerne mod firmaer der samarbejder med Rusland, mens EU er splittet i spørgsmålet. Især firmaer i Tyskland, Holland og Frankrig har kapitalinteresser i den russiske gas.

I sin fremlæggelse af USA’s ’nye sikkerhedsstrategi’ tidligere på ugen slog Trump igen fast, at den økonomiske kamp om det europæiske marked og USA’s militærpolitik er tæt forbundne. Det er USA’s mål at blive dominerende på verdensplan indenfor eksport af olie og gas.

Den danske regering har indtil nu snoet sig udenom et svar på Ruslands ansøgning om Nordstream 2, men har kørt sig i stilling ved at vedtage loven om at Danmark kan tage udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske hensyn i spørgsmål angående elkabler og rørledninger på dansk søterritorie.

Den 30. november vedtog et enigt Folketing den hastebehandlede lov der inddrager sikkerhedspolitiske hensyn i spørgsmålet.

Imens har Lars Løkke arbejdet på at få EU til at tage over, så valget ikke skulle stå mellem to herrer over dansk politik – USA og Tyskland. Det er nu lykkedes – spørgsmålet omkring tilladelsen til at føre gassen gennem dansk farvand flyttet over til at være et EU-anliggende.

Ifølge EU-lov må ingen energivirksomhed have monopol på en gasledning, men hidtil har loven kun gjaldt for rørledninger på land. Dette har EU Kommissionen nu fremlagt forslag om at ændre, så reglerne også kommer til at gælde for gasledninger der føres gennem havområder i EU.

Three Seas Initiative – energimæssigt samarbejde på basis af militær magt

USA er initiativtager til en samling af de østlige EU-lande på energiområdet – parallelt med den militære oprustning gennem NATO. Initiativet består af 12 lande ved Adriaterhavet, Sortehavet og Det baltiske Hav.

NATO’s østlige front mod Rusland kommer også til udtryk i The Three Seas Initiative

Da Donald Trump i 2017 for første gang besøgte Europa som præsident besøgte han Polen og fremhævede i en tale initiativets betydning ifht udmanøvrering af russisk gas til Europa og betydningen af partnerskabet, der som grundlag har USA’s aggressive militære oprustning af området gennem NATO. I stedet for russisk gas skal markedet åbnes amerikansk og europæisk gas, og terminaler for modtagelse er åbnet i bl.a. Polen

Danmark – Polen: Ny rørledning med gas til Europa

En anden konkurrent til den russiske gas er et nyt dansk-polsk gasprojekt – Baltic Pipe.  Her skal norsk gas transporteres gennem Danmark til Polen, hvor det kan distribueres videre til andre europæiske lande. Energistyrelsen og Miljøstyrelsen har netop indkaldt til høring om de miljømæssige konsekvenser.

Projektet sigter der mod at være klart i 2022, netop hvor flere polske kontrakter på russisk gas udløber.

Alt i alt er der fuld tryk på kampen om energimarkedet – uden hensyntagen til den fortsatte CO2-udledning og den klimakatastrofe der får lov til at rykke nærmere, mens energigiganterne slås om profitten.

Læs også

Lovforslag op til Oktober: Sikkerhedspolitik skal kunne give dansk Nej til Nordstream 2 – Avaaz til kamp for amerikansk skifergas
KPnet 22. august 2017

Danmark og gasrørledningen NordStream 2: Et spil om krig og energi
KPnet 28. marts 2017

Lars Løkke i knibe – afventer besked fra EU og USA om Nord Stream 2
KPnet 15. marts 2017

EU’s energiunion: Liberalisering, kontrol og stormagtspolitik
KPnet 27. februar 2015

 

KPnet 22. december 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater