Lad os forene os og demonstrere mod krigspolitikken! Ud af de antifolkelige og krigsskabende alliancer NATO og EU! – Appel fra CIPOML

NATO’s topmøde finder sted i Bruxelles d. 24. til 25. maj 2017 med deltagelse af den ultra-reaktionære krigsophidser og oligark Trump. Det vil blive mødt med en bred, international folkelig mobilisering for fred og demokrati.

Vi, de europæiske medlemmer af Den internationale Konference af marxist-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML erklærer vores fulde støtte til masseaktionerne, protestmarchen og møderne, der fordømmer NATO’s og EU’s krigsophidsende, militaristiske og antifolkelige rolle.

NATO_EU
Siden alliancen blev oprettet i 1949 som et redskab vendt mod den socialistiske lejr, mod arbejderklassen og alle folkelige og demokratiske kræfter er NATO blevet opbygget som en truende og provokerende krigsmaskine til brug udadtil såvel som indadtil (det er velkendt at hemmelige ’Stay-behind-grupper spilllede en afgørende rolle i ”spændingsstrategien” og i den fascistiske terror).

Denne aggressive og kriminelle militæralliance har altid været USA-imperialismens vigtigste redskab til undertvingelse af de europæiske folk og indskrænkningen af deres nationale suverænitet.

Efter Sovjetunionens sammenbrud har NATO – i stedet for at opløse sig selv – styrket sin offensive fremfærd og militære magt out-og area. Alliancen er blevet udvidet kraftigt mod øst som led i strategien for fuld kontrol over kontinentet, for udvidelse af sin interesse-sfære og for omringning af det imperialistiske Rusland, der svarer igen med en omfattende oprustning og militære operationer for at bryde den politiske enhed mellem landets rivaler. NATO har også udvidet sit samarbejde med stater som Israel, Egypten, Colombia – og Trump ønsker et større engagement fra NATO i ’krigen mod terror’.

NATO’s militære interventioner (Aghanistan, Libyen osv) har ikke løst nogen problemer, men har tværtimod gjort dem større og har ført til mange civile ofre, grusomheder, ødelæggelser, spredning af reaktionære borgerkrige og har skabt en enorm flygtningestrøm.

Topmødet i Bruxelles vil betyde en yderligere udvidelse af krigsalliancen og endnu mere militær indblanding.

NATO og alliancens støtter udstationerer bataljoner i Polen, i de baltiske lande, i Ungarn, mens de øger atomoprustningen og styrker den militære tilstedeværelse i Nordafrika og Mellemøsten, under påskud af at bekæmpe jihadist terror, et fænomen der næres af den imperialistiske krigspolitik og udplyndringen af de afhængige lande.

Et andet aspekt ved Bruxelles-topmødet er moderniseringen af atomarsenalet og installationen af nye baser og det påståede defensive missilskjold. Dette er helt i tråd med politikken hos Obama-Clinton, som Trump viderefører bag nationalistiske og krigsskabende slagord som “make US military great again”.

Den nye chef i Pentagon, ”Mad Dog” Mattis, har for nylig erklæret, at NATO udgør ”et afgørende fundament for USA”. Der er ingen tvivl om, at denne imperialistiske organisation er nyttig for bevarelsen af det amerikanske verdensherredømme, der i dag bliver udfordret af opkommende rivaliserende magter.

Trump har også erklæret, at ”vi støtter vores NATO-partnere…men de må leve op til deres finansielle forpligtelser”, dvs en yderligere forøgelse af militærudgifterne til mindst 2 procent af BNP.

Denne byrde vil blive lagt på arbejderklassen og den brede befolknings skuldre, de der allerede lider under følgerne af den økonomiske krise og nedskæringspolitikken.

Diktatet fra Trump blev straks accepteret af EU-lederne, der samtidigt har kastet sig ud opbygningen af en ”europæisk forsvarspolitik” for at sikre sig deres del af rovet gennem opbygningen af en Europa-hær, som skal supplere og underordnes NATO.

Monopolernes EU og medlemslandene samarbejder – med støtte fra nyliberale, socialdemokratiske og reformistiske partier – med NATO gennem krisehåndtering og militære operationer (Ukraine, Balkan, Afghanistan, Middelhavet, Sudan, Somalia osv). Det strategiske samarbejde har nået et nyt niveau, idet EU reagerer på sin egen krise ved at udvikle en endnu mere aggressiv kurs, hvor krig og militærinterventioner i andre lande går hånd i hånd med reaktionær politik, racisme og undertrykkelse hjemme.

Bruxelles-topmødet finder sted samtidigt med at kapitalismens ulige udvikling i de forskellige lande, de tiltagende økonomiske og politiske problemer og forsøgene på at kaste følgerne over på rivaler, fører til en alvorlig forværring af de indbyrdes forhold de imperialistiske og kapitalistiske lande imellem.

I dag, hvor den økonomiske stagnation fortsætter og fattigdommen tager til – viger ”globalisering” for protektionisme, told og handelskrige. Vi ser en skærpet konkurrence om markeder, handelsruter, om råvarer og energiressourcer, om vand og frugtbar jord, om indflydelsessfærer og strategiske zoner.

Krigspolitikken og våbenkapløbet udvikler sig på denne baggrund. NATO er fanebærer når det gælder at forsvare medlemsstaternes interesser, først og fremmest de amerikanske. En politik som fremprovokerer ødelæggelse, død og flygtningestrømme og skaber bitre modsætninger i store del af verden – i Østeuropa, Afrika, Mellemøsten, Det sydkinesiske Hav, den koreanske halvø, Arktis osv – og som skaber problemer i såvel verdensrummet som i cyberspace. Den fremelsker militarisering af samfundet og fremskynder dannelsen af imperialistiske blokdannelser, der kan føre til en altomfattende konflikt.

Alle de imperialistiske magter forbereder sig på en nyopdeling af verden gennem krig. Bagstræberisk nationalisme, chauvinisme, racisme, fremmedfrygt, fremvæksten og fremgangen for højrepopulistiske og fascistiske partier er altsammen fænomener der opfordrer til krig i ”nationens” navn, og som sår had mellem folkene.

Borgerskabet og dets opportunistiske tjenere siger, at højere militærbudgetter og et stadigt mere militariseret samfund er en nødvendighed for at ”beskytte demokratiet og den vestlige levevis”. Disse falske slagord bliver spredt vidt og bredt under påskud af at bekæmpe en folkefjendtlig terrorisme, som selv er et produkt af de imperialistiske krige.

Disse ’løsninger’ tjener kun til at afskaffe friheder og rettigheder for arbejderne, fagforeningerne og de unge, til at fortsætte nedskæringspolitikken og til at beskytte rettighederne for et lille mindretal af udbyttere. Folks frygt bliver fremelsket for at retfærdiggøre militarisering af økonomien og for at fremme krigene til fordel for kapitalejernes, de riges og snylternes interesser.

Vi appellerer til folkemasserne som ikke ønsker krig, reaktion og nye ofre: Lad os forene vores kræfter, lad os kæmpe sammen for fred og frihed, lad os organisere en samlet front og mobilisere mod krigsophidselse, lad os protestere mod NATO-topmødet i Bruxelles med parolerne:

  • Nej til NATO og Europahæren, de er redskaber for krig og terror! Ud af NATO, EU og alle antifolkelige krigsalliancer! Øjeblikkelig tilbagetrækning af alle tropper i udlandet!
  • Stands våbenkapløbet, skær kraftigt ned på krigsbudgetterne, brug pengene til arbejdernes og folkets behov; til sundhed, uddannelse og velfærd!
  • Vi kræver en verden fri for atomvåben! Nej til politistater, nej til militarisering af samfundet! Vi vil kæmpe for at forsvare de tilkæmpede demokratiske friheder og rettigheder!
  • Nej til militær grænsebevogtning vendt mod indvandrere! Støt de undertrykte folk og nationers anti-imperialistiske kamp! Ned med nationalchauvinisme, racisme og fascisme!
  • Længe leve den internationale solidaritet mellem arbejderne og folkene!

Communist Workers Party of Denmark (APK); Communist Workers Party of France (PCOF); Organization for the Construction of a Communist Workers Party of Germany (Arbeit Zukunft); Movement for the Reconstruction of the Communist Party of Greece (KKE 1918-1955); Communist Platform for the Communist Workers Party of Italy; Marxist-Leninist Organization “Revolusjon”, Norway; Communist Party of Spain Marxist-Leninist (PCE-ML); Labor Party (EMEP) of Turkey

Se appellen på CIPOML’s hjemmeside

 

KPnet 10. maj 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne