World Economic Forum: Kapitalistklassen kan ikke løse verdens problemer

Verdens økonomiske og politiske elite mødes d. 17. januar i Davos på World Economic Forum for at diskutere den kapitalistiske verdens alarmerende tilstand. En tilstand hvor 8 mænd ejer det samme som halvdelen af jordens befolkning, og hvor jagten på kortsigtet profit styrer alt.

one day copy
En rapport fra Oxfam der udgives op til mødet dokumenterer at uligheden vokser i galoperende fart og investeringer i produktion og innovation er gået mere eller mindre i stå, mens den lille elite bliver rigere og rigere.

Verdens ledende kapitalister og deres politiske repræsentanter ser at der er problemer i kapitalismen. Først og fremmest mærker de reaktionerne. De ser Brexit i Europa, generalstrejker og demonstrationer på verdens kontinenter, ‘risikoen’ for revolutionære opstande. De kan iagttage at økonomiske interesser forhindrer en løsning på ødelæggelsen af verdens klima. Men de kan ikke rigtig gøre noget ved det.

Kapitalisterne vil aldrig kunne gå sammen om fælles løsninger på verdens egentlige problemer, de kan kun løse problemer for deres egen klasse, og endda kun for deres egen klike. Gennem statsdannelser og lovgivning, politistatsmetoder eller mere ‘demokratisk’ stræber de efter at sikre deres egen magt og udkomme. De forsøger at tilkæmpe sig deres del gennem konkurrencekampen mod de andre, i det små og i det store fra handelsaftaler til imperialistiske krige om omfordeling af verden.

Som klasse vil de aldrig kunne finde frem til en fælles løsning. De vil altid som kapitalistklasse forsøge at fastholde magten over produktionsmidlerne og staten og deres egne privilegier. Muligheden for at ændre verden og skabe forhold hvor alle kan leve og trives og de store fælles problemer kan løses kommer først når arbejderklassen overtager produktionsmidler og stat og organiserer tingene på en helt ny måde uden privilegier, fordi det store flertal i fællesskab nu er ejere og kan planlægge til fællesskabets bedste uden konkurrencekamp, ulighed og krig. Altså et socialistisk samfund.

Læs mere om ulighed og mødet i Davos

Rapport: Otte mænd ejer nu lige så meget som halvdelen af jordens befolkning
Information 16. januar 2017

Læs også

De 62 rigeste personer ejer mere end halvdelen af jordens befolkning – og de bliver færre
KPnet 20. januar 2016

 

 

 

 

KPnet 16. januar 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne