DAXIT – ja tak!

Efter Brexit burde der være fornyet kampgejst blandt EU modstanderne i Danmark. En offensiv og intensiveret kamp, for at også Danmark kan melde sig ud, må være et indlysende skridt at tage. Briternes udmelding giver håb og en vis rygvind som bør udnyttes. Vel at mærke, stadig uden at have illusioner om at EU unionen kan reformeres til noget mere socialt, demokratisk og retfærdigt. Dette lader sig ikke gøre. Vi skal simpelthen UD!

daxit3
Af Poul Andersen på Ud af EU Blog

At foretage svinkeærinder, som Enhedslistens hovedbestyrelse i en udtalelse foreslår, vil være en afsporing af kampen og medføre tab af momentum.

Her foreslår Enhedslisten (EL), at en ny regering efter næste valg tager til Bruxelles og genforhandler Danmarks forhold til EU. For bl.a. at sikre Danmark, og alle andre EU lande som ønsker det, kan gå foran når det gælder sunde fødevarer, forbrugersikkerhed, dyrevelfærd og sociale rettigheder, samt retten til selv at at fastlægge den økonomiske politik. Et genforhandlet resultat skal sendes til folkeafstemning, så befolkningen får mulighed for at godkende eller forkaste resultatet. Hvis det ikke lykkes skal der i stedet gennemføres en folkeafstemning om det fortsatte medlemskab af EU. Læs evt. hele udtalelsen på ELs hjemmeside

En sådan strategi er, efter min mening total formålsløs og utopisk. Hvilken ny regering skal pålægges at tage til Bruxelles? En socialdemokratisk ledet? – Forget it! Det kommer ikke til at ske!

Den konsekvente brede EU Modstand bør ufortrødent samle kræfterne i folkebevægelsen mod EU. Uanset politisk ståsted, må vi, direkte, men med højt til loftet, arbejde os frem mod en folkeafstemning om udmeldelse. For modstanden er bred og på tværs af alle parti skel. Det var også den brede modstand der fik England ud. Selvfølgelig skal vi også anvise de muligheder og fordele der er ved at melde sig ud, på alle områder. Et eksempel er Ib Christensens fine indlæg her på bloggen.

Men Hvis man tror man kan reformere EU, vil faren for at man ender som kaninen i Carl Scharnbergs fabel være stor.

Kaninen sagde: Lad slangen blot æde mig, så æder jeg den op indefra. Siden har ingen hørt mere til den.

Originalindlæg på Ud af EU Blog

 

 

 

KPnet 2. maj 2017

 

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne