Dagpengereform vedtages: 10.000 vil miste dagpengeretten hvert år

D. 3. juni, på Folketingets sidste arbejdsdag før ferien vedtages den dagpenge’reform’, der længe har været enighed om mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti –  bakket op af fagtoppen. Siden de seneste forringelser af dagpengesystemet har systemet kynisk udskilt 70.000 mennesker og frataget dem deres dagpenge. Nogle er overgået til en skrabet kontanthjælp, andre står helt uden egen indtægt og overladt til ægtefællens forsørgelse. På trods af flotte ord om forbedringer fortsætter udskillelsen, og løntrykkeriet er sat i system med den nye lov

flere voksne - ja til tryghed_12 maj kbh

”Et tryggere dagpengesystem” er overskriften for reformen. 2.000 færre skulle nemlig efter regeringens beregninger falde ud på grund af lovens ændringer. Her ligger også LO’s alibi for at støtte. Det er angiveligt udtryk for sand tryghed for dem der mister dagpengene eller lever med presset og usikkerheden, at vide at det sandelig kunne have været endnu værre. Og hvornår er tallene for øvrigt ikke blevet langt højere i virkelighedens verden, når skiftende regeringer har givet deres skøn om ulykkelige konsekvenser af deres nye ‘reformer’?

Det er logisk at loven vedtages netop for at fratage flere arbejdsløse deres mulighed for dagpenge. Som en simpel besparelse og for at øge presset på arbejdskraften til at acceptere vilkår med lavere løn, dårligt arbejdsmiljø, deltidsjobs og korttidsansættelser.
‘Det bliver mere attraktivt at tage småjob’, som det så smukt hedder.

– Det er meget svært for de arbejdsløse at søge job, der ikke er slået op. Så der må vi virkelig håbe, at arbejdsgiverne i højere grad vil slå de her småjob op, udtaler Mads Busck, arbejdsmarkedspolitisk konsulent i LO ‘forhåbningsfuldt’ til Ugebrevet A-4.

Også en opblomstrende våbenindustri er der tænkt på i loven. Nu vil det ikke længere være muligt, at nægte at tage et job i rustningsindustrien.

Presset fortsætter ind i kontanthjælpssystemet, hvor man heller ikke skal vide sig sikker. Kontanthjælpsloftet og 225-timers kravet, der forlanger at mennesker på kontanthjælp finder betalt arbejde på minimum 225 timer om året presser og udskiller på samme vis. Er et ægtepar begge på kontanthjælp vil manglende timer betyde, at den ene af ægtefællerne vil miste sin indkomst fuldt og helt, begge skal pludselig klare sig for det halve end den i forvejen lave ydelse.

At fortsætte Thorning-regeringens politik for nedsat regulering af overførselsindkomsterne indgår også i Lars Løkkes 20125-plan. I perioden 2016 – 2023 vil gennemførelsen af den ‘afdæmpede regulering’ betyde at 2,6 milliarder stjæles fra de arbejdsløse på denne konto. Lars Løkke overvejer at forlænge tyveriet og bruge ‘overskuddet’ til financierring af skattelettelser.

Hele lovkomplekset omkring arbejdsløshed bygger på filosofien: Det er arbejdsløses skyld, hvis de ikke kan finde et job.

Arbejdsløsheden er en følge af kapitalismens indre logik, hvor produktionen kun sker når den giver en tilstrækkelig profit, men antallet af arbejdsløse er samtidigt også i høj grad en politisk beslutning, der matcher denne logik.

EU’s og NATO’s retning for udradering af den offentlige sektor, mere privatisering og barbering af velfærd på den ene side og oprustning på den anden er det pejlemærke, der følges af alle regeringsbærende partier i Danmark. Brugte man f.eks. de 56 milliarder, der er minimumsprisen på 27 højteknologiske F35 krigsfly på at genansætte de 10.000-vis af fyrede ansatte indenfor velfærdsområderne, kunne der ændres en del på arbejdsløshedsstatistikkerne.

Loven træder i kraft 1. januar 2017.

Læs mere

10.000 vil fremover miste deres dagpenge hvert år
Ugebrevet A-4 3. juni 2016

Læs også

Dagpengeudspil: Grimt angreb på arbejdsløse og arbejdende
Kpnet 19. oktober 2015

Dorte Grenaa: 225 timers reglen er ren straf
KPnet 20. februar 2016

 

 

KPnet 3. juni 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater