Love Affair med Merkel

Den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen har indledt en ny kærlighedsaffære. Med en tysk dame. Det kom til at stå klart i forbindelse med G20-topmødet i Hamborg. Danmark var godt nok ikke med, og derfor heller ikke Løkke. Men han kunne sende en forelsket hilsen til Angela Merkel på TV.

Leder Kommunistisk Politik 7,2017

 KP_loekkeDen lød noget i retning af: Angela Merkel er en rigtig ‘verdensleder’ – underforstået: i modsætning til den buldrende amerikanske præsident. She’s a Lady. A true Leader.

Merkel er Løkkes hjertes præsident, eller er blevet det. Forelskelser og kærlighedsaffærer kan udvikle sig over år.

I valget mellem to kvinder at slå følge med havde Theresa May og hendes Brexit ikke en chance hos Løkke. Han vil være sammen med Angela – lige frem til Europas Forenede Stater. Sammen med Merkel og Macron og de andre supereuropæere, der plejer de tyske og franske imperialismes og deres monopolers interesser.

Som altid håber en dansk statsminister på, at der falder noget af, når han bare opfører sig ordentligt og bliver pænt siddende i hjørnet uden at gø. Køterens plads.

Den styrende elite i Danmark er under pres. I hele Fogh-perioden, i Løkkes første statsministerperiode, og også i Thorning-tiden, var det dens strategi at knytte sig så tæt som muligt til to imperialistiske verdenscentre – USA og EU. Fogh knyttede Danmark meget tæt til USA som krigsførende juniorpartner i alle de ulovlige krige, de amerikanske præsidenter har indledt. Han så også sin rolle som en slags ‘formidler’. der kunne glatte modsætninger ud og få et konkurrencepræget samarbejde til at fungere – og han blev tålt i den rolle, så længe han ikke glemte sin plads.

Løkke forsøgte at videreføre denne tobenede strategi – men Trumps USA og Merkels EU har nu bevæget sig så langt fra hinanden, at der ikke er brug for logrende statsministre fra smålande. De tvinges til at vælge side – og det er det, Løkke har gjort. Utvivlsomt med opbakning fra det meste af Christiansborg. Det er kun Dansk Folkeparti, der kan finde på at kaste blikke i retning af May og den anglo-amerikanske alliance, der er ved at blive genopbygget.

Løkke har valgt sig Merkel. Det betyder også at han skal til at sno sig. For på den ene side ønsker Løkke 100 pct. dansk indlemmelse i euroland og den fuldt færdige politiske, økonomiske, juridiske og militære union, og Merkel og Macron vil sætte alle tøvende lande under pres. Der er ikke plads til national selvbestemmelse i deres projekt. Slet ikke for små lande. På den anden side er Løkke ‘politisk realist’ og ved at Danmarks opslugning i Unionen støder på massiv folkelig modstand.

Hans forsøg på at opgive et enkelt af de danske forbehold led et pinligt nederlag. Og kravet om en folkeafstemning om en evt. dansk tilslutning til Bankunionen bliver stadig kraftigere. Og en stor del af befolkningen vil stadig have en folkeafstemning om medlemskabet – hvad ingen under 65 har haft mulighed for at stemme om.

Betyder det så, at underdoggens ‘partnerskab’ med det konstant krigsførende USA hører op, og at Danmark ikke længere pr. automatik sende bomber og soldater på næste krigs signal? Det gør det ikke. Løkke og Co. vil anstrenge sig særligt for at ‘bevise’, at de ikke vælger USA og dets krige fra, når de vælger Merkel og hendes union til. Det koster unges blod, lemmer og førlighed. Og anbringer Danmark blandt de imperialistiske krigsforbrydernationer.

Fra Løkke og Co. kan vi kun vente os det værste på alle felter. Mere krig, mere union, mere nyliberalisme. Flere skatte-, profit- og krigsforbrydelser. Foghs, Thornings og Løkkes strategier er alle brudt sammen. De har været fiaskoer alle til hobe. Og de har kostet og koster det store flertal af almindelige danskere dyrt. Rigtig dyrt.

Lars Løkkes nye affære skal ikke have en chance!

Redaktionen 11. juli 2017

Læs hele bladet
Kommunistisk Politik 7,2017 i pdf her

KPnet 14. juli 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne