Stavnsbånd og slaveri er genindført i Danmark – Af Gitte Wilsdahl Christensen

Når det kommer til virkelighedens problemer har valgets politikere ingen reelle løsninger – kun tomme valgløfter. Her er en af Folkets Stemmer. Flere taler bringes i de kommende dage.

Tale Af Gitte Wilsdahl Christensen, Næstehjælperne og Jobcentrets Ofre
På Folketingets åbningsdag på demonstrationen FOLKET HAR ORDET.

I dag er en ganske særlig dag, for vores folkevalgte politikere lige herinde ved siden af, trækker endnu engang i arbejdstøjet og skal varetage vores, borgerne i Danmarks interesser.

Det hedder sig, at stavnsbåndet er afskaffet, og ude på Vesterbrogade står der da også et fint monument, som kaldes Frihedsstøtten. Problemet er bare, at Frihedsstøtten burde rives ned, for i Danmark blev slaveriet genindført tilbage i 1980’erne, da aktivering blev indført.

Det er nemlig sådan, at hvis du er uheldig i livet, eller bliver syg og ryger på kontanthjælp eller dagpenge, så skal du aktiveres i op til 37 timer om ugen. Du kan ikke sige nej tak til en aktivering, for så bliver du sanktioneret, hvilket betyder at du bliver trukket i din ydelse, og så er det faktisk ligegyldigt, hvor syg du er. Også selvom din læge siger, at du er for syg til at arbejde. Jobcentrene fastholder syge borgere på kontanthjælp i både 10, 20 og 30 år eller mere, for på den måde sparer kommunen penge, og ledelsen og sagsbehandlerne i jobcentrene får en bonus, hver gang de sender en borger ud i aktivering. Det har vores regering bestemt, og derfor laves der absurde krumspring for, at fastholde borgerne i systemet.

Det værste er, at mange arbejdsgivere står i kø for, at tage imod syge borgere, der skal aktiveres for på den måde får de gratis arbejdskraft, og tror fejlagtigt, at de hjælper borgerne tilbage til arbejdsmarkedet. Det gør de ikke. For sandheden er, at langt de fleste på kontanthjælp er for syge til, at arbejde, eller kun har en meget ringe funktionsevne. Faktisk er det så grelt, at Bilka i Tilst, på et tidspunkt blærede sig med, at 80 procent af deres arbejdskraft bestod af mennesker i aktivering.

Det er ulovligt, da personer i aktivering ikke må udfylde pladsen for en ansat på ordinære vilkår, men det ville kommunen og fagforeningerne åbenbart skide på, og ledelsen i Bilka var bare glade for, at de fik gratis arbejdskraft.

Kommunerne ved det, fagforbundene ved det og hele Danmarks bund ved det. Faktum er dog, at vi ikke hører ret meget om det fra fagforbundenes side, og at flere af dem rent faktisk støtter op om aktivering. Det kan undre mig såre, da det jo er ren løndumpning.

I gamle dage havde herremanden sine fæstebønder, der knoklede en vis legemsdel ud af bukserne for at få husly og mad på bordet. Fæstebønderne var bundet til herremanden indtil han gav ham fri af sine lænker. På samme måde som borgere i kontanthjælpssystemet er bundet til den kommune, som de bor i. Det er nemlig sådan, at hvis man som kontanthjælpsmodtager vil flytte til en billigere bolig i en anden af landets kommuner, så kan det tage flere måneder førend man får hjælp fra den nye kommune, da de først lige skal ”slås” med den gamle kommune om, hvem der skal betale for borgeren.

Lige for tiden køres der en politisk hetz fra de borgeliges side, på kontanthjælpsmodtagere. De kan jo bare gå ud og tage sig et arbejde. Men faktum er, at der reelt kun er ca. 10 procent af de borgere, der er på kontanthjælp, der kan arbejde. Det er de ny-ledige, der mistede deres arbejde under coronakrisen, eller mennesker, der har behov for hjælp til en uddannelse eller helt unge borgere, der lige er fyldt 18 år. Resten er syge borgere, der burde visiteres til enten et fleksjob eller en førtidspension, men på grund af kommunernes kassetænkning bliver fastholdt på laveste ydelse. Kommunerne får nemlig refusion fra staten og det skal alt sammen stoppes… NU!

I Danmark har vi mennesker, der går sultne i seng, hver aften. Ikke kun voksne mennesker, men hele familier bestående af far, mor og børn. Mange af dem skammer sig, fordi de er blevet ramt af en fyring fra jobbet eller sygdom. Kære jer, Det er IKKE jer, der skal skamme jer. Det er vores regering, og regeringerne før dem, der skal det. Det er nemlig dem, der har indført dette rigide system med både 225 timers regel og kontanthjælpsloft, der gør at I ikke kan bringe mad på bordet og få jeres livsvigtige medicin, eller nye vinterstøvler og tøj på kroppen. Og det er også DEM, der har besluttet, at de i en tid med krise, ikke vil yde en ekstra hjælp til kontanthjælpsmodtagerne i form af varme / el check. Det er uhørt, skammeligt og helt hen i vejret, at de der har mindst, ingenting får. Især fordi, det kan koste mange af dem deres hjem.

Regeringen ønsker, at de fattigste skal sætte sig i gæld til energiudbyderne, men de giver intet svar på, hvordan disse borgere skal kunne betale gælden tilbage. Faktum er nemlig, at man ikke kan plukke håret af en skaldet, og selvom man kan nøjes med, at betale et beløb der svarer til den normale regning, så skubber man en gæld foran sig, som man ikke kan betale, fordi man er på kontanthjælp, og bliver fastholdt på lav ydelse. Det er simpelthen noget forbandet svineri, og det skal laves om lige nu. Det kan vi ikke være bekendt overfor landets fattigste borgere. Hvordan skal de nogensinde få råd til, at betale en gæld, når de ikke engang kan sætte mad på bordet? Og NEJ! Det er ikke fordi de bruger deres penge forkert. Det er fandeme fordi, ydelserne er så lave, at man ikke kan leve af det, der er tilbage når de faste udgifter er betalt.

Det samme gælder for vores folkepensionister, og førtidspensionisterne, Vi kan ikke med den stigende inflation få pengene til, at slå til. Og da slet ikke, hvis man er så uheldig, at være gift med en, der er syg på kontanthjælp. Så skal man kunne overleve for, hvad der svarer til 2 x kontanthjælp med kontanthjælpsloft oveni, da kontanthjælpsmodtageren bliver modregnet det beløb, som ægtefællen får , der overstiger kontanthjælpssatsen. Det er simpelthen direkte ulækkert, at man tager fra syge mennesker, der har kæmpet med systemet i årevis for, at få fred og ro til, at kunne leve et bare nogenlunde normalt liv.

I januar 2023 afskaffes den gensidige forsørgerpligt for både førtidspensionister og folkepensionister, hvis deres ægtefælle er i arbejde. Men den afskaffes ikke over for os, der har en syg ægtefælle, der er på kontanthjælp og heller ikke, hvis man er 2 pensionister, der lever sammen. Hvor er retfærdigheden i det?

Lige om lidt er der folketingsvalg, og jeg håber af hele mit hjerte, at Danmark har fået øjnene op for, hvordan vi behandler vores svageste i samfundet. For det siges jo, at et land skal måle deres rigdom på, hvordan man behandler de svageste. Og lige nu bliver vi på bunden mishandlet i en sådan grad, at man skulle tro, at vi var et af verdens fattigste lande.

Så burde man i virkeligheden ikke omdøbe Frihedsstøtten til Skamstøtten i stedet for?

SKAM JER!

Talen blev holdt på demonstrationen FOLKET HAR ORDET

Se reportagen
TALERSTOL MOD KRISE, KRIG OG MANIPULATION – reportage fra Slotspladsen 4.10.22

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater