Tyrkiets Arbejderparti EMEP: Udtalelse efter terrorangrebet i Kayseri

De seneste angreb rettet mod de demokratiske kræfter får fortsat støtte fra regeringen!

18. december 2016

emep-partimizi

Ovenpå angrebet i Besiktas-området i Istanbul blev landet endnu engang ramt af en ny terrorhandling i byen Kayseri. (1)  Dette var en bekræftelse på, hvordan landet er kastet ud i en kaotisk tilstand.

Under påskud af ”bekæmpelse af terror” vil regeringen fremprovokere  de forskellige befolkningsgrupper til at tage parti i konflikten. Det er åbenlyst, at den kurs regeringen har ført det sidste halvandet år over for det kurdiske folk og den aggressive udenrigspolitik, særligt i Syrien og i regionen i det hele taget, har gjort landet til et oplagt mål for blodige terrorangreb.

Fremfor en kritisk tilgang til de forfejlede politikker har præsident Erdogan og AKP regeringen valgt at opfordre folket til en såkaldt ”national mobilisering”, for at øge spændingen og understøtte deres reaktionære og krigeriske handlinger, både i landet og i regionen.

De angreb der fandt sted mod vores parti EMEP, HDP (Folkets Demokratiske Parti), DİSK (Det Revolutionære Arbejderforbund Konføderation) og CHP (Det Republikanske Folkeparti) Ungdom i Kayseri og de øvrige angreb rettet mod HDPs bygninger i andre byer, er en reaktion som følge af den retorik, Erdogan konsekvent anvender.

Det nye koncept om ”national mobilisering” giver anledning til, at de reaktionære og fascistiske kræfter går i aktion.

Parolen ”national mobilisering” danner grobund for, at regeringsvenlige kræfter begynder at anse sig selv som magthavende og dermed går til angreb mod alle de regeringskritiske kræfter.

Vi advarer regeringen mod denne kurs, der fører til  øgede spændinger i befolkningen og samtidig mod at bruge dette som et politisk argument for at bane vejen for et enmands-herredømme i landet.

Regeringens fremstilling  af fagforeninger, freds- og demokrati kræfter, kurdere og alevitter som ”terrorvenlige”, er en yderst farlig og katastrofal politik for landet. Denne retorik, som regeringen insisterer på, vil føre til fjendtligheder blandt befolkningsgrupper, som ellers har levet i harmoni.

De ”civile angreb”, der fandt sted i de andre byer i kølvandet på angrebet i Kayseri, er et resultat af den politik, regeringen fører, og hvis man ikke sætter en stopper for disse handlinger, vil der være forfærdelige konsekvenser, som regeringen vil bære ansvaret for.

Vi – Arbejderpartiet EMEP – vil opfordre regeringen til at tage afstand fra og fordømme disse kriminelle handlinger, der er rettet mod de demokratiske kræfter. Alle som har medvirket til disse handlinger, inklusive offentlige myndigheder, bør drages til ansvar.

Vi vil understrege, at intet kan stoppe os i vores kamp for solidaritet, retfærdighed, lighed og fred for alle befolkningsgrupper, uanset etnicitet og trosretning.

Arbejderpartiet EMEP
Hovedbestyrelsen

(1) To eksplosioner om aftenen den 10. december 2016 i Besiktas-distriktet i Istanbul dræbte 46 mennesker og sårede 166 andre. 36 af de dræbte var politifolk. Terrorangrebet i Kayseri-provinsen fandt sted den 17. december 2016. En bilbombe dræbte 13 soldater i en bus og sårede 56.

Andre udtalelser fra Tyrkiets Arbejderparti EMEP om den alvorlige udvikling i landet

Skridt for skridt hen imod diktaturet
KPnet 30. november 2016

Tilbagetrækning fra Syrien er nødvendig hvis krigen skal stoppes!
KPnet 26. august 2016

Kupforsøget var en kontrarevolution i kontrarevolutionen – Hverken kup eller en-mands-diktatur!
KPnet 21. juli 2016

 

KPnet 18. december 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater