Produktionsskoleeleverne siger fra: Nej til halvering af lønnen!

Eleverne på landets produktionsskoler er blandt de mange grupper i samfundet som regeringen planlægger at tage penge fra, så der kan gives skattelettelser til erhvervsliv og højtlønnede og købet af nye kampfly kan finansieres. Torsdag blev lovforslaget 1. behandlet – mens 5000 produktionsskoleelever demonstrerede og sagde fra.

demo-produktionsskoler_1Med sikker sans for at ramme dem der har mindst planlægger regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti at skære en stor del af lønnen på produktionsskolerne væk. Op til 60 % af ydelsen vil blive fjernet.

Elever fra hele landet mødte frem til demonstration to dage i træk godt forberedt med bannere som “DET BLIVER ET NEJ HERFRA”, “UNDER HALV YDELSE FOR HELT ARBEJDE” og “HVORFOR SKAL VI ARBEJDE FOR 10 % AF MINDSTELØNNEN?”.

Danmark har rekord i Norden hvad angår unge der ikke får en uddannelse, og de øgede adgangskrav til erhvervsuddannelser og gymnasie arbejder i samme retning. En stor gruppe af ungdomsgenerationen bliver betragtet som overflødige i samfundet.

En mulighed for at komme videre er at gå på produktionsskole, der bl.a. kan forbedre muligheden for at komme videre med en faglig uddannelse. Skolerne fungerer som arbejdspladser og der produceres, som navnet siger, mens der samtidig tilbydes undervisning i grundfag som matematik og dansk integreret i det praktiske arbejde. Eller der undervises i andre elementer som konfliktløsning eller planlægning. Ting der kan hjælpe til at gøre eleverne klar til en uddannelse. 15.000 unge går i dag på en produktionsskole, og produkterne fra skolen sælges under almindelige markedsbetingelser.

Der er ikke tale om en fleksibel arbejdsdag, hvor man f.eks. kan have et arbejde ved siden af.  Alligevel argumenterer regeringen med at eleverne skal stilles ‘lige’ med unge under uddannelse på SU.

”Det hedder jo en skole” udtaler Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen.

Dansk Folkeparti, der tidligere har erklæret sig som modstandere af at at skære på ydelsen for eleverne på produktionsskolerne, står nu sammen med resten af blå blok bag aftalen om at skære ned på ydelsen for både udeboende og hjemmeboende.

“Vi er parate til både at give og tage” udtaler undervisningsordfører Anni Mathiessen til DR. DF er nemlig “et ansvarligt parti, der er gået til finanslovsforhandlingerne uden ultimative krav”.

Samme linje vil sandsynligvis blive praktiseret når VLAK-regeringen går videre med den nye udgave af 2025-planen. Der kan gives og tages.

For hjemmeboende elever over 18 år vil skoleydelsen blive skåret fra 3.854 kroner om måneden til 1.516 kroner, hvis de nye regler bliver gennemført. For udeboende bliver den skåret ned fra 7.154 kroner om måneden til 5.416 kroner om måneden.

Nedskæringen vil gøre det umuligt for eleverne at klare sig selv. Det vil ikke være muligt at betale basale nødvendigheder som mad og husleje. At tage et arbejde ved siden af vil ikke være en mulighed – eleven er allerede på arbejde.

Nedskæringen vil stille en elev på produktionsskole dårligere end hvis den unge er på kontanthjælp – et frontalangreb på ufaglærte unge og deres muligheder.

kontanthjaelp-here-we-come

Læs også

43.000: Kæmpeprotester mod 2025-plan, SU-tyveri og uddannelsesnedskæringer
KPnet 13. oktober 2016

 

KPnet 3. december 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne