Tyrkiets Arbejderparti EMEP: Tilbagetrækning fra Syrien er nødvendig hvis krigen skal stoppes!

Den tyrkiske regering står bag en ulovlig invasion i Syrien med tanks, landtropper og fly, der gennemføres med opbakning fra USA og med luftstøtte fra amerikanske fly. Tyrkiets Arbejderparti EMEP advarer om, at indblanding i Syriens indre forhold og samarbejdet med imperialist magterne udelukkende vil føre til fornyet blodbad i Syrien og Tyrkiet selv. EMEP sender en kraftig opfordring til befolkningen om at skabe samling for fred og demokrati. Kun dette kan stoppe krigspolitikken.

Af Tyrkiets Arbejderparti EMEP

emep-partimizi
Bombardementerne af Jarablus rettet mod ISIS, som en reaktion på angrebet mod et kurdisk bryllup i Gaziantep der kostede 54 mennesker livet, viser, at regeringen intet har lært af følgerne af dens Syrien-politik. Vicepremierminister Numan Kurtulmuş slog fast, at “Hvad Tyrkiet lider af er følgerne af dets politik overfor Syrien”. Alligevel har det ikke ført til, at hans regering har opgivet at kaste benzin på bålet i Syrien.

Fra starten har AKP-regeringen sagt “Vest for Eufrat er vores røde linje”, “En kurdisk statsdannelse i det nordlige Syrien kan ikke tolereres”, “En buffer-zone bør dannes op til grænsen”. Den har på alle måder forsøgt at tegne kortet over Syrien om, så det tjener dets egne interesser. Denne politik har ramt muren hver gang, men den tyrkiske regering er aldrig trådt et skridt tilbage i dets holdning over for Syrien.

Ikke desto mindre er  Ankaras planer ikke blevet realiseret. Demokratiske syriske kræfter har overskredet de røde linjer, Manjib blev indtaget og Jarablus korridoren belejret. Den amerikanske delegations seneste besøg, Barzanis besøg, Putins forventede besøg, kupforsøget, Gülens tilbagevenden, bryllupsmassakren, Zarrab-sagen: Alt dette er indikatorer om, at kortene er lagt på bordet til forhandlinger,  og til et mangesidet beskidt diplomati, for at nå regeringens mål i forhold til Syrien.

Uanset dette vil denne strategi, fastlagt uden for Syrien, ikke lykkes. Regeringens repræsentanter vil blive ved med at begå de samme fejl, mens de erklærer “vi begik en fejl”. Hvad vi ser i dag, er intet andet end en ny udgave af den samme politik.

AKPs Syrien-politik har ikke bragt andet end elendighed og død til regionens folk. Støtten til bevæbnede jihadister har bragt krigen inden for landets grænser. Resultatet af regeringens kurder-fobi har været kaos i Syrien og ødelæggelser i hjemlandet.

Tyrkiet bør holde hænderne væk fra Syrien, stoppe støtten til bevæbnede bander og undgå aftaler med imperialistmagterne, der kun vil fortsætte blodbadet i regionen.

Tyrkiets insisteren på at kontrollere dele af Syrien, på at blande sig i den regionale grænsedragning og forsøget på en demografisk styring, vil udelukkende betyde fortsatte ødelæggelser for både den tyrkiske og den syriske befolkning.

Den eneste måde at bekæmpe denne politik for krig er gennem folkenes og arbejdernes samling for fred og demokrati. Dette behov er blevet stærkt understreget op til den internationale fredsdag den 21. september.

Krigspolitikken må forlades, angreb på syrisk territorium  må stoppes; grænserne må lukkes for de væbnede reaktive grupper, imperialisterne må stoppe deres indblanding i regionen!

Dette er måden at undgå fejltagelser med hensyn til Syrien og beskytte vores land mod følgerne af sådanne fejl.

Selma Gürkan
formand for Tyrkiets Arbejderparti EMEP

KPnet 25. august 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater