Det kæmper vi for 8. marts 2016 – Kvindernes Internationale kampdag

Af Arbejderpartiet Kommunisterne

Grundlag og krav ved kvindernes internationale kampdag 2016

march8_globeqlogo

 

Stop de kommunale sparekataloger

Lige nu planlægges og besluttes besparelser for milliarder i den kommunale offentlige sektor over de næste 4 år. Regeringens omprioriteringsbidrag grønthøster på alt fra børneinstitutioner, skoler til ældreområdet. Det er EUs budgetlov der gennemtrumfes.

Børn og familiers hverdag skæres til benet og hundredevis af offentlige kommunale stillinger nedlægges. Der er brug for en kollektive billige offentlige velfærdsordninger.


Nej til rasering af det offentlige sundhedsvæsnet

Som led i spareplanerne vil regioner nedlægge flere lokale sygehuse, fødekliniker og akutskadestuer. Der bliver længere til hurtigt behandling. Samtidig nedlægges en lang række forebyggende indsats.

Vi må kræve lige adgang til sundhed og behandling lige meget hvor i landet man bor. Det skal ikke kun være for dem der kan betale ved kasse et til private klinikker.


Alle har ret til et værdigt og meningsfuld liv

Ingen skal diskrimineres eller kriminaliseres fordi de er fattig, kvinde eller flygtning. Ingen børn skal berøves retten til deres forældre. Heller ikke børn af flygtninges i Danmark.

Regeringens menneskefjendske asyl-og flygtningestramninger, ikke mindst L87 skal væk.

Mennesker skal ikke frarøves alt inklusiv håbet, de skal ikke indespærres i lejre og kriminaliseres. De der hjælper flygtninge skal ikke straffes som kriminelle.


Rul de asociale reformer tilbage

Øget fattigdom, øget ulighed, øget tvang, mindre retssikkerhed, mindre værdighed, færre rettigheder. Det er blevet konsekvenser af de sidste regeringers række af asociale reformer. De har ikke mindst ramt de arbejdsløse, lavtlønnede og nedslidte kvinder hårdt.

Reformerne skal rulles helt tilbage.

Det moderne kontanthjælp skal afskaffes inden det træder i kraft 1. april.


Nedsæt arbejdstiden – Nej til tvangsarbejde

Nedsat arbejdsdagen til 6 timer med fuld lønkompensation. Pengene findes, aktieejerne skovler penge og udbytte hjem.

Det vil give flere jobs, flere kan komme i reelt arbejde. Det vil give mindre stress og få arbejde og børn til at hænge sammen.

Afskaf ordninger med tvangsarbejde, nej til indslusningsløn, social dumping og arbejdsgivernes krav om mindsteløn på 70 kr.

Kvinder kræver højere løn og ligeløn!


Stop vold mod kvinder og nedværdigende kvindebilleder og
kvindeundertrykkelse  

Nej til militarisering og dansk krigsdeltagelse i Irak og Syrien – Stop for køb af nye kampfly

Danmark ud af EU

Solidaritet med kvindernes kamp for frigørelse, frihed, fred og sociale fremskridt i hele verden

International solidaritet med folkenes kamp mod undertrykkelse

Se også

8.marts 2015: Levende bevis på den voksende kvindekamp verden over
Af Dorte Grenaa

Kvindekamp: Rul de nyliberale reformer tilbage
Af Dorte Grenaa, pjece i pdf

 

KPnet  6. marts 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater