Ny servicelov vil ændre handicappedes rettigheder til skøn – mens kommunerne skærer ned

Regeringen står klar med et angreb på de handicappede, hvor rettigheder bliver afløst af skøn, der vil åbne op for individuelle løsninger og forringede vilkår. Kommunerne skærer allerede ned og fyrer folk på handicapområdet. I Odense og Aarhus blev der fredag d. 9. september demonstreret for de handicappedes rettigheder

handicapdemo-odense-9-sep-2016-copySocial- og indenrigsminister Karen Ellemann har fremlagt et forslag til ændring af serviceloven, og forhandlingerne på Christiansborg er gået i gang.

Fra at være rettigheder for den handicappede skal hjælpeforanstaltninger overgå til muligheder i et ’tilbudskatalog’. Om tilbuddene er relevante vil det være op til kommunerne at afgøre, og i en situation med grove nedskæringer på budgetterne vil hjælpen til de handicappede være truet, bl.a. ved hjælp af reformen.

Isolation og manglende hjælp truer

Nuværende rettigheder der kan være blive fjernet kan f.eks. være hjælp til at kunne deltage i beskyttet beskæftigelse, døgnvagt for handicappede, og i det hele taget hjælp til at komme ud af en isoleret tilværelse og få aktiviteter sammen med andre.

Landsforeningen LEV gør opmærksom på, at bl.a. de sårbare evnesvage vil kunne blive ramt af lovændringerne. De skriver:

– Det betyder reelt, at udviklingshæmmedes nuværende rettigheder til for eksempel et aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse ophæves og erstattes af ’et samlet skøn’ i kommunen. Det vil med stor sikkerhed betyde et gradvist opgør med princippet om udviklingshæmmedes ret til et dagligt miljøskifte.

Kommunerne er allerede i fuld gang med at gennemføre besparelser på handicapområdet, og fredag d. 9. september blev der demonstreret i både Odense og Aarhus.

I Odense vil nye besparelser i følge LEV Odense betyde, at inden udgangen af 2017 skal medarbejderne inden for området være omkring 34 færre til at løse de nuværende opgaver. En nedskæring i de ansattes antal på 20 %.

Interview med Ib Poulsen, LEV Odense

LEV slår fast, at de ikke kæmper mod de andre grupper, der bliver ramt af forringelser, men organisationen vi gøre de udviklingshæmmedes situation synlig.

Alene i Odense Kommune vil 34 personer, der har til opgave at hjælpe de udviklingshæmmede til et bedre og mere selvkørende liv med relationer og aktiviteter blive skåret væk, mens man sælger reformen som ‘hjælp til at blive selvkørende’.

Konsekvenserne bliver bl.a. handicappede, der sidder tilbage alene i deres egne værelser, uden kontakt.

Ny servicelov får opbakning fra Kommunernes Landsforening

Socialdemokraten Thomas Adelskov, der er formand for social- og sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening støtter regeringens forslag og forsøger i sin opbakning til nedskæringsforslaget, at vende det til noget positivt. Han udtaler til DR.

– Vi vil prøve at gøre borgeren mere selvhjulpen frem for at have et rettighedskatalog, som man dykker ned i. Og han fortsætter:
Hvis man kan klare sig selv, så er det klart, så skal man ikke have hjælp fra kommunen. Det siger sig selv.

Men det bliver netop hjælpen til at ‘klare sig’ og bygge et liv op man vil skære i.

Kpnet 12. september 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater