Vi siger kollektivt fra: NEJ til regeringens spareplan for de handicappede

Onsdag d. 22. maj er der indkaldt til demonstration for handicappede menneskers ret til et værdigt og aktivt liv. Det bliver en protest mod regeringens spareplan.


Situationen er den, at efter en årrække, hvor det specialiserede socialområde i kommunernes budgetter har trukket penge fra andre sociale områder har regeringen fundet deres ’løsning’. Den består vel at mærke ikke i at tilføre de nødvendige penge, men at ændre de handicappedes rettigheder, så hele området bliver billigere og flere penge kan gå til det der ligger regeringens hjerte nært: Krigsoprustning og at servicere monopoler som Lego, Novo, Mærsk osv.

Regeringen formulerer med den ny rammeaftale for handicapområdet indgået med radikale, konservative og Liberal Alliancedens formål: At spare penge.

Grafik fra Muskelsvindfonden på baggrund af regeringens rapport

Politikerne beklager sig over, at udgifterne er vokset. Men udgiftsstigningen skyldes det voksende behov, at flere har brug for hjælp. For den enkelte handicappede er hjælpen gået ned. På 4 år – fra 2018 til 2022 er den enkelte handicappede borgers hjælp faldet med 15.000 kr i gennemsnit.

Antallet af mennesker der har modtaget hjælp er steget fra 171.000 til 194.000. Heraf 10.000 børn og unge. Dette forhold ønsker regeringen at holde skjult, de ønsker at tegne et billede af en unødvendig stigning, der må sættes ind over for.

For regeringen er handicappede defineret som en udgift, ligesom det gælder for andre af samfundets ikke merværdi-skabende grupper – børn, arbejdsløse og pensionister. En udgift der skal presses mest muligt i bund.

Et af tiltagene for at kunne gennemføre med færre penge er at åbne for en lempelse af brugen af tvang og digital på institutionerne. Bl.a. ved at brug af tvang ikke skal indberettes i så høj grad som før. At blive overvåget med et kamera frem for fysisk er også en af lempelserne.

Udgangspunktet i rammeaftalen er, at ’kom endelig med kreative løsninger – de må bare ikke koste noget ekstra’. ”Kommunerne reducere deres udgifter på handicapområdet” – angiveligt ved at der skæres ned på bureaukrati og administration. Kernen ligger i den første del – der skal skæres ned.

D. 22. maj indkalder en lang række organisationer til demonstration. De skriver:

Vi står lige nu i en situation, hvor rigtig mange mennesker med handicap i Danmark ikke får den hjælp de har brug for eller ret til.
Og alligevel er det de færreste der er klar over, hvor slemt det faktisk står til.

I stedet for at løse de store problemer på tværs af vores velfærdssamfund, hører vi politikere udtale, at det specialiserede socialområde er en byrde for resten af samfundet. Og mennesker med behov for hjælp betegnes som et udgiftspres.

I stedet for at sikre de rette rammer for både borgere og medarbejdere, taler regeringen om at løse de store problemer med mere magtanvendelse og flere besparelser.

Vi kan gøre det så meget bedre, og spørgsmålet om hvilket liv man fortjener i Danmark, som et menneske med et handicap, er noget der burde vedrøre os alle.

Og derfor må vi kollektivt sige fra. Så tag familie og venner og alle i kender i hænderne, og kom og vær med til at sæt handicapspørgsmålet på dagsordenen.

I sidste ende er det et spørgsmål om, hvilket samfund vi vil være?

Hvilket samfund vil vi give videre til vores børn og børnebørn?

Hvilket liv har man fremover ret til som handicappet i Danmark?

Undskyld vi spørger.
Undskyld vi er her!

DET ER TID TIL AT DEMONSTRERE FOR AT MENNESKER MED HANDICAP HAR RET TIL ET VÆRDIGT OG AKTIVT LIV I DANMARK.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater