Nyt lovforslag om Nordstream 2 – Ren storpolitisk provokation fra Løkke

Løkke foreslår vedtagelsen af en ny lov, så Danmark kan sige nej til Nordstream 2 og Rusland med geopolitiske begrundelser. En ren provokation, for loven vil ikke forhindre at gasledningen føres igennem internationalt farvand, kun at miljøsikkerheden forringes – og Danmark kan markere en økonomisk og politisk krigserklæring mod Rusland og støtte til Ukraines kupregering.

Ukraine_Vi er på jeres sideLøkke er på plads – der må ikke samarbejdes fredeligt – Rusland er fjenden

De nordiske statsministre svor i maj 2017 en troskabsed til den daværende præsident i USA. Forsvaret for Ukraine som en aggressiv bastion for USA’s pres mod Rusland var hjerteblod. Med missilangrebet på Syrien har USA’s nye præsident demonstreret at USA nu er på sin ’rette’ plads som verdens politibetjent og det fælles fodslag for aggression mod Rusland, Syrien, Kina og Nordkorea er genoprettet. Se Danske hjerter: Da hele den politiske elite blev Trumpister

Lars Løkke har aldrig været i tvivl. Der skal ophidses til både militær og økonomisk krig mod Rusland. For nylig besøgte den danske statsminister chokoladekongen Petro Porosjenko i Ukraine og regeringen har kastet sig ud i en politisk markering imod den russiske gasledning Nordstream 2.

Ikke fordi den kan forhindres, for efter international lov må energi transportes i internationalt farvand, så længe der tages højde for miljørisikoen, men som en ren politisk markering og provokation.

Det er lykkedes for Løkke at få EU til at tage fat i den varme kartoffel, og EU Kommissionen har lovet at forhandle sagen med Rusland, selvom de heller ikke kan ændre noget indenfor de gældende love og regler. Men de vil gerne slå fast overfor Rusland at de føler, at deres energiunion bliver generet.

”Politisk kan vi ikke lide Nord Stream 2”, siger talskvinde Anna-Kaisa Itkonen fra EU-kommissionen. Selvom EU længe har tøvet, da der er flere europæiske firmaer der vil tjene stort på rørledningen, særligt i Tyskland.

Efter de internationale regler kan Danmark gøre politisk indsigelse i dansk territorialfarvand, men ikke i internationalt farvand, og stadig kun ud fra miljøbegrundelser. Da Danmark i 2009 sagde ja til Nordstream indenfor det danske søterritorium var det ikke, som bl.a. Politiken fejlagtigt har hævdet, at Folketinget fik forkerte oplysninger om mulighederne for at sige nej til Nordstream.

Det var ud fra en konkret miljøvurdering at man valgte ikke at afvise rørføringen, en afvisning der ville have betydet en placering i internationalt farvand, hvor eksperterne vurderede at miljøbelastningen ville have været større.

Man har bestræbt sig på, både hvad angår den første Nordstream og for Nordstream 2, at at undgå områder der betegnes som “beskyttede” eller på anden måde “miljømæssigt følsomme” på grund af deres status som vigtige habitater for dyre- eller plantearter (se Miljøredegørelsen), og man er gået uden om dumpningsområder for ammunition.

Men nu går Danmark i teten mod Rusland og deres gasleverancer. Det er Ukraine der skal bevares som et afgørende transitland for russisk gas.

Så sent som i 2013 var det EU’s erklærede holdning, at opbygningen af Nordstream 2 ville sikre forsyningen af naturgas til EU, og give større fleksibilitet end et monopol i Ukraine og Hviderusland og 4 europæiske energigiganter gik ind i samarbejdet.

Opbakning til lovændring

D. 3. april modtog Energistyrelsen ansøgningen fra Nord Stream 2-selskabet om tilladelse til anlæg af transitrørledninger i dansk farvand, og i ugen herefter meldte regeringen ud at de vil stille forslag om en lovændring, der giver mulighed for at sige nej til gasrørledningen ud fra geopolitiske hensyn.

Udover Venstre, Konservative og Liberal Alliance bakker Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Radikale fuldt op om lovforslaget, der skal markere ikke-samarbejdet med Rusland.

Regeringen og Folketingets flertal lader Danmark tager rolle på sig som krigsophidser på alle fronter. I samme uge har regeringen både meldt sig villig til at støtte USA i mulige fortsatte militære angreb på Syrien, og give en hånd med i en krig, der også kan inddrage Rusland – samt at markere en energikrig.

Læs også

Danmark og gasrørledningen NordStream 2: Et spil om krig og energi
KPnet 28. marts 2017

Fogh til Løkke: Sig nej til russisk gasrørledning
DR 27. marts 2017

Lars Løkke i knibe – afventer besked fra EU og USA om Nord Stream 2
KPnet 15. marts 2017

 

KPnet 12. april 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater