USA bag voksende spænding: Krigstrusler og atomangrebsøvelser mod Nordkorea

I den seneste tid er spændingerne igen vokset på den koreanske halvø. De vestlige medier skaber et billede af, at det er Nordkorea, som optrapper situationen, og FNs sikkerhedsråd har – denne gang med tilslutning fra Rusland og Nordkoreas traditionelle allierede Kina – vedtaget nye sanktioner. Men dette propagandabillede er falsk.

US_soldiers_KoreaAmerikanske soldater på øvelse i Korea

Nordkorea har aldrig angrebet noget land, og er ikke en trussel mod hverken USA, Sydkorea, Japan eller andre. Men det har altid søgt at forsvare sig selv.

Siden Nordkorea modstod USA under Korea-krigen, der kostede millioner livet, har det været udsat for en konstant krigstrussel. Hvert år gennemføres enorme krigsøvelser, anført af USA, op til grænsen mellem de to Korea’er. I år anlagt som en åbenlys angrebsmanøvre med indbygget trussel om anvendelse af atomvåben.

For enhver, der reflekterer et øjeblik over tingene, vil det være indlysende, at det er USA og dens krigskoalitioner, der bare i dette århundredes første 15 år har gennemført den ene ødelæggende krig efter den anden i Mellemøsten, Asien og Afrika, som også står bag den spændte situation i Korea, som nu har afbrudt en vigtig tilnærmelsesproces mellem Nord og Sydkorea – og sat muligheden for en ny Korea-krig på dagsordenen.

Nedenfor bringes en udtalelse om den gigantiske krigsøvelse, der finder sted lige nu under amerikansk ledelse, rettet mod Folkerepublikken Korea – og med deltagelse ikke bare af Sydkorea, men USAs faste krigspartnere – indbefattet Danmark.

STOP USA’S KRIGSVANVID I KOREA –
SEND DANSK MILITÆRPERSONALE HJEM

Uden større dansk medieopmærksomhed er de største amerikansk-ledede krigsøvelser i Sydkorea i årtier nu i fuld gang. Det drejer sig som om de såkaldte Key Resolve og Foal Eagle krigsøvelser med deltagelse ca. 20.000 USA-soldater og over 300.000 sydkoreanske. Og derudover deltager et mindre antal soldater og officerer fra USA’s nærmeste allierede – herunder naturligvis fra Danmark, som er USA’s tro følgesvend i verdens mange konflikter.

Øvelserne er planlagt til at vare i 8 uger, og Den Demokratiske Folkerepublik Korea i nord er udråbt til fjenden, der skal bekæmpes.

I krigsøvelserne indgår brug af alle miltære værn samt specialenheder og mange typer våben – herunder taktiske atomvåben. Krigsøvelserne er tidligere af USA’s overkommando blevet benævnt som ”årlige øvelser af defensiv karakter”. Men denne gang indøves åbenlyst en operationsplan OP5015, der går på ved et højintensivt overraskelsesangreb at fjerne DDF Koreas øverste ledelse ved en såkaldt ”halshugningsoperation”. Derefter skal det socialistiske samfundssystem i DDF Korea styrtes ifølge planen.

Krigsøvelserne kommer i forlængelse af, at FN’s Sikkerhedsråd for nylig har vedtaget de hidtil hårdeste sanktioner, der nu truer det almindelige samfundsliv i DDF Korea. Begrundelsen for sanktionerne er, at stormagterne og en række hovedsageligt USA-venlige lande i Sikkerhedsrådet ikke kan acceptere DDF Koreas ret at besidde et effektivt forsvar til at beskytte sin suverænitet og uafhængighed og dets ret til fredelige satellitopsendelser og rumforskning.

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea finder, at USA’s gigantiske krigsøvelser Key Resolve og Foal Eagle i Sydkorea er en aggressiv handling, der udgør en særdeles alvorlig fare for en ny krig i Korea. Vi tager på det skarpeste afstand fra denne vanvittige konfliktoptrapning, som USA og dets allierede vil foretage igennem 8 uger. Vi kræver øvelserne stoppet omgående. En fortsættelse vil kun dag for dag skærpe den i forvejen farlige konflikt og konfrontation, der eksisterer i Korea.

I stedet for konfrontation og krigstrusler og drømme om et nordkoreansk kollaps er der mere end nogensinde brug for genoptagelse af en dialog i Korea og et ophør med stormagters indblanding her.

Vi opfordrer også den danske regering til at trække det danske militære personale hjem fra Sydkorea som et dansk bidrag til at undgå yderligere konfliktoptrapning i Korea.

8. marts 2016

VENSKABSFORENINGEN DANMARK – DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA

Anders Kristensen
formand

 

Se også

Øget spænding og sanktionstrusler –  Nordkorea har ret til rumfart
KPnet 11. februar 2016

Udtalelse om brintbombetest i Korea: Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea
KPnet 8. januar 2016

Dansk militær skal væk fra Korea
KPnet 29. november 2015

Våbenhvileaftalen i det delte Korea 60 år: USA truer med ny krig
KPnet 28. juli 2013

KPnet 8. marts 2016

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater