Fattigdom: Et borgerligt lærestykke – Oktober Radio Århus

Udsendelsen 17. september 2016

demo_aarhus_15_sept

Århus: Nedskæringsprotest 15. september

I denne udsendelse prøver vi at samle op på den politiske nedskæringstendens der har ramt de fattigste så langt tilbage vi kan huske.

Med indførelsen af optjenings system til retten til bistand er endnu et kapitel blevet lukket i dansk socialpolitiks historie.

Det oprindelige princip fra bistandslovens indførelse for 40 år siden i 1976 er væk. Dengang var dagpenge til arbejdsløse, og bistandshjælp var det sidste sikkerhedsnet til folk der af forskellige grunde var havnet uden for arbejdsmarkedet.

Nu er bistandshjælp så ændret til et optjenings-system, med det helt og aldeles usaglige argument, at det vil gøre,  at folk finder et stykke arbejde … også selvom det bare fem timer om ugen.

Det er working poor systemet, som borgerskabet er så glade for i USA og Tyskland.

Da arbejdsgiverministeren i uges løb blev spurgt, om det gav mening at forestille sig at de mange syge mennesker, der er havnet på bistand,  ville stå op fra deres senge og smide deres krykker, var svaret: Ingen arme ingen kager!

Som et svagt ekko af De Radikale ”Sådan er det jo”, da Vestager blev stillet det samme spørgsmål om nedskæringerne i dagpengesystemet.

Disse tiltag og nedskæringer dømmer ledige til fattigdom. Det er kun en forstærket klassekamp, der kan bringe det såkaldte danske sikkerhedsnet tilbage.

Udsendelsen  kommer også ind på en EU-dom fra 2013, der nu får skylden for nedskæringer i SU for danske studerende – angiveligt fordi det ikke skal kunne betale sig at studere i Danmark, vis man er fra et andet EU land.

Folkebevægelsen mod EU gav det korte svar på den sag:  Lad os melde os ud i en fart, så Danmark selv kan bestemme over den økonomiske politik.

Men folketinget er i virkeligheden meget glade for at EU er murbrækker for velfærdsnedskæringer.

Til sidst omtaler vi en ny bog af Jørn Brøndal: Det sorte USA.

HØR HELE UDSENDELSEN HER

Se oversigt og hør flere udsendelser fra Oktober Radio Århus her

PS: En playliste med mange musikindslag er oprettet på:
https://youtu.be/EDStn8LtC_s?list=PLGgStpnym2bgsEpJW8ZBs_I8JQ8jhglXI

KPnet 18. september 2016

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater