Flere hænder i psykiatrien – ikke vagtværn

Der er store problemer på de psykiatriske afdelinger, både for de syge og for de ansatte. Alt for dårlige normeringer betyder at de indlagtes problemer ikke behandles eller løses. Der er trængsel, frustrationer og vold. På en række psykiatriske afdelinger sætter regionerne nu ind med private vagtværn. Det er ingen løsning på problemerne bag volden.

flere hænder copySosu’er demonstrerer for kravet om Flere hænder i det offentlige

Hovedkravet fra de ansatte har hele tiden været flere senge og højere normeringer, fortæller tillidsrepræsentant på Psykiatrisk Hospital i Risskov, Bent Lykke til Avisen.dk. I et åbent brev til regionen slog tillidsrepræsentanter for alle grupper af ansatte – psykologer, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger dette fast i december måned. De skrev bl.a.:

– at forebyggelse af tvang ikke er muligt grundet for få hænder.

– at personalet frygter for egen og patienternes sikkerhed grundet lav normering.

– at patienterne generelt er mere syge, når de indlægges med øget tvang til følge.

– utilstrækkelige ressourcer til den miljøterapi, der er essentiel i behandlingen af sengepsykiatriens målgruppe, hvor medicin alene ikke er nok.

– manglende personalemæssige ressourcer til at sikre et kort og tilfredsstillende behandlingsforløb for både patienter og professionelle.

– stigende antal selvmord på afdelingerne pga. lav normering.

– flere og voldsommere overfald pga. mere syge og/eller misbrugende patienter og sågar drabsforsøg på vores plejepersonale
Se
Vi kan ikke stå inde for kvaliteten i behandlingen

Alene i de første otte måneder af 2016 var der 551 tilfælde af trusler eller vold mod personalet på det psykiatriske hospital Risskov.

Vagtværn vil ikke løse problemerne

På Risskov og på andre psykiatriske hospitaler tager man nu det drastiske skridt, at sætte ind med videoovervågning og private vagtværn med hunde der skal afpatruljere hospitalet.

Dette tiltag bliver generelt ikke mødt positivt at personalet. Først og fremmest tror de ikke på at det vil virke, for ingen af de årsager der ligger bag problemerne bliver løst. Flere ansatte og flere sengepladser, kort sagt flere midler til psykiatrien vil derimod kunne vende situationen for både patienter og ansatte.

Læs mere

Bent arbejder på Risskov: “Et vagtfirma løser ikke problemet”
Avisen.dk 26. januar 2017

 

 

 

 

 

KPnet 26. januar 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater