Regeringen vil udlicitere store dele af DSB: Profit til EU’s monopoler – dyrere og dårligere transport til os

Regeringen har annonceret, at et nyt stort indhug i den offentlige ejendom skal foretages – de mest indtægtsgivende dele af DSB’s togdrift, S-togene skal udliciteres. Argumentet fra transportminister Ole Birk Olesen lyder: Konkurrencen skal gøre det billigere at køre i tog. Et argument der stinker langt væk. Alle ved at udlicitering sker af hensyn til de store transportinvestorer på EU’s indre marked.

Overfyldt britisk togSom sild i en tønde til høje priser – dagligdag i de privatiserede britiske toge

Det er nærliggende at spørge hvad der skete der i Storbritannien, der er et ‘foregangsland’ indenfor udlicitering og har haft profitbaseret togdrift siden 1997. Nogle enkle facts taler for sig selv:

– Udgiften til at drive jernbanen er mere end fordoblet

– Den gennemsnitlige pris på en togbillet er steget 23 %, og på nogle ruter op til 245 %

– Ved at gå over til offentlig drift kunne der spares 1,2 milliarder pund pr år og billetpriserne kunne nedsættes med 18 %

– Storbritanniens billetpriser er omkring 30 % højere end det øvrige Europas

Som sild i en tønde og masser af forsinkelser

De private firmaer investerer nødigt i vedligeholdelse eller forbedringer. De britiske toges gennemsnitsalder er nu højere end de var i 1996, og kapaciteten følger på ingen måde behovet. Mens antallet af passager på en af toglinjerne, West Coast Mainline er steget 60 % siden 1994/95 var tallet for forøgelsen af pladser i 2013 kun steget med 3%!

Det betyder at dagligdagen står på overfyldte toge, og dertil kommer at aflyste toge og generelle forsinkelser hører til dagens orden. De forskellige linjer er opsplittede og kører med forskellige priser, alt efter hvor profitable de er. Dårligere uddannelse, dårligere sikkerhed, usikre jobs og dårligere vedligeholdelse skaber ekstra profit til investorerne.

Da der er tale om multinationale virksomheder trækkes overskuddet ofte ud af landet og placeres i skattely.

Et stort flertal i den britiske befolkning (66 %) ønsker togtransporten tilbage på offentlige hænder, og ligesom det gælder sundhedsvæsenet er der en bred folkelige bevægelse mod privatisering, hvor også strejkevåbnet har været taget i brug adskillige gange.

I 2009 tog man i Storbritannien the East Coast line tilbage som offentligt drevet med stor tilfredshed hos passagerne til følge (91%). Det offentlige tilskud faldt og bidrog med en milliard pund til statskassen. I 2015 blev linjen igen udliciteret.

EU er motoren bag privatiseringen

EU har i monopolernes interesse gennemført en konsekvent omlægning af togtrafikken fra offentligt drevet til privat gennem en række ‘jernbanepakker’. De fire jernbanepakker betyder, at alle EU’s medlemslande fra december 2019 vil være tvunget til gradvist at åbne deres jernbanedrift for private investorer.

Systemet vil fungere på den måde, at ethvert medlemsland er forpligtet til at sætte driften i udbud og tage det billigste bud. Skal DSB selv fastholde driften kræver det at man kan underbyde de private.

Statsejede firmaer opererer som kapitalistiske virksomheder

Tyske og hollandske firmaer som Arriva og Dutch, der er nogle af de store aktører på EU’s transportmarked er statsligt ejede og nyder godt af EU’s overordnede direktiver og markedsmuligheder. De trækker store profitter ud af den nationale offentlige transport. Deutsche Bahn opkøbte Arriva i 2010. Arriva driver tog- og busdrift i 12 lande i EU.

Kamp for at tage togdriften tilbage – Ud af EU

Hvor private firmaer først og fremmest satser på de rentable linjer, har den statsligt drevne transport forpligtelsen til at sikre transportmulighed for alle og til samme pris i Vestjylland som i S-togene.

At jernbanerne er på det offentlige hænder er naturligvis ingen garanti for kvalitet og lave priser, men udgiften til profitten undgås og muligheden for at stille politiske krav og tilkæmpe sig kvalitet i flertallets interesse er langt større. Skal denne mulighed for at styre den offentlige transport i befolkningens interesse og ryste privatiseringsdiktatet af sig kræver det også en kamp for at få Danmark meldt ud af det EU. Kravet om privatisering der bliver dikteret fra EU vil kun blive stærkere og mere massivt i de kommende år, så det gælder om hurtigst muligt at komme fri af denne monopolernes spændetrøje og vinde retten til at bestemme selv.

Læs også

EU vedtager fuld udliciteringsplan for togdriften – og regeringen har privatiseringen højt på dagsordenen
KPnet 12. december 2016

De tyske togførere strejker mod EU-privatiseringer
KPnet 7. november 2014

We own it
Britisk kampagne for at tage de privatiserede områder tilbage

 

 

 

KPnet 21.juni 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne