Krigspræsident Trump – i førersædet for USA-imperiet

En amerikansk præsidents kroning i vor tid er altid ildevarslende. Dagsordenen er sat på forhånd uanset kandidat: Med ”alle nødvendige” midler skal USA´s verdenskontrol sikres. Denne gang med præsident Donald Trump – der udtrykker den utilslørede rå magt og kombinerer nationalchauvinisme med islamofobi og racisme. Den imperialistiske stræben skal ikke længere skjules af påskud og hykleri om ”menneskerettigheder” og ”demokrati”, men med den stærkes ret!

Donald Trump, chairman and CEO of the Trump Organization, tours the flight deck of the amphibious assault ship USS Iwo Jima during Fleet Week New York City 2009. Approximately 3,000 Sailors, Marines and Coast Guardsman will participate in the 22nd commemoration of Fleet Week New York. The event will provide the citizens of New York City and surrounding tri-state area an opportunity to meet service members and also see the latest capabilities of today's maritime services.Donald Trump under ‘Flådeugen’, New York 2009

Tanker ved Donald Trumps indsættelse
Af Henning Paaske Jensen

Næsten alle såkaldte politiske eksperter har inden indsættelsen støttet hinanden i at Trump er helt uforudsigelig og stort set ikke har nogen klar politik udover racisme og sexisme. Næsten ingen har beskrevet, hvordan Trump allerede ret detaljeret har lagt et chauvinistisk program frem. Her er målet at USA skal blive den stærkeste militære magt nogensinde, og Trump vil stå i spidsen for en ”genopbygning på højeste niveau af militær parathed” med et udbygget missilsystem og fortsat atomoprustning. Et program som nu i kort form er lagt frem på Det hvide Hus hjemmeside under titlen: Making Our Military Strong Again.

Hvorfor bliver Trumps militære oprustning stort set overhørt af politiske kommentatorer? I stedet er det Trump som person og hans grovhed og sexisme der bliver fokuseret på. En optræden progressive mennesker selvfølgelig fordømmer kraftigt, men underligt at disse kyniske træk skulle være trumfkortet imod Trump som præsident.

Men måske ikke så underligt endda for magthaverne. At næsten gøre dette til hovedspørgsmålet kan skærme mod at bevæge sig ind på spørgsmålet om USA-imperialismens hidtidige krige og de løbende krigsforberedelser, som finder sted uanset valg af præsident. Forsøget på at sikre det økonomisk fallerede USA dets fortsatte stilling som verdens dominerende supermagt.

En fortsat skræmmende udvikling med krig, som også udtrykkes i Trumps kabinet, der besættes med generaler og med oliemastodonten Exxon-Mobil’s tidligere direktør som udenrigsminister.

Denne nationalchauvinisme med racisme/islamofobi og massiv militær oprustning, er en ekstremt farlig cocktail, som kun peger ét sted hen, hvis den ikke bliver imødegået: Der skabes splittelse blandt almindelige mennesker og en stadigt klarere retning frem mod fascisering og krig.

Trump, der i valgkampen før indsættelsen har fremturet med en trussel om indrejseforbud mod muslimer lagde i sin tiltrædelsestale nu vægt på, at der var brug for alle ”patriotiske kræfter” som vil slutte op om ‘US First’.

-Uanset om vi er sorte, brune eller hvide, så har vi alle sammen patriotens røde blod i vores årer. Vi nyder den samme storslåede frihed. Og vi hylder det samme prægtige amerikanske flag, lød det i talen.

Det flag han tidligere har kommenteret med udtalelser om at amerikanske statsborgeres protestafbrænding ved demonstrationer bør føre til overvejelse om straf i form af mistet statsborgerskab eller flere års fængsel.

Udtalelsen udtrykker og uddyber et ekstremt forsøg på opflamning af nationalchauvisme – ”US FIRST”.

Her talte det imperialistiske USA´s præsident om at ofre sig for ”fædrelandet og det amerikanske flag,” det flag der har så mange erobringer og lidelser på sin samvittighed. Vi ser et forsøg på at skabe ‘en fælles ydre fjende’ i form af islamofobi og at manipulere fattige hvide, sorte og brune ind i Trumps mulige kommende militære interventioner og krige.

Trumps politik er udtryk for Det hvide USA, det hvide borgerskab, men i forhold til netop dette beskidte formål, at skabe baggrund for imperialistiske aggressionskrige, spiller race ingen rolle – når blot borgerskabet og dets sønner og døtre holdes udenfor.

Hvis aggressionen og provokationerne mod Rusland stoppes vil det være positivt, men allerede nu er der indikationer på nye kommende konflikter i retning mod Kina, ikke kun handelspolitiske, men også med en mulig militær konfrontation. USA truer allerede med militært at ville fjerne Kina fra dets tilstedeværelse med militære baser på øer i det Sydkinesiske Hav.

Det gør sig også gældende i forhold til Mellemøsten, hvor Trump støtter op om Israels Netanyahu og hans aggressive holdning til Iran.

Trump og Netanyahu er forenede om at ønske atomaftalen med Iran annulleret, og om at USA imod international ret placerer sin ambassade i Jerusalem, samt at USA går over til åbent at understøtte alle Israels nuværende så vel som kommende bosættelser.

Det drejer sig om illegale bosættelser, der har fundet sted siden Oslo-aftalerne og i ly af disse. Under tidligere præsidenter har Israel blot fået påtalen fra USA ”det må I ikke”, mens koloniseringen har fortsat med at eskalere frem til i dag. Samtidigt er våbenmilliarder tilflydt apartheidstaten Israel.

Med Trump vil det være den rå magt der taler ifht de illegale bosættelser. De er nu helt ”ok”. Et sprængfarligt nyt element for undertrykkelse og kaos i Mellemøsten, som i årtier er blevet plaget og mishandlet af den vestlige imperialisme, med israelsk opbakning. Ikke mindst er det palæstinensiske folk blevet ladt i stikken.

På Det Hvide Hus hjemmeside fremføres det, at missilskjoldet stadigt skal udbygges og rettes mod Iran og Nordkorea. En omskrivning for en aggressiv amerikansk involvering i Mellemøsten sammen med Israel og med retning imod Kina – den opkommende økonomiske magt, som truer USA´s magtdominans.

Trump lovede i sin indsættelsestale, at han nu vil indlede kampen for at slette radikale islamister fra jordens overflade. Radikale islamister der er et produkt af og ofte direkte understøttet af den vestlige imperialisme som redskab for kaos og konflikt. Et element der under både Bush og Obama er blevet skruet op eller ned for efter forgodtbefindende som en del af imperialismens ældgamle politik med del og hersk for at kontrollere andre lande, deres befolkninger og ressourcer ud fra strategiske og geopolitiske formål og interesser.

Var Vesten ikke gået ind i den ulovlige krig i Irak var Islamisk stat ikke opstået. Det blev et produkt ovenpå det kaos USA og CO havde skabt og blev understøttet af USA og dets allierede som Saudi Arabien, Tyrkiet og Qatar. En krig Trump under sin valgkamp har kaldt forfejlet. Ligesom han også har afvist USA’s krigsforberedelser mod Rusland og kritiseret tidligere regeringers taktiske støtte til islamistiske terrororganisationer. Ingen af disse synspunkter er dog nogen garanti mod at nye krige vil blive ført under Trump.

Under valgkampen lagde Trump ikke skjul på, at selvom han ikke skulle blive valgt så var det slet ikke slut. En bevægelse er sat i gang og skal videreudvikles, udtalte han.

Måske var Trump også overrasket over omfanget af hadet mod Washington og den hurtige udvikling og opslutning om hans demagogi, som ‘kampen mod the establishment’ har fået. Måske var han indstillet på en massiv 4 års kampagne og banken mod det forhadte ‘etablerede system’, mens han forsøgte at skabe en egentlig ‘folkelig’ chauvinistisk højrebevægelse til gavn for monopolerne.

Med sin indsættelsestale har han bekræftet, at han vil gå videre i retningen af at ”skabe en sådan bevægelse”. Via demagogiske slagord lægger han konfrontatorisk op til at fortsætte denne bestræbelse.
– Ikke et parti, men en bevægelse, pointerer han igen og igen.

-Vi overdrager magten fra Washington D.C. og tilbage til jer, folket, lød det lokkende i indsættelsestalen.

For det arbejdende amerikanske folk og folkene i verden er der al mulig grund til at være på vagt og give modstand fra dag 1 mod Trump, den nye repræsentant for amerikanske monopoler og amerikansk imperialisme. Som altid vil USA’s udenrigspolitik have som grundlæggende mål at sikre amerikanske firmaers interesser og opnå kontrol over ressourcer og strategiske positioner på verdensplan. Det være sig som krigsforberedelser eller interventioner i andre lande eller i form af handelspolitik. ‘America First’ er i den forstand ikke et nyt program.

Den internationale fredsbevægelse må gøre op med USA imperialismens vildledning om den såkaldte ‘kamp mod terror’ og være på vagt overfor de nye udviklinger under Trump.

Der må rejses modstand imod USA´s imperialistiske aggression med oprustning, krigspolitik og krige og mod den afledende splittelsespolitik med islamofobi og racisme. For den forarmede amerikanske befolkning forsøger Trump at indgyde et demagogisk håb om at genoplive ”den amerikanske drøm” med en genopblomstret industri og nye arbejdspladser, men under betingelser hvor demokratiske rettigheder trues mere og mere under det amerikanske flags ”beskyttende vinger”.

Der er nu i allerhøjeste grad brug for en verdensomspændende fredsbevægelse, der kæmper mod USA’s dominans og krige uanset hvor de gennemføres eller planlægges – uanset under hvilket påskud eller af hvilken præsident. En bevægelse mod NATO og den øgede oprustning som også Trump vil presse på for, en militarisering der på ingen måde tjener til forsvar for fred, men grundlæggende set til forsvar for Vestens økonomi og magtinteresser.

Se også

Kriminel aggression mod Syrien: Krigskoalitionen og Danmark vil opsplitte landet
KPnet 24. januar 2017

Modstand mod Trump fra dag 1 – Men sorte kræfter spiller med
KPnet 19. januar 2017

“Color Revolution” against Donald Trump
Global Research 18. januar 2017

En mand og en mur til at dele et kontinent: Donald Trump i SMA, Mexico
KPnet 16. januar 2017

Modstand mod Trump – Hvad en dirrende Meryl Streep ”glemte”
KPnet 11. januar 2017

Fredsprismodtager og krigspræsident: Barack Obamas farvel
KPnet 11. januar 2017

Generaler og milliardærer i spidsen for verdensmagten USA
KPnet 8. december 2016

Trump tager stafetten op – KpnetBlogs
KPnet 15. december 2016

 

 

 

 KPnet 24. januar 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater