Ny folkelig bevægelse på fremmarch: Nedskærings- og krigspolitikere! Nu stopper festen!

Tusinder har midt i september demonstreret mod kontanthjælpsloft og kommunale fyringer og nedskæringer. Et nyt og usædvanligt initiativ er dannet til folketingets åbningsdag den 4. oktober, der vil markere sig hele dagen foran Christiansborg. En stor og bred folkelig koalition er ved at etablere sig.

Af Kommunistisk Politik

nej_til_besparelser_kbh_th

Folk har fået nok af nedskærings- og krisepolitikken, der har betydet mange er blevet fattigere, nogle er blevet ludfattige, mens de rigeste er blevet rigere. Den har også sikret, at spekulanter og finansfyrster fortsat skovler ind.

Derfor går folk på gaden i 2016. Den 15. september protesterede folk i 40 byer mod nedskæringer, og derfor er en ny folkelig bevægelse ved at vokse frem, uafhængigt af både ’rød’ og blå blok, af Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.

Denne bevægelse søger mod et nyt alternativ, og siger Stop til nedskæringspolitik, krigsdeltagelse, finanslov og 2025-plan.

Løkkes 2025-plan med nye angreb på resterne af velfærden og skattelettelser til de rigeste har fået folk op i det røde felt. De sender et signal både til regeringen og den bovlamme ’opposition’ i folketinget om, at det vil de ikke være med til.  2025-planen skal væk og nedskæringerne rulles tilbage.

En stadig større og voksende folkelig bevægelse siger: Nu er det nok! Nu stopper festen!

En ny bevægelse vokser frem

Et kort øjeblik håbede mange at et regeringsskifte efter 10 år med Fogh og Løkkes ’bl娒 regeringer, støttet af Dansk Folkeparti, ville føre til en anden kurs, til genopretning og tilbagerulning af nedskæringsreformerne. Men Helle Thorning Schmidt, De Radikale og den såkaldte ’rød’ blok fortsatte den nyliberale blå nedskæringspolitik sammen med krigspolitikken.

Derfor må folk tage sagen i egne hænder. Men de har også set, at det meste af fagbevægelsen med LO-toppen i spidsen er blevet siddende på deres hænder, mens medlemmernes vilkår er forringet, de arbejdsløses situation bliver stadig mere desperat, og mange sparket over på kontanthjælp eller helt ud af systemet.

Hvor var Metal og fagforeningerne i den private sektor? Stort set usynlige.

Stor social og politisk uro under overfladen

Den parlamentariske blokpolitik med to regeringsalternativer, der grundlæggende fører samme nyliberale politik og en situation med en fagtop, der har støttet den, har udløst stor uro.

I disse år tages mange initiativer til at danne nye politiske partier. Det er ikke kun en parlamentarisk succeshistorie som Alternativet, der til gengæld blev kørt frem af medierne. Det er utvivlsomt for en stor dels vedkommende et behov for at danne et politisk alternativ til ’rød’ og blå blok – men de fleste af dem visner, fordi de ikke har basis i organiserede folkelige bevægelser.

’Rød’ bloks og fagbevægelsens svigt har også ført til dannelse af mange sociale initiativer og bevægelser imod nedskæringspolitikken og dens forskellige elementer. Og det er der mere perspektiv i. Mange er startet som facebook-grupper, men mange er også trådt ud af den digitale verden og går på god gammeldags protestmanér på gaden.

Også mere etablerede politiske kræfter som Folkebevægelsen mod EU, der står uden for de to blokke, er ved at blive synlig i protesterne. Krigsmodstanden og dens forskellige organisationer har en stærk tradition for at gå på gaden. Det er dér kravene for alvor bliver synlige, selvom de borgerlige medier stort set ikke omtaler dem.

Ungdommens organisationer er også på – Uddannelsesalliancen planlægger en landsdækkende SU-protest den 13. oktober.

Mange ældre deltager d i protesterne. Traditionen for at demonstrere fra 60erne og 70erne giver stadig mening for den generation. Men de store pensionistorganisationer er ikke kommet ud endnu.

Og som sagt: Fagbevægelsen står urimeligt svagt i billedet, selvom den  har nøglen til at stoppe Løkke og Co. og nedskæringspolitiken.

Nye signaler

Den ny bevægelse er trådt blandt andet trådt frem med Velfærdsalliancen.dk og protesterne mod omprioriteringsbidaget i maj og mod de kommunale nedskæringsbudgetter den 15. september.

Den markerer sig med en hel stribe demonstrationer og aktioner ved folketingets åbning og i oktober måned. Protesten foran Christiansborg tirsdag den 4. oktober arrangeres ikke af politiske partier eller de socialdemokratisk ledede fagforeninger, men er et samarbejde mellem netop en hel stribe folkelige initiativer, der er vokset op nedefra i de sidste år med Thorning og under Løkke-regeringen.

Se
Vi ønsker fred, velfærd, lighed og ægte demokrati: Protester til folketingets åbning den 4. oktober 2016

Det er nye og spændende signaler. Men Christiansborg lider af nedsat hørelse. Der skal en virkelig slagkraftig massebevægelse til, som ikke nøjes med appeller om en anden politik, men er parat til at kæmpe den igennem.

Det massive folkelige pres har slået revner i Løkkes regeringskoalition. Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne fører hemmelige samtaler. Situationen kan blive udløst i et valg, hvad der vil være en lille sejr for den ny folkelige bevægelse.

Men der findes ikke noget reelt parlamentarisk alternativ til de to blokke. Derfor vil et valg blive brugt til at lette Christiansborg for det folkelige pres og redde nedskæringsfinanslovene og 2025-planer igennem –  evt. i nye aftapninger og med en anden regeringschef og andre ministre.

Og så længe det meste af politikken dikteres fra EU og oprustning og krig af NATO med støtte fra begge blokke, vil der ikke komme en anden retning for politikken.

Derfor må den ny folkelige bevægelse ikke lade sig sætte på pause af et valg, men forberede sig på og organisere sig til en langvarig kamp.

Se også

Væk med 2025-plan og Finanslov 2017! Væk med Løkke og hans regering!
KPnet 8. september 2016

Danskerne begynder at handle – se skriften på væggen inde på borgen!!
Af Lisbeth Sand,

Dorte Grenaa: 225 timers reglen er ren straf
KPnet 20. februar 2016


KPnet 18. september 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater