SKAT omorganiseres og udflyttes – Ingen grund til tillid

“Vi skal have genoprettet danskernes tillid til skattevæsnet” udtaler Lars Løkke Rasmussen og opstiller til formålet en tryllekunst af en omorganiseringsløsning, hvor SKAT deles op i 7 adskilte afdelinger. Men dette vil aldrig i sig selv være en løsning på et problem der skyldes en grundlæggende nyliberal omfordelingspolitik, der bl.a. har betydet en omlægning af skatten til fordel for de rige og en halvering af de ressourcer der er sat af til at få skattevæsenet til at fungere og kontrollere firmaers skatteunddragelse.

Anders Fogh Rasmussen - kreativ bogføringI 1992 måtte Anders Fogh Rasmussen gå af som skatteminister grebet i kreativ bogføring – senere vendte han tilbage som statsminister og lagde grunden til SKATs milliardskandaler

Vreden over at de ansvarlige politikere har smidt milliarder af skattekroner væk på grund af nedskæringer og deraf følgende sløseri er stor, og regeringen har efterhånden følt sig nødsaget til ‘at gøre noget’. Dette noget bliver dels en omorganisering og nedsættelsen af en kommission. Men ingen af delene vil løse problemerne.

‘Sven’, Fogh, Kristian Jensen og Løkke beholdt alle jobbet

I de seneste dage har vi igen hørt om ‘forbryderen Sven’ der angiveligt lænsede SKAT for milliarder og alligevel kunne beholde sit job. Det samme har Lars Løkke Rasmussen, hvis ‘store svendestykke’ var kommunalreformen. Krigsforbryderen og minimalstatsmanden Anders Fogh Rasmussen, der som statsminister stod bag kommunalreformen og de derefter følgende kæmpe nedskæringer i SKAT er heller ikke draget til ansvar.

Han blev d. 20. juni spurgt om han mon oplever en sammenhæng mellem problemerne og de politiske beslutninger om at centralisere skatteopkrævningen og skære ned på antallet af medarbejdere, og svarede til Ritzau:

– Nej, det gør jeg ikke overhovedet. Det gør jeg ikke.

Som Sven har han kunnet fortsætte sine forbrydelser.

Udflytning og forlænget kaos

Enhver logik siger, at SKAT kun vil kunne bringes til at fungere hvis der tilføres de nødvendige kræfter og målsætningen bliver at forhindre skattesvindel. En udflytning i opsplittede områder vil dræne SKAT yderligere for erfaring, da folk ikke ikke bare river alle rødder op og flytter til den anden ende af landet til et usikkert job. Forslaget ligner mest af alt en afledningsmanøvre for at løbe fra ansvaret og undgå at løse problemerne.

Læs Henrik Herløv Lunds aktuelle analyse af SKAT’s problemer:

SPAREPOLITIK OG NEW PUBLIC MANAGEMENT HAR ØDELAGT SKAT

Han skriver bl.a.:

“Det egentlige hovedproblem i Skat er, at skattevæsenet er de seneste 10 år er blevet lemlæstet til ikke at kunne fungere gennem VKO s spareplan fra 2005, som har drænet Skat for op mod halvdelen af deres medarbejdere.

Fra 11.500 medarbejdere i 2005 er skat blevet skåret ned til 6.400 i 2012.
Det er som følge af denne åreladning, at Skat ikke har haft ressourcer til at løse
opgaverne forsvarligt. Skat har derfor ikke brug for en organisationsændring, men for

at få tilbageført mindst 2.500 medarbejdere.

Regeringens plan for at tilføre Skat 1000 medarbejdere er helt utilstrækkelig.

Ansvaret for skandalen i Skat ligger primært hos Venstre. Det var en Venstreminister, Kristian Jensen, som i 2005 udarbejdede masterspareplanen for Skat og som også var minister i størstedelen af gennemførelsesperioden.

I alt har venstreministre haft ansvaret for Skat i 7 år fra 2005 til 2012.
Og VKO s sparepolitik var udtryk for, at den borgerlige regerings prioriteter siden dens tiltrædelse i 2001 handlede om besparelser med henblik på skattelettelser og ikke om et
effektivt skattevæsen som fundament for velfærdsstaten.

Og det er nu en også anden Venstreminister, som ved opdelingen af Skat i 7 styrelser vælger utilstrækkelige og delvist helt forkerte løsningsmodeller på Skats krise.

SRSF kan dog ikke sige sig fri for et medansvar for problemerne i Skat, fordi de ved deres tiltrædelse i 2011 valgte at overtage og videreføre de ødelæggende besparelser i Skat og fordi der med 5 forskellige skatteministre under Thorning–regeringen har manglet kontinuitet og indblik på posten”.

Læs også

Skatteskandalerne er en politisk forbrydelse
KPnet 21. december 2016

SKAT: Nedskæringer og frit lejde for virksomhedssnyd – uden ansvar
KPnet 7. marts 2016KPnet 23. juni 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne