Kravet er 6 timers arbejdsdag med 8 timers løn – Af Dorte Grenaa

Den daglige arbejdstid skal sættes ned.

Vi betaler en høj pris med al for lidt tid og kræfter til børn, familie og fritid – og ofte med ødelæggelse af helbredet. Stik modsat det vi egentlig vil med vores liv og hverdag.

For nogle vokser arbejdstiden med den fleksible arbejdstid og overarbejde, andre tvinges til et eller 2 deltidsjob og en voksende gruppe får slet ikke noget reelt arbejde.

vi-vill-ha-sex-timmars-arbetsdag

Kravet om 6 timers arbejdsdag – 30 timers arbejdsuge er internationalt

Det er ingen naturlov af det skal være sådan. Det er arbejdsgivernes lov, vi ser for fuld udblæsning i disse tider. Arbejdskraften skal presses til sidste dråbe og helst lidt til – og så billigt som muligt.

Og når vi så samtidig har en bande blå/røde politikkere siddende, der for cool cash, raserer den offentlige sektor, sender hundredtusinde ud som billige tvangsarbejdere for offentlige ydelser og med ny-liberale reformer udraderer sociale rettigheder og eksistensgrundlag – så kan arbejdsgiverne for alvor grine hele vejen hen til banken.

I hele EU’s indre marked vil arbejdsgiverne have arbejdstiden sat op, pensionsalderen sat op, deltidsarbejde og vikararbejde sat op – og lønnen ned. Og de eurofile politikere følger villigt trop med nyliberale reformer, såkaldte treparts-aftaler og kriselove.

6 timers arbejdsdag til 8 timers løn må være kravet i 2016.

Kravet om fuld lønkompensation mødes ofte med: jamen, hvor skal pengene komme fra hvis folk arbejder mindre?

Som arbejdskraft yder vi i dag langt, langt mere pr. time end vi gjorde for 98 år siden, da 8 timers arbejdsdagen blev indført i 1919. Ingen vil betvivle at den teknologiske udvikling er kommet en lang vej siden da.

Den øgede produktivitet overstiger langt 8 timers løn. Og den er steget rigtig mange gange. Det samme er arbejdsgivernes og aktionærenes profit. Det er svimlende summer, som de henter på vores arbejde. Det er præcis der pengene skal tages fra. De har mere end råd til det. Og samtidig slipper de afsted med at gemme milliarder i skattely med god hjælp fra banker og skattelovgivning. Jo pengene til nedsat arbejdstid er der.

SF mener med sit nyeste forslag om de såkaldte ”babylån”, at arbejderne selv skal betale for nedsat arbejdstid. Og at det kun skal være for dem, der har råd til at selv at finansiere med et særligt banklån. Det må siges at være både en individuel og asocial løsning på et væsentligt samfundsproblem og klasseproblem.

Dorte Grenaa er formand for Arbejderpartiet Kommunisterne

Følg hende på facebook
Se også

6 timers arbejdsdag: International kamp med forhindringer
KPnet 27. marts 2016

 

 

KPnet 12. april 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater